logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Centrum Begroot!

Hoe zou jij € 500.000 besteden in stadsdeel Centrum?

Bedankt voor de inzendingen, er zijn maar liefst 173 plannen ingestuurd! De plannen met 50 of meer likes worden de komende periode onderzocht op haalbaarheid. Bewoners van Centrum bepalen vanaf 22 juli waar het geld naar toe gaat.

Bekijk de plannen

Heb je een vraag of hulp nodig?

Stuur een bericht via whatsapp!
tekstwolk-punt
1 7 3 plannen
Hoe werkt het?
1. Stuur je plan in

Bewoners (volwassenen én kinderen vanaf 10 jaar), bewonersgroepen, (vrijwilligers)organisaties uit Centrum en ondernemers met een binding met de buurt mogen een plan insturen.

2. Haal 50 likes voor je plan

Voer campagne voor je plan en zorg dat je plan in elk geval 50 likes krijgt. Anderen kunnen stemmen én argumenten plaatsen bij je plan.

3. Haalbaarheidscheck door gemeente

Heeft je plan minimaal 50 voor-stemmen, dan toetst stadsdeel Centrum of het uitvoerbaar is en voldoet aan de spelregels. Als dit zo is, gaat je plan door naar de stemronde.

4. Verdeel € 500.000 over de plannen

In de laatste ronde verdelen bewoners van Centrum het geld en bepalen zo welke plannen uitgevoerd worden.

Achtergrondinformatie

Waarom Centrum Begroot?

Om bewoners meer invloed te geven over het besteden van overheidsgeld én omdat bewoners vaak zelf de beste ideeën hebben voor hun buurt, stelt het bestuur van stadsdeel Centrum €500.000,- euro beschikbaar voor plannen die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, of plannen die de verbinding tussen bewoners onderling versterken. Het totale budget wordt verdeeld over 3 gebieden met een eigen budget; € 150.000,- voor plannen voor de Oostelijke Eilanden, € 100.000,- voor plannen in de Haarlemmerhouttuinen en € 250.000,- voor de rest van het centrum. Bekijk de verdeling op deze kaart.

Spelregels

  • Je plan is voor stadsdeel Centrum of voor een buurt of specifieke locatie in Centrum, en is bedoeld voor bewoners uit Centrum;
  • Je bent als indiener van het plan een bewoner (van 10 jaar of ouder), bewonersgroep, (vrijwilligers-)organisatie uit Centrum of een ondernemer met een binding met de buurt;
  • Het plan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, of verbetert de verbinding tussen bewoners onderling;
  • De kosten voor je plan kunnen variëren van heel weinig tot maximaal € 50.000,- per plan. We zijn op zoek naar grote en kleine plannen;
  • Als je een plan hebt op- of aan een eigendom van een ander, zorgt je vooraf zelf voor de toestemming van de eigenaar;
  • Je plan kan binnen een redelijk korte termijn worden uitgevoerd (dit jaar);
  • Bewoners of ondernemers kunnen zelf een plan uitvoeren. Je kunt ook een plan insturen dat door de gemeente moet worden uitgevoerd;
  • Een plan moet minimaal 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde en om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets;
  • Het stadsdeel toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan consequenties hebben voor je plan. In overleg met jou past het stadsdeel eventueel het plan aan.
Hoe worden de plannen getoetst?
Bekijk de plannen

En daarna?

Uit de haalbare plannen selecteert de stadsdeelcommissie de plannen die doorgaan naar de stemronde. In de stemronde kiezen bewoners uit Centrum vanaf 10 jaar hun favoriete plannen door hun winkelwagen te vullen met plannen tot maximaal € 500.000,-

Hulp nodig bij het indienen van je plan?

Dock helpt bewoners graag met het insturen van plannen op Centrum Begroot! Je kunt terecht in het Claverhuis, de Boomspijker, De Witte Boei en bij Reel. Kijk bij veelgestelde vragen waar en wanneer je terecht kunt voor hulp bij het insturen van je plan.

Contact

Heb je verder nog vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag, mail deze dan naar centrumbegroot@amsterdam.nl

Tijdlijn

2 maart t/m 27 mei 2020, 12:00 uur

Plannen insturen. Na de instuurperiode heb je nog een week de tijd om 50 likes te verzamelen voor je plan.

t/m 3 juni 2020, 12:00 uur

Tijd om 50 likes te verzamelen voor je plan.

3 juni t/m 23 juni 2020

Haalbaarheidstoets ingestuurde plannen

22 juli t/m 26 augustus 2020

Bewoners verdelen € 500.000,- over de geselecteerde plannen

8 september 2020

Winnende plannen worden bekend gemaakt

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel