Spring naar inhoud

Spelregels, voorwaarden en haalbaarheidscriteria

De gemeente toetst of uw plan voldoet aan alle spelregels en voorwaarden, en beoordeelt of uw plan haalbaar is. Als uw plan voldoet aan de voorwaarden gaat het door naar de stemronde. Neem onderstaande regels goed door om een volledig en haalbaar plan in te dienen.

Voor wie is het plan?

 • Uw plan is voor de buurt waarvoor u het indient:
 • 1. Lastage/Nieuwmarkt
 • 2. Grachtengordel
 • 3. De Weteringschans (onder meer Leidsebuurt en Weteringbuurt)
 • 4. Weesperbuurt/ Plantage
 • 5. Oostelijke eilanden/ Kadijken
 • 6. Haarlemmerbuurt
 • 7. Jordaan Noord
 • 8. Jordaan Zuid
 • 9. Grachtengordel-West
 • 10. Burgwallen-Nieuwe Zijde
 • 11. Burgwallen-Oude Zijde

Wie mogen een plan indienen?

 • Alle personen van 12 jaar en ouder, kunnen plannen indienen en stemmen op plannen. Bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisaties en  ondernemers met een sterke, aantoonbare binding met de buurt. Bewoners jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of verzorgers.
 • Medewerkers van de gemeente Amsterdam, raadsleden, stadsdeelcommissieleden, leden van het dagelijks bestuur van de stadsdelen, leden van het college van B en W, hun partners en familieleden in de eerste graad mogen niet meedoen.
 • Planindieners kunnen in iedere fase van het proces in- en uitstappen.

Spelregels

 • Ingediende plannen mogen uitgevoerd worden door uzelf, een groep bewoners, een stichting, een vereniging of een bedrijf van binnen of buiten het gebied. De gemeente kan wel ondersteunen. Als de gemeente uw plan moet uitvoeren, moet dat goed afgestemd worden met de expert/afdeling die het plan gaat oppakken.
 • Uw plan is niet in strijd met wetten en regels of met het beleid van de gemeente.
 • Voor plannen die te maken hebben met iets plaatsen in de openbare ruimte, moet draagvlak gemeten worden rondom de locatie. We vertrouwen erop dat dit geregeld is. Als er bij de uitvoering wordt geklaagd over het plan, moeten planindieners zelf uitleggen hoe ze draagvlak hebben gecreëerd en wat ze tegen de bezwaren gaan doen.
 • Plannen in de openbare ruimte worden getoetst aan de regels die vastgesteld zijn in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte en Standaard en de regels omtrent het Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode).
 • De gemeente toetst onder andere op veiligheid en op juridische, technische en financiële haalbaarheid.
 • Bij plannen die beheerd moeten worden, moet een medebeheercontract aangegaan worden.
 • Als er een vergunning en/of toestemming (bijvoorbeeld de eigenaar van een pand of een stuk grond) nodig is, dan is het aan u om dit op tijd te regelen met betrokkenen voordat u met uw plan gaat beginnen.

Overige voorwaarden voor een haalbaar plan

 • U weet op welke locatie uw plan wordt uitgevoerd. En als u dit nu nog niet weet, is het wel mogelijk om dit snel te weten te komen.
 • Uw plan kan binnen 1 jaar uitgevoerd worden.
 • Uw plan heeft geen uitgesproken religieus, commerciële en/of politiek karakter.
 • Uw plan heeft geen negatieve impact op de buurt.
 • Voor plannen waar gewerkt wordt met kinderen jonger dan 18 jaar, wordt er verwacht dat degene die de uitvoering doet een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvraagt en/of kan voorleggen.
 • Het is niet toegestaan een toegangsprijs te vragen voor uw project of activiteit.
 • Uw plan bevat geen winstoogmerk. Buurtbudgetten zijn geen verdienmodel.
 • We motiveren bewoners zoveel mogelijk samen te werken en gezamenlijk plannen in te dienen.
 • Uw plan moet de leefbaarheid in de buurt verbeteren en moet de buurtbewoners ten goede komen, zonder onderscheid te maken op basis van hun geslacht of seksuele voorkeur, geloof, herkomst of culturele achtergrond.
 • De activiteiten in uw plan zijn in principe open voor alle bewoners van het gebied, tenzij het juist gewenst is om activiteiten op een specifieke groep te richten, bijvoorbeeld kinderen, vrouwen of ouderen.

Kosten en financiën van een plan

 • Uw plan kost tussen € 1.000 tot maximaal € 54.545,- inclusief btw. Houd hier rekening mee in alle mogelijke kosten voor uw plan (zie tips voor begroting en budgetteren).
 • U voert het plan zelf uit of samen met buren of vrijwilligers. Als het nodig is om iemand te betalen voor de uitvoering van het plan, geldt maximaal het maatschappelijk tarief van € 50,- per uur.

Na het indienen van een plan

 • De plannen met de meeste stemmen die samen per buurt maximaal € 54.545,- bedragen, worden binnen één jaar uitgevoerd.
 • Als uw plan gekozen wordt, vragen wij u regelmatig om een update, zodat de buurt mee kan kijken wat de status is van het plan (dus per kwartaal bijvoorbeeld foto’s in hoge resolutie en een paar regels begeleidende tekst.)
 • Na het afronden van het project levert u een eindrapportage aan bij de gemeente met een stukje tekst en foto’s voor de website. In deze eindrapportage kunt u bijvoorbeeld een samenvatting maken van de resultaten, uw ervaringen en de verantwoording van de verleende subsidie.
 • Mocht u zelf een update willen delen met uw netwerk, dan stellen we het op prijs dat u daarbij vermeldt dat uw plan onderdeel is van Centrum Begroot.

Tips en voorbeelden

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren