Spring naar inhoud

Tips voor het indienen en budgetteren van een plan

Hier vindt u tips die u helpen bij het indienen, het budgetteren en het maken van de begroting van uw plan. Wat heeft u allemaal nodig en waar moet u aan denken?

Tips voor begroting en budgetteren

 • Begroting exclusief en inclusief BTW berekenen.
 • Realistische kosten in relatie tot het beoogde resultaat.
 • Totaal bedrag en specificaties van dit bedrag.

Ter inspiratie: houd er rekening mee dat er verschillende kostensoorten zijn zoals:

 • vergunning (indien van toepassing)
 • inkoop van materialen/benodigdheden
 • inhuren van materialen, mensen, locaties, derde partij
 • beheerskosten, onderhouden, schoonmaken, controleren schilderen, etc. Dat vindt plaats na plaatsen en uitvoeren van plannen
 • onderzoekkosten
 • promoten, publiceren, communicatie
 • ontwerpkosten van fysiek voorwerp of online prototype
 • coachen, begeleiden door uzelf of anderen. Wat betreft uurtarief: daar geldt maximaal het maatschappelijk tarief van € 50,- per uur.
 • ruimte voor onvoorzienbare kosten

Tips voor plannen in de openbare ruimte:

 • Locatie bedenken, kiezen en regelen voor de uitvoering.
 • Toestemming vragen van een eigenaar van een locatie, pand of stuk grond en mogelijke vergunning.
 • Draagvlak meten rondom de locatie (eigen verantwoordelijkheid).
 • Beheerders regelen door afspraken of contract.

Let op: plannen in de openbare ruimte zijn vaak lastig te realiseren vanwege de beperkte ruimte en daarom vaak niet haalbaar. Afvalproblemen zijn niet zomaar oplosbaar en daarom zijn plannen over inzet van handhaving op afval niet haalbaar. Ook plannen voor groen dat niet in zelfbeheer wordt genomen zijn niet haalbaar.

Tips voor plannen met activiteiten:

 • Vergunning aanvragen voor een evenement of activiteiten.
 • Planning maken van: begin- en einddatum, wat en wanneer.
 • Voor bewoners en ondernemers van uw buurt in stadsdeel Centrum.
 • Moet toegankelijk en gratis zijn voor deelnemers.
Voorbeeldplan activiteit

Titel plan

Buurtconcerten op het [XXXplein]

Korte samenvatting

Het houden van 2 buurtconcerten voor en door bewoners waar bewoners zich kunnen inschrijven om zelf of met ondersteuning hun muzikale kunsten met bewoners te delen.

Geef een beschrijving van uw plan

De buurt kent veel muzikale bewoners. Het [XXXplein] is een centrale locatie in de buurt, maar buren treffen elkaar hier zelden. Om deze reden willen wij buurtconcerten organiseren. Deze worden in 2 weekenden gehouden. De optredens zijn in de openbare ruimte en zijn dus voor iedereen toegankelijk. De promotie van de buurtconcerten zullen alleen worden gepromoot in [STADSDEEL].

Bewoners van [STADSDEEL] krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven om een voorstelling te geven.

Er wordt een commissie opgezet waarbij bewoners zich kunnen aansluiten om mee te denken over de uitvoering en te helpen hierbij.

Er wordt een klein podium geplaatst. Een dag akoestiek en een dag versterkt.

Er wordt rekening gehouden met de geluidsnormen en de bewoners in de buurt zullen worden meegenomen in de data en de opzet van de concerten.

Locatie

Selecteer de locatie op de kaart

Aanvullingen locatie (optioneel)

Op het [XXXplein]

Bedrag

€ 6.250,-

Begroting

 • Flyers € 250,- (4 momenten)
 • Huren podium € 1.500,- (2 x € 750,-)
 • Huren muziekapparatuur en bediening € 1.500,-
 • Host/presentator € 750,- (2 x € 375,-)
 • Aanvragen vergunningen € 2.000,-
 • Onvoorzien € 250,-

Totaal: € 6.250,-

Uitvoering

De bewoners stellen een werkgroep of commissie op voor de uitvoering. Ondersteuning van de gemeente is nodig bij de aanvraag van de vergunningen.

Planning (optioneel)

April: bewoners benaderen om mee te doen met de werkgroep
Mei: beginnen met de vergunningsaanvraag
April en mei: bewoners kunnen zich opgeven voor het geven van een optreden
Begin juni: flyer verspreiden met de data en het programma aan de omwonenden
Eind juni of juli: 2 concerten houden

Telefoonnummer

020 1234 5678

Voorbeeldplan openbare ruimte


Titel plan

Een groene entree voor de Driemondlaan

Korte samenvatting

Het plaatsen van 4 groene plantenzuilen. 2 begroeide pilaren aan beiden uiteinde van de Driemondlaan. Dit om de straat een groener karakter te geven.

Geef een beschrijving van het plan

De Driemondlaan heeft recentelijk nieuwe bomen gekregen. Deze zijn alleen nog erg klein. De buurt zou graag meer groen zien in de straat. Om deze reden het plan om 4 pilaren te plaatsen die worden begroeid met klimplanten. Groen de hoogte in! Deze zouden geplaatst kunnen worden aan de 2 zijden van de straat. Dit geeft niet alleen de Driemondlaan een groen karakter maar ook de aangelegen Weesperstraat.

Op de kop van de stoep lijkt er voldoende ruimte te zijn om de groene pilaren plaatsen. Deze zullen niet, zoals in de foto, aan elkaar gegroeid zijn. Dit om de bereikbaarheid van de straat te behouden voor onder andere hulpdiensten en de straat goed verlicht te houden voor lantarenpalen.

De plaatsing van de zuilen wordt gedaan door de gemeente, het inplanten kan misschien door de mensen in de straat worden gedaan als mijn buren dit ook leuk vinden. De planten worden in samenspraak met de gemeente en bewoners gekozen.

Wij begrijpen dat de pilaren lastig zijn te onderhouden, bewoners in de straat willen een gedeelte van het onderhoud voor hun rekening te nemen. Het af en toe snoeien en in droge periodes het bewateren van de planten middels regenwater. Er zijn al 4 bewoners die hebben aangegeven mee te willen doen. Hierbij willen wij afspraken maken met de gemeente over het onderhoud en beheer van de planten in de zuilen.

Door het verspreiden van een flyer aan de bewoners van de straat zullen zij de mogelijkheid hebben om hun mening te geven over de pilaren.

Locatie

Selecteer locatie op de kaart

Aanvullingen locatie (optioneel)

De stip staat in het midden van de kaart maar de pilaren worden aan beide ingangen van de straat geplaatst. Aan beide kanten op de stoep.

Bedrag

€ 7.050,-

Begroting

 • € 50,- Flyers
 • € 4.000,- Maken en plaatsen pilaren (€ 1.000,- x 4)
 • € 1.600,- Voor de planten
 • € 600,- bodemonderzoek (€ 150,-x 4)
 • € 300,- Regenton 2x
 • € 500,- onvoorziene kosten

Totaal: € 7.050,-

Uitvoering

De gemeente doet de uitvoering en plaatsing van de pilaren. Een gedeelte van het onderhoud en mogelijk het plaatsen van de planten wordt door de bewoners van de straat opgepakt.

Planning (optioneel)

April: flyer bezorgt in de buurt

Mei: plannen in de straat opgehaald en opgesteld

Juni: plannen afgestemd met het stadsdeel

Juli: bodem onderzoek en bestelling pilaren en planten

Sept: plaatsing pilaren en beplanting

Telefoonnummer

06 1234 5678

Laat u inspireren door het dagelijks bestuur van Centrum

Alexander Scholte

Lotte Terwel

Micha Mos

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren