Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2022

plannen

Hoe zou jij € 450.000,- besteden in Centrum?

Om bewoners meer zeggenschap te geven en omdat zij vaak zelf de beste ideeën hebben voor hun buurt, stelt het bestuur van stadsdeel Centrum € 450.000,- beschikbaar. Zo bepaal jij zelf wat er gebeurt in jouw buurt.

Tot en met 3 april kun je plannen van bewoners liken. Plannen met 50 likes of meer, gaan door naar de volgende ronde!

Inspiratie opdoen

WhatsApp Helpdesk

Stuur een vraag of spraakbericht via WhatsApp
tekstwolk-punt
Hoe het werkt
Bekijk thema's
1. Stuur je plan in

Alle inwoners van stadsdeel Centrum, ongeacht leeftijd, konden tot en met 28 maart een plan insturen. Ook bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisaties en ondernemers uit Centrum mochten meedoen.

Stuur plan in
2. Voer campagne

Voer campagne voor je plan en zorg dat je plan in elk geval 50 likes krijgt. Anderen kunnen je plan ‘liken’ of ‘disliken’ én argumenten plaatsen bij je plan. Als je plan veel negatieve likes of tegenargumenten krijgt kan dit worden meegewogen in de haalbaarheid van het plan.

Checklist haalbaarheid
3. Haalbaarheidscheck door gemeente

Heeft je plan 50 likes of meer, dan bekijkt stadsdeel Centrum of het plan haalbaar en uitvoerbaar is. Als dit zo is, gaat je plan door naar de stemronde. De uitslag van de haalbaarheidstoets wordt op de site gepubliceerd.

Verdeel het geld
4. Verdeel € 450.000,- over de plannen

Bewoners van stadsdeel Centrum van 12 jaar en ouder verdelen het buurtbudget van € 450.000,- over hun favoriete plannen en bepalen zo welke plannen worden uitgevoerd.

Achtergrondinformatie

Waarom Centrum Begroot?

Om bewoners meer zeggenschap te geven over het besteden van overheidsgeld én omdat bewoners zelf vaak de beste ideeën hebben voor hun buurt, stelt het bestuur van stadsdeel Centrum  € 450.000,- euro beschikbaar.

Spelregels

  • Je plan is voor stadsdeel Centrum of voor een buurt of specifieke locatie in Centrum, en is bedoeld voor bewoners uit Centrum.
  • Iedereen kan een plan indienen: bewoners, bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisaties of ondernemers met binding met de buurt.
  • Bewoners of ondernemers kunnen zelf een plan uitvoeren. Je kunt ook een plan insturen dat door de gemeente moet worden uitgevoerd.
  • Het plan bevat geen winstoogmerk
  • De kosten voor je plan kunnen variëren van heel weinig tot maximaal € 450.000,- per plan. We zijn op zoek naar grote en kleine plannen.
  • Een plan moet minimaal 50 likes halen om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets in de volgende ronde.
  • Je plan moet binnen één jaar gerealiseerd kunnen worden.
  • Soms is er voor de uitvoering van een plan een vergunning nodig, deze moet de planindiener zelf aanvragen. De kosten voor de vergunningaanvraag kunnen meegenomen worden in de begroting.
  • Als je een plan hebt op of aan een eigendom van een ander, zorgt je vooraf zelf voor de toestemming van de eigenaar.
  • Het stadsdeel toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan consequenties hebben voor je plan. In overleg met jou past het stadsdeel eventueel het plan aan.

Let op: (1) groenplannen moeten altijd in zelfbeheer worden genomen door bewoners. (2) Ook zijn plannen in de openbare ruimte vaak lastig te realiseren vanwege de beperkte ruimte. Houd dus rekening met het feit dat niet alles zomaar kan. We nemen contact op als het plan in aangepaste vorm wel haalbaar is. (3) Afval problemen zijn ook niet zomaar oplosbaar. Plannen over inzet van handhaving op afval zijn daarom per definitie niet haalbaar.

Hoe worden de plannen getoetst?

En daarna?

Uit de haalbare plannen selecteert de stadsdeelcommissie de plannen die doorgaan naar de stemronde. In de stemronde kiezen bewoners uit Centrum vanaf 12 jaar hun favoriete plannen door hun winkelwagen te vullen met plannen tot € 450.000,-. Winnende plannen worden op 22 juli 2022 bekend gemaakt via de website en aan de winnaars per mail of per telefoon.

Contact

Heb je nog vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar centrumbegroot@amsterdam.nl.

Tijdlijn

28 februari, 12.00 uur t/m 28 maart, 23.59 uur

Plannen insturen en likes verzamelen.

28 maart t/m 3 april

Extra week om likes te verzamelen

4 april t/m 3 mei

Haalbaarheidstoets ingestuurde plannen met meer dan 50 likes

17 juni t/m 18 juli

Bewoners verdelen € 450.000,- over de geselecteerde plannen

22 juli 2022

Bekendmaking winnende plannen

Contact

Heb je nog vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de Veelgestelde vragen. Als je geen antwoord vindt op je vraag, mail deze dan naar centrumbegroot@amsterdam.nl, of bel naar 06 8223 6696.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren