Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2024 | Plannen indienen

Spelregels en voorwaarden

De gemeente bekijkt of uw plan voldoet aan alle spelregels en voorwaarden en beoordeelt of uw plan haalbaar is. Als dit zo is gaat uw plan door naar de stemronde. Lees de onderstaande regels goed door voordat u een plan indient.

Wie mogen een plan indienen?

 • Bewoners vanaf 12 jaar.
 • Bewoners jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of verzorgers om een plan in te dienen.
 • Bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisaties en ondernemers met een sterke, aantoonbare binding met de buurt.
 • Medewerkers van de gemeente Amsterdam, raadsleden, stadsdeelcommissieleden, leden van het dagelijks bestuur van de stadsdelen, leden van het college van B en W, hun partners en familieleden in de eerste graad mogen geen plan indienen.

Spelregels

Uw plan:

 • Is voor bewoners en ondernemers van stadsdeel Centrum.
 • Kan worden uitgevoerd door uzelf, een groep bewoners, een stichting, een vereniging of een bedrijf van binnen of buiten het stadsdeel.
 • Is niet in strijd met wetten en regels of met het beleid van de gemeente.
 • Wordt niet voor het grootste deel al door de gemeente uitgevoerd via een andere regeling. En dat gaat binnenkort ook niet gebeuren.
 • Heeft steun in de buurt. Zeker als het dichtbij woningen van buurtbewoners is.
 • Moet binnen 1 jaar na agendering van de uitslag in de stadsdeelcommissie uitgevoerd worden.
 • Gaat niet over geloof of politiek.
 • Heeft een positief effect op de buurt.
 • Moet het algemeen belang dienen en mogen geen particulier winstmodel hebben. Buurtbudgetten zijn geen verdienmodel.

Verder geldt dat:

 • Privébezit mag niet worden vergroend. Dit zal immers niet bijdragen aan de doelen: Het stimuleren van betrokkenheid en cohesie in de buurt, het vergroten van eigenaarschap voor de directe leefomgeving en het stimuleren van empowerment en zelforganisatie in de buurt.
 • Plannen in de openbare ruimte worden getoetst aan de regels die vastgesteld zijn in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte en Standaard en de regels omtrent het Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode).
 • De gemeente toetst onder andere op veiligheid en op juridische, technische en financiële haalbaarheid.
 • Bij plannen die beheerd moeten worden, moet een medebeheercontract aangegaan worden.
 • Als er een vergunning en/of toestemming (bijvoorbeeld de eigenaar van een pand of een stuk grond) nodig is, dan is het aan u om dit op tijd te regelen met betrokkenen voordat u met uw plan gaat beginnen.
 • Bij plannen in de openbare ruimte is het belangrijk dat u draagvlak in de buurt heeft. Dit kunt u nagaan door bijvoorbeeld handtekeningen te verzamelen van bewoners die direct uitkijken op uw aanpassing in de openbare ruimte of een flyer in de brievenbus (mag niet op straat worden uitgedeeld).
 • U weet op welke locatie uw plan wordt uitgevoerd. En als u dit nu nog niet weet, is het wel mogelijk om dit snel te weten te komen.
 • Voor plannen waar gewerkt wordt met kinderen jonger dan 18 jaar, wordt er verwacht dat degene die de uitvoering doet een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvraagt en/of kan voorleggen.
 • Het is niet toegestaan een toegangsprijs te vragen voor uw project of activiteit.
 • Uw plan moet de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt verbeteren en moet de buurtbewoners ten goede komen, zonder onderscheid te maken op basis van hun geslacht of seksuele voorkeur, geloof, herkomst of culturele achtergrond.
 • De activiteiten in uw plan zijn in principe open voor alle bewoners van het gebied, tenzij het juist gewenst is om activiteiten op een specifieke groep te richten, bijvoorbeeld kinderen, vrouwen of ouderen.

Kosten en financiën van een plan

 • U voert het plan zelf uit of samen met buren of vrijwilligers. Als het nodig is om iemand te betalen voor de uitvoering van het plan, geldt een vrijwilligersbijdrage van € 5,- per uur. Jongeren tot 21 jaar krijgen € 2,75 per uur. Voor de vrijwilligersbijdrage geldt een maximumbedrag van € 190,- per maand en maximaal € 1900,- per jaar.

Na het indienen van een plan

 • De gekozen plannen moeten binnen 1 jaar worden uitgevoerd.
 • Let op: Als uw plan gekozen wordt dan moet u alsnog het bedrag aanvragen via het Subsidiebureau. Mocht u vragen hebben over het aanvragen kunt u deze stellen via subsidie@amsterdam.nl. Deze aanvraag moet u indienen om het bedrag op uw rekening te krijgen. Als het plan via afdelingen binnen de gemeente wordt uitgevoerd hoeft u uiteraard geen aanvraag in te dienen.
 • Als uw plan gekozen wordt, vragen wij u regelmatig om een update, zodat de buurt mee kan kijken wat de status is van het plan (dus per kwartaal bijvoorbeeld foto’s in hoge resolutie en een paar regels begeleidende tekst.)
 • Na het afronden van het project levert u een eindrapportage aan bij de gemeente met een stukje tekst en foto’s voor de website. Wij gebruiken dit om op de pagina van ingediende plannen een update of resultaat te vermelden. Ook gaat er regelmatig een update in een dagmail richting de stadsdeelcommissie.
 • Verantwoording subsidie: in deze eindrapportage kunt u bijvoorbeeld een samenvatting maken van de resultaten, uw ervaringen en de verantwoording van de verleende subsidie. U hoeft geen verantwoording bij het Subsidiebureau in te dienen bij bedragen onder de € 20.000,-
 • Mocht u zelf een update willen delen met uw netwerk, dan stellen we het op prijs dat u daarbij vermeldt dat uw plan onderdeel is van Centrum Begroot.

Tips en voorbeelden

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren