Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Hoe werkt het?
1. Bekijk de inspiratieprojecten
Stadsdeel Centrum stelt € 200.000 beschikbaar voor projecten die de binnenstad leefbaar houden en de verbinding tussen buurtgenoten versterken. Bekijk hier naar welke soort plannen het stadsdeel op zoek is.
2. Stuur je plan in en voer campagne
Iedereen mag een plan insturen. Voer in stadsdeel Centrum campagne voor je plan en zorg dat je plan in elk geval 50 likes krijgt. Anderen kunnen stemmen én argumenten plaatsen bij je plan.
3. Haalbaarheidscheck door gemeente
Heeft je plan minimaal 50 voor-stemmen, dan toetst stadsdeel Centrum of het uitvoerbaar is. Uit alle haalbare plannen selecteert de stadsdeelcommissie de plannen die doorgaan naar de stemronde.
4. Verdeel € 200.000 over de plannen
In de laatste ronde verdelen bewoners van Centrum het geld en bepalen zo welke plannen uitgevoerd worden.

Achtergrondinformatie

Waarom Centrum Begroot?
Om bewoners meer zeggenschap te geven en omdat bewoners vaak zelf de beste ideeën hebben voor hun buurt, stelt het bestuur van stadsdeel Centrum € 200.000,- beschikbaar. Stadsdeel Centrum is een druk stadsdeel. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt of plannen die de verbinding tussen bewoners onderling versterken.

Hoe worden de plannen geselecteerd?
In de maanden april en mei hebben bewoners, ondernemers en organisaties samen maar liefst 144 plannen ingediend. Op deze plannen is 14.272 gestemd. Daarmee hebben 94 plannen de drempel van 50 likes gehaald. Deze plannen zijn in juni door het stadsdeel onderzocht op haalbaarheid. De 53 haalbare plannen (de plannen die bijdragen aan een verbinding tussen buurtbewoners of de leefbaarheid van de buurt verbeteren) zijn voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Omdat de stadsdeelcommissie het aantal haalbare plannen te overzien vindt en de keuze aan de bewoners wil laten, zijn alle 53 haalbare plannen geselecteerd en door naar de stemfase. Vanaf 9 september 2019 kunnen bewoners uit Centrum het budget verdelen en zo bepalen plannen in 2020 worden gerealiseerd.

Spelregels

 • Je plan draagt bij aan het verbeteren van je buurt of het versterken van de verbinding tussen buurtgenoten.
 • De kosten voor je plan kunnen variëren van heel weinig tot maximaal € 200.000. We zijn op zoek naar grote en kleine plannen.
 • Je plan is voor stadsdeel Centrum of voor een buurt of specifieke locatie in Centrum, en is bedoeld voor bewoners uit Centrum.
 • Je plan kan binnen een redelijk korte termijn worden uitgevoerd (binnen één jaar).
 • Iedereen kan een voorstel indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit stadsdeel Centrum of daarbuiten.
 • Bewoners of ondernemers kunnen zelf een plan uitvoeren. Je kunt ook een plan insturen dat door de gemeente of een organisatie wordt uitgevoerd.
 • Een plan moet minimaal 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde en om in aanmerking te komen voor een eerste haalbaarheidstoets.
 • Het stadsdeel toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan consequenties hebben voor je plan. In overleg met jou past het stadsdeel eventueel het plan aan.
 • Uit de haalbare plannen selecteert de stadsdeelcommissie de plannen die doorgaan naar de stemronde.
 • In de stemronde kiezen bewoners uit Centrum hun favoriete plannen door hun winkelwagen te vullen met plannen tot maximaal € 200.000,-
 • Heb je nog vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar centrumbegroot@amsterdam.nl.

Tijdlijn

10 april t/m 15 mei 2019

Plannen insturen

10 april t/m 22 mei 2019

Campagne voeren voor je plan om 50 likes te halen

17 april t/m 31 mei 2019

Haalbaarheidstoets ingestuurde plannen door gemeente

9 juli 2019

Stadsdeelcommissie selecteert plannen voor de stemronde tijdens openbare vergadering

9 september t/m 6 oktober 2019

Centrum Begroot: bewoners verdelen € 200.000 over de geselecteerde plannen

15 oktober 2019

Winnende plannen worden bekend gemaakt
Start Info Inspiratie Plannen