Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2021

Toetsingscriteria

 • Het plan is voor Centrum, of een buurt of locatie in Centrum en bedoeld voor bewoners uit Centrum;
 • Er is aantoonbaar draagvlak onder bewoners voor het plan. Dit wordt bekeken aan de hand van likes (voor- en tegen) en ingestuurde argumenten op de site. Een plan heeft minimaal 50 likes nodig om door te gaan naar de haalbaarheidstoets;
 • Het plan bevat een realistische inschattig van kosten. Bewoners, leden van bewonerscollectieven en/of uitvoerders kunnen onder voorwaarden binnen deze begroting een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden. Deze vergoeding betreft in eerste instantie een vrijwilligersvergoeding en anders een vergoeding tegen maatschappelijk tarief. Eventuele vergoedingen worden transparant gecommuniceerd naar overige buurtbewoners/iedereen die op het plan kan stemmen en zijn achteraf controleerbaar. In overleg met de indiener kan het plan worden aangepast als we verwachten dat het bedrag wordt overschreden;
 • Eventuele vergoedingen mogen nooit hoger zijn dan vrijwilligersvergoedingen of een maatschappelijk tarief (maximaal €50,- per uur);
 • Het plan mag geen winstoogmerk hebben;
 • We toetsen of een plan binnen een jaar uitgevoerd kan worden;
 • We toetsen of het plan kan worden uitgevoerd binnen de wettelijke regelgeving;
 • Wanneer een vergunning voor het plan noodzakelijk is wordt deze door de planindiener zelf aangevraagd. De kosten hiervoor kunnen worden opgenomen in de begroting;
 • Projecten mogen uitgevoerd worden door bewoners, een stichting, een onderneming of de gemeente;
 • Bij een project in de openbare ruimte kan het zijn dat de eigenaar van de locatie toestemming moet geven. Dit kan consequenties hebben voor je plan;
 • Bij een project in de openbare ruimte dat langdurige beheerkosten heeft moet aandacht zijn voor deze kosten in de begroting. Het stadsdeel helpt bij het inschatten van de kosten hiervan;
 • Het plan mag geen religieuze of commerciële activiteit zijn of een activiteit met een politiek doeleinde;
 • Bij bedragen groter dan € 50.000,- gelden (Europese) aanbestedingsregels. Dit kan tot gevolg hebben dat het stadsdeel meerdere offertes aanvraagt voor de uitvoering van het plan en dat de indiener niet vanzelfsprekend de partij is die het plan kan gaan uitvoeren. Indien nodig kun je de inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam checken;


Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan overlegt de plantoetser van het stadsdeel met de indiener van het plan. Als het plan niet uitvoerbaar is, gaat het niet mee naar de volgende ronde. Daar krijg je dan uiteraard bericht over.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren