logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Loading...

Plannen (85)


Wissen

 • Voormalige Huis van Bewaring verlicht

  Overig | Centrum Oost
  20400
  20400
  0
  35073

  Voormalige Huis van Bewaring verlicht


  De gevel van het voormalige bewakerswoningen aan het Kleine-Gartmanplantsoen had ooit NEON verlichting. Met LED kan de oude situatie hersteld worden.
  • Het pand is behoorlijk groot en mooi maar toch redelijk onopvallend aan het vernieuwende Kleine-Gartmanplantsoen, verlichting kan het pand laten opvallen.
  • De LED verlichting zal de kwaliteit van dit deel het nieuwe plantsoen benadrukken, de vriendelijkheid ervan accentueren en het gevoel van sociale veiligheid vergroten.

  Thema: Overig
  Gebied: Centrum Oost


  20400
 • Mozaïek route Oostelijke Eilanden

  Kunst en Cultuur | Oostelijke Eilanden
  17500
  17500
  0
  35078

  Mozaïek route Oostelijke Eilanden


  Stichting ACCU wil in samenwerking met buurtbewoners negen beelden maken die langs de wandelroute over de drie Oostelijke Eilanden komen te staan en deze met elkaar verbinden.
  • Er wordt de hele zomer buiten op het plein voor/achter de Oosterkerk gewerkt en iedereen kan een steentje bijdragen.
  • De beelden worden in overleg met gemeente en bewoners geplaatst op plekken waar ze door heel veel verschillende buurtbewoners gezien worden.
  • Door met de bewoners aan de beelden te werken worden buurtbewoners bij elkaar gebracht en wordt er gewerkt aan saamhorigheid in de buurt.
  • Tijdens het project Mozaïek route Oostelijke Eilanden werkt Jos Zandvliet een hele zomer lang, met het ACCU team in de wijk.
  • De beelden verbinden de drie Oostelijke Eilanden met elkaar via een wandelroute.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  17500
 • Street art in de Willem Frederik Hermansstraat

  Kunst en Cultuur | Centrum Oost
  16000
  16000
  0
  35334

  Street art in de Willem Frederik Hermansstraat


  De bewoners van het Oosterdokseiland willen de W.F Hermansstraat veiliger en vrolijker maken door street art van vier kunstenaars uit vier landen op te hangen.
  • Het plan betreft de vier wanden van elk 5.20 meter breed, van waaruit de OBA op wordt uitgekeken.
  • Het idee is om vier kunstenaars, uit vier verschillende landen vier boeken van vier schrijvers te laten interpreteren en hun ontwerp aan te brengen op de vier wanden.
  • Wanneer het plan is gerealiseerd krijgt men een aangenaam en veilig gevoel als men door de straat loopt.
  • Wij willen graag samenwerken met Street Art Museum Amsterdam en met Amsterdamse kunstacademies.
  • Belangrijk onderdeel van het plan is om in de, nu veel te donkere straat, meer verlichting aan te brengen. Verlichting vanuit het oogpunt van veiligheid maar ook om de kunstwerken aan te lichten.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Oost


  16000
 • De Pubquiz van Het Hart van de Stad

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  10000
  10000
  0
  35335

  De Pubquiz van Het Hart van de Stad


  Wij organiseren de grootste pubquiz-competitie van Amsterdam in de 70 buurten van de binnenstad!
  • We brengen teams van buurtgenoten samen in een café in hun wijk.
  • In een pubquiz-competitie testen we de teams op hun kennis over alles wat met de Amsterdamse binnenstad te maken heeft.
  • Gezellige avonden in de wijken, waar gestreden wordt om de eer van de buurt.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  10000
 • Vergroening van de Czaar Peterbuurt

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  10000
  10000
  0
  35854

  Vergroening van de Czaar Peterbuurt


  De Czaar Peter buurt is geweldige knusse buurt. Wij als bewoners missen alleen nog groen en natuur, bijvoorbeeld in de vorm van geveltuinen.
  • Groen brengt buren bij elkaar, mensen komen vaker buiten en het leid vaak ook tot minder zwerfafval.
  • De vergroeningsplannen verbeteren het milieu in de Czaar Peterbuurt en gezamenlijk onderhoud versterkt verbindingen tussen buurtgenoten. 
  • Er wordt een 'groenwacht' samengesteld in de buurt die het groen gaat onderhouden.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  10000
 • Vernieuwing van de informatieborden op de Kadijken

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  3500
  3500
  0
  35087

  Vernieuwing van de informatieborden op de Kadijken


  Op knooppunten in de buurt staan twee informatieborden die aan vernieuwing toe zijn en die bewoners informeren over buurtactiviteiten.
  • De borden hangen op centrale plekken in de buurt, de Pelicaanbrug naar de andere Oostelijke Eilanden en de Nijlpaardbrug naar de Plantage.
  • Meer informatie versterkt de sociale cohesie. De borden worden in samenwerking met stichting DOCK de Oosterkerk en bewoners beheerd.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  3500
 • Een communicatieplatform voor De Halve Wereld

  Overig | Centrum Oost
  3250
  3250
  0
  35603

  Een communicatieplatform voor De Halve Wereld


  Door laagdrempelige communicatie tussen bewoners willen we bijdragen aan sociale en ecologische verduurzaming van ons woningcomplex en stad.
  • Met dit voorstel willen we op een laagdrempelige manier onze buren sterker met elkaar verbinden en ze ook enthousiast maken over collectieve initiatieven binnen ons woningcomplex.
  • Het is belangrijk voor de sociale duurzaamheid van ons wooncomplex om de bewoners nieuwe en moderne communicatiemiddelen te bieden die de interactie tussen ons vergemakkelijken.
  • Met het platform “Onze Wereld” willen we alle bewoners bewust maken over het belang van onze duurzame projecten en hen uitnodigen om mee te doen.
  • Dit platform is een goed middel om de “deel-economie” (delen van goederen en diensten) binnen ons complex te versterken, wat ook weer heel gunstig is voor de bescherming van ons milieu. 
  • Als pilotproject zou ons project een basis kunnen zijn voor andere bewonersverenigingen/ woningcomplexen die ook aan hun sociale cohesie en ecologische verduurzaming werken.

  Thema: Overig
  Gebied: Centrum Oost


  3250
 • Drijvende Tuinen Oostelijke Eilanden

  Groen en Duurzaamheid | Oostelijke Eilanden
  50000
  50000
  0
  35352

  Drijvende Tuinen Oostelijke Eilanden


  In de traditie van Jasper Grootveld worden er samen met bewoners in de Oostelijke Eilanden drijvende tuinen gebouwd van gerecycled afval om op een duurzame manier de buurt te vergroenen.
  • De drijvende tuinen worden gezien als maatschappelijk, ecologisch en cultureel erfgoed van Amsterdam. 
  • De kennis over het bouwen van drijvende tuinen wordt met een nieuwe generatie kunstenaars en de buurtbewoners gedeeld.
  • De locatie en de grootte van de nieuw te bouwen drijvende tuinen kan mede door de bewoners worden bepaald.
  • Het wordt een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij de groenvoorziening op een actieve wijze door de buurtbewoners zal worden onderhouden.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  50000
 • Wallengaard

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  50000
  50000
  0
  35097

  Wallengaard


  Meer - en eetbaar - groen voor bewoners van het oudste deel van Amsterdam, de Burgwallen, om de buurt te verbinden en als contrast tegenover het toerisme.
  • Naar het voorbeeld van de Ruytergaard en de Museumgaard (Nemo) worden erop de wallen miniparkjes gerealiseerd met bovengrondse plantenbakken.
  • De bakken vergen niet veel onderhoud. Het beheer doen de bewoners en bedrijven samen. Door het goed te onderhouden zien toeristen dat er mensen wonen op de Burgwallen.
  • De beplanting is opgebouwd in lagen: in het midden een fruitboompje, eromheen lage eetbare struikjes, dan kruiden en bodembedekkers. Alles is eetbaar.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  50000
 • Wormenhotels op de wallen

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  30000
  30000
  0
  35098

  Wormenhotels op de wallen


  In binnentuinen in het Wallengebied gaan bewoners samen groente-, fruit en (klein) tuinafval scheiden en composteren.
  • Er komen vier wormenhotels op vier verschillende locaties (binnentuinen) in het wallengebied.
  • De wormenhotels worden samen met bewoners onderhouden.
  • De bewoners krijgen een cursus hoe zij de wormen moeten verzorgen.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  30000
 • De Schoonheid van Bethanië

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  1000
  1000
  0
  35101

  De Schoonheid van Bethanië


  Er worden plantenbakken op de hoek Bethaniënstraat – Kloveniersburgwal geplaatst, zodat het gebied verfraaid wordt voor bewoners en ten bate van vogels en insecten.
  • Eén (of meerdere) grote plantenbak(ken) van robuust, plak- en kladbestendig materiaal met sterke beplanting die makkelijk te onderhouden is en een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit.
  • De plantenbakken worden onderhouden en beheerd door buurtbewoners. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in het gebied.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  1000
 • Wormenhotel op schoolpleinen

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Algemeen
  24000
  24000
  0
  35102

  Wormenhotel op schoolpleinen


  Zes (basis)scholen in het centrum worden voorzien van wormenhotels zodat kinderen leren over recyclen en duurzaamheid.
  • Kinderen krijgen onderwijs over duurzaamheid en betrekken daar hun ouders ook bij.
  • Keukenafval van thuis en organische resten van pauzehapjes worden op school verwerkt tot compost.
  • De ouders en buren worden gevraagd mee te doen waardoor er een compostclub ontstaat. De kinderen worden de ambassadeurs en een lessenserie leert hen alles over composteren.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Algemeen


  24000
 • Uitbreiding Plukbos

  Groen en Duurzaamheid | Oostelijke Eilanden
  8000
  8000
  0
  35358

  Uitbreiding Plukbos


  Het Plukbos moet in stand blijven en verder groeien, zodat de buurt ook komende jaren kan genieten van deze gemeenschappelijke eetbare tuin.
  • Om er voor te zorgen dat de buurt op de hoogte blijft van alle initiatieven en gezamenlijke activiteiten is een website en een mededelingenbord nodig.
  • Er moet geïnvesteerd worden in bouwkundige tekeningen en een vergunningaanvraag voor een kas.
  • Er is een onafhankelijk bodemonderzoek nodig: niet iedereen is ervan overtuigd dat het veilig is om de producten van de grond te consumeren.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  8000
 • Luther Academie

  Kunst en Cultuur | Centrum Algemeen
  2500
  2500
  0
  35359

  Luther Academie


  Het Luther Museum wil de sociale cohesie in de buurt te versterken door middel van het organiseren van vier (kosteloze) verdiepende bijeenkomsten over het museum en de collectie.
  • Deelnemers aan de bijeenkomsten krijgen een beter beeld bij de werkzaamheden en activiteiten van het Luther Museum en de rol in de buurt.
  • De Luther Academie kan worden ingezet als een middel om de sociale cohesie te versterken, en met elkaar een dialoog aan te gaan.
  • De vier bijeenkomsten zullen zijn gestructureerd rondom thema’s. Lutheranisme en het Jodendom en Zorg zijn twee mogelijke thema’s.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Algemeen


  2500
 • De Amsterdamse Waterspelen

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  20000
  20000
  0
  35104

  De Amsterdamse Waterspelen


  Een watersport en -spelfestijn dat wordt georganiseerd met en door de bewoners van de Oostelijke Eilanden voor alle Amsterdammers.
  • De Amsterdamse Waterspelen hebben primair als doel om Amsterdammers gratis en op een ongedwongen manier in contact te brengen met vele watersporten.
  • Daarnaast willen wij de saamhorigheid onder de bewoners van de Oostelijke Eilanden vergroten. Buurtbewoners werken op elk vlak en het hele jaar door mee binnen de organisatie.
  • De Amsterdamse Waterspelen moeten de bewoners van de Oostelijke Eilanden het gevoel geven dat het prachtige Marineterrein Amsterdam onderdeel is van hun buurt.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  20000
 • Gedicht voor en door Eilanders

  Kunst en Cultuur | Oostelijke Eilanden
  4000
  4000
  0
  35360

  Gedicht voor en door Eilanders


  Een gedicht dat geschreven is voor en door Eilanders ter nagedachtenis aan Wil Merkies wordt uitgeschreven over 5 appartementenflats op Wittenburg, leesbaar in Kattenburg.
  • De intentie met het gedicht is om zowel de mondhoeken iets verder omhoog te brengen als verbinding tussen Kattenburg en Wittenburg te krijgen.
  • Het gedicht is geschreven door een buurtbewoonster.
  • Er is toestemming van de VvE om de 5 strofes aan te brengen op de onderste betonnen rand van de gebouwen. De Vve betaalt wel het onderhoud, maar niet de realisatie.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  4000
 • Mobiele spiegels en een Mobiele balletbar

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  8500
  8500
  0
  35362

  Mobiele spiegels en een Mobiele balletbar


  De ruimte van de speeltuin Wittenburg wordt uitgebreid met een mobiele balletbar en spiegels zodat er danslessen kunnen worden gegeven voor buurtbewoners.
  • De mobiele spiegels en de mobiele balletbar zijn gemakkelijk te transporteren voor andere activiteiten bijvoorbeeld: een sport-en-speldag van de buurt.
  • Buurtbewoners kunnen in overleg ook gebruik maken van de balletbar en spiegels voor hun eigen activiteiten en initiatieven.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  8500
 • Buurtgezichten

  Buurthuizen en Ontmoeting | Haarlemmerhouttuinen
  32000
  32000
  0
  35366

  Buurtgezichten


  We willen de Haarlemmerbuurt, haar buurtbewoners en ondernemers een herkenbaar gezicht geven door ondernemers en bewoners dichter bij elkaar te brengen.
  • Bewoners geven zich op bij een winkel waarna er een loting plaatsvindt. De bewoner en ondernemer gaan vervolgens samen op de foto. Deze foto en een korte toelichting worden in de etalage geplaatst.
  • Op de website van de ondernemersvereniging richten we een portrettengalerij in met alle ‘buurtgezichten’ en hun motivaties.
  • Ondernemers worden zich bewust van wat de bewoners belangrijke vinden in de buurt.
  • Buurtbewoners krijgen een kans om aan ondernemers te laten weten wat zij voor de buurt betekenen.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Haarlemmerhouttuinen


  32000
 • De Haarlemmerbuurt verhaalt

  Buurthuizen en Ontmoeting | Haarlemmerhouttuinen
  28500
  28500
  0
  35369

  De Haarlemmerbuurt verhaalt


  De verhalen uit de Haarlemmerbuurt vastleggen en delen met buurtbewoners door in groepen verhalen te vertellen. Hiermee leren bewoners elkaar en de geschiedenis kennen.
  • De cohesie versterken tussen bewoners onderling en tussen bewoners en ondernemers.
  • De verhalenvertellers (merendeel bewoners) zitten een hele dag bij een ondernemer in de winkel waardoor ook een band ontstaat.
  • Op het Haarlemmerplein willen we verhalenvertellers installeren zodat het een zichtbaar evenement wordt wat ook aantrekkingskracht zal hebben in de buurt.
  • Belangstellenden gaan in groepen langs bij de verhalenvertellers om ze te leren kennen en vragen te kunnen stellen.
  • Er worden ongeveer 50 verhalen verzameld die een goed beeld geven van de Haarlemmerbuurt.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Haarlemmerhouttuinen


  28500
 • Fleurige plantenbakken in de Jodenbreestraat

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  20000
  20000
  0
  35370

  Fleurige plantenbakken in de Jodenbreestraat


  Rondom twintig bomen in de Jodenbreestraat worden plantenbakken geplaatst om de straat op te vrolijken.
  • De plantenbakken helpen tegen wild geparkeerde fietsen tegen de bomen en het zwerfafval.
  • De afmeting van de plantenbak komt overeen met het huidige stalen plateau van het perkje waar de boom in geplant is, hier zal de plantenbak dus op geplaatst worden.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  20000
 • Muziek & Dansfestival Oostelijke eilanden

  Kunst en Cultuur | Oostelijke Eilanden
  10000
  10000
  0
  35371

  Muziek & Dansfestival Oostelijke eilanden


  Een festival met voorstellingen en workshops voor iedereen van de Oostelijke Eilanden. Iedereen is welkom mee te helpen voor of achter de schermen.
  • Iedereen is welkom om mee te werken aan de voorstellingen. Buurtbewoners kunnen elkaar leren kennen door samen te werken.
  • Ook als je denkt geen talent te hebben willen we je uitnodigen mee te gaan doen aan de workshops en/of de voorstellingen, vóór en/of achter de schermen.
  • Wij willen nieuw buurttalent ontdekken en bewoners enthousiasmeren en stimuleren mee te doen die nu nog niet actief zijn in de buurt.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  10000
 • Breken van Brood

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  35000
  35000
  0
  35373

  Breken van Brood


  Het verbinden van bewoners en lokale ondernemers door twee keer per maand een diner te organiseren, gericht op samenzijn en verbinding.
  • Met ons project willen wij de bekende woorden van onze voormalig burgemeester handen en voeten geven en de verbinding tussen bewoners en ondernemers van Amsterdam Centrum versterken.
  • Dit doen we door rond etenstijd op een centrale locatie in de stad gezamenlijk te genieten van een goed diner en een goed gesprek, elke 2 weken op een centrale locatie in Amsterdam Centrum.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  35000
 • Een veilig en plezierig Amstelveld

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  5000
  5000
  0
  35118

  Een veilig en plezierig Amstelveld


  De veiligheid en diversiteit van het Amstelveld verbeteren door losliggende tegels weg te werken en het weggehaalde speeltoestel terug te brengen.
  • Er is nu 1 glijbaan waarvan de veilige rubberen tegels los liggen. Ervaring leert dat er mensen van diverse leeftijden struikelen over de losliggende opvangrubbers.
  • Het aantal speeltoestellen is niet in verhouding tot het aantal spelende kinderen. De verwijderde “wipkip” moet daarom terug worden gebracht.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  5000
 • Vrouwenhuis Oostelijke eilanden

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  5100
  5100
  0
  35374

  Vrouwenhuis Oostelijke eilanden


  Feestelijke inspiratie-events waarin positieve verbondenheid van vrouwen op de Oostelijke eilanden centraal staat.
  • Door vrouwen te helpen zich met elkaar te verbinden neemt de sociale cohesie en de sociale veiligheid toe wordt de de positie van de vrouw op de Oostelijke eilanden verbeterd.
  • We gaan feestelijke bijeenkomsten combineren met trainingen en workshops op het gebied van mindfulness, self-empowerment, lichaamsbewustzijn, opvoedingsondersteuning, etc.
  • Alle evenementen worden georganiseerd door buurtbewoners onder leiding van de groep ‘hart voor de buurt’.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  5100
 • Veilige en groene leefomgeving Sint Jorisstraat

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  45000
  45000
  0
  35119

  Veilige en groene leefomgeving Sint Jorisstraat


  Vergroten van de leefbaarheid in de Sint Jorisstraat door vergroening zodat het gebruik van de straat als fietsparkeerplaats, openbaar toilet en drugsdealplek wordt teruggedrongen.
  • Meer groen en licht introduceren zodat de straat aantrekkelijker wordt en minder wordt gebruikt om fietsen neer te zetten en drugs te dealen.
  • Bewoners en ondernemers kunnen elkaar weer ontmoeten als de straat aantrekkelijk wordt en de overlast afneemt.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  45000
 • Kansen voor de jeugd en zorg voor de ouderen

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  15000
  15000
  0
  35376

  Kansen voor de jeugd en zorg voor de ouderen


  Buurtbewoners nader tot elkaar brengen met twee projecten onder leiding van het Buurtcomité Oostelijke Eilanden zodat de saamhorigheid groeit en vereenzaming afneemt.
  • Er worden twee projecten georganiseerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze zijn toegankelijk voor iedereen en verbinden jong en oud met elkaar.
  • Project 1: een filmwerkshop voor 7-10 cursisten. Cursisten maken en monteren een film onder leiding van Kibret Mekonnen. De film zal in de buurt worden vertoond.
  • Project 2: beautytrainingen voor de jeugd in groepen van 10. Ouderen uit de buurt vormen de clientèle. Deelnemers krijgen een certificaat waarmee ze door zouden kunnen stromen naar een ROC.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  15000
 • Maak de Spuistraat duurzaam

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  25000
  25000
  0
  35377

  Maak de Spuistraat duurzaam


  In de Spuistraat voeren we een project uit samen met bewoners om de straat te vergroenen en te verduurzamen.
  • Het doel is om concrete oplossingen te bieden aan alledaagse uitdagingen om duurzaam te leven en wonen in hartje centrum.
  • Samen met buurtbewoners en ondernemers gaan we tijdens creatieve sessies aan de slag met het vormgeven en ontwikkelen van een groene Spuistraat! 
  • Dit idee is een initiatief van het Green Light District. Samen met verschillende partners gaan we aan de slag om de binnenstad te verduurzamen.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  25000
 • Lastagegaard

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  10000
  10000
  0
  35122

  Lastagegaard


  Een vergroening van de Lastagebuurt, te beginnen in de Montelbaanstraat, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om het woonplezier te verhogen.
  • Er worden circulaire groenbakken geplaatst, naar voorbeeld van Stichting Amstergaard.
  • Meer groen in de buurt vergroot het woonplezier en laat aan toeristen zien dat er gewoond wordt in de binnenstad.
  • De bakken helpen bij vergroening, wateropvang, biodiversiteit en verbinding in de buurt.
  • De bakken worden beplant volgens de principes van het ‘voedselbos’, er is dus ook van alles waar te nemen, te oogsten en te delen.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  10000
 • Witte Katten Sing Along op de Oostelijke eilanden

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  5000
  5000
  0
  35379

  Witte Katten Sing Along op de Oostelijke eilanden


  In de lente/zomermaanden, iedere twee weken op zondagmiddag, een Witte Katten Singalong op de Oostelijke Eilanden om bewoners samen te brengen.
  • We willen met het koor de sociale cohesie in de wijk bevorderen, het koor staat er om bekend dat iedereen welkom is om mee te doen en is erg betrokken met elkaar.
  • Gedurende twee uur is er gezelligheid op de pleintjes in de buurt. De leden van het koor nemen hun thermoskannen thee mee, we zetten onze bankjes neer en gaan zingen.
  • Het koor wordt muzikaal ondersteund door een aantal leden van de lokale ACCUfanfare.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  5000
 • Stadsdorp pop-up

  Buurthuizen en Ontmoeting | Haarlemmerhouttuinen
  36000
  36000
  0
  35129

  Stadsdorp pop-up


  Een ontmoetingsplaats in een lege winkel in de Haarlemmerbuurt om sociale cohesie te bevorderen als verlengstuk van de buurtshow.
  • Een ontmoetingsplaats in een lege winkel in de Haarlemmerbuurt om sociale cohesie te bevorderen als verlengstuk van de buurtshow.
  • Financiële bijdrage voor de buurttalkshow in de Roode Bioscoop eens in de twee maanden.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Haarlemmerhouttuinen


  36000
 • Maatschappelijke beursvloer Amsterdam Centrum

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  50000
  50000
  0
  35136

  Maatschappelijke beursvloer Amsterdam Centrum


  Een plek waar vraag en aanbod van ‘Kennis, Kunde & Expertise’ worden uitgewisseld vanuit het oogpunt maatschappelijk betrokken te zijn.
  • Op de Beursvloer worden duurzame verbindingen gelegd waardoor honderden mensen in beweging komen. Participatie wordt bevorderd en de lokale samenleving versterkt.
  • Bedrijven en maatschappelijke instellingen krijgen de kans met elkaar te ‘matchen’. Zo kunnen ze elkaar verder helpen en wederzijds positief beïnvloeden.
  • Aanbieders en vragers zoeken elkaar op om te kijken of ze tot een match kunnen komen. De ‘beursvloernotaris’ legt alles vast.
  • Deelnemen aan de Beursvloer is voor alle partijen geheel GRATIS. Je hoeft ook geen stand in te richten.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  50000
 • De vele gezichten van het Rembrandtplein in 2020

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Oost
  11000
  11000
  0
  35904

  De vele gezichten van het Rembrandtplein in 2020


  Door een mooi digitaal en gedrukt portret te maken van de bewoners, wordt zichtbaar gemaakt wie er leven op en rondom het Rembrandtplein.
  • De Amsterdammers die er wonen en werken krijgen een gezicht. Door de overmatige drukte van de toeristen op het plein ziet niemand meer wie er leven.
  • Ondernemers en bewoners leren elkaar (beter) kennen en raken meer verbonden. 
  • Ook als je niet mee doet, kun je door de verhalen te lezen een beter beeld krijgen van wie er in jouw buurt wonen.
  • Het lijkt ondertussen 'niet normaal' dat er mensen wonen op en rondom de uitgaansgebieden als het Rembrandtplein. Dit project geeft dit gebied weer een gezicht.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Oost


  11000
 • Groene daken op het Blauwlakenblok

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  50000
  50000
  0
  35137

  Groene daken op het Blauwlakenblok


  Het Blaauwlakenblok kent 4057m2 bitumen platdak. Dit veroorzaakt hittestress in de zomer. Een groen dak zorgt voor een betere leefbaarheid voor bewoners en draagt bij aan een groene omgeving.
  • Groene daken isoleren beter tegen hitte in de zomer.
  • Een groen dak biedt ruimte voor meer natuur in de stad en een plek dieren zoals vlinders, bijen en vogels.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  50000
 • Duimen omhoog, Falckstraat

  Kunst en Cultuur | Centrum Oost
  48000
  48000
  0
  35393

  Duimen omhoog, Falckstraat


  Er worden uitnodigende zitbanken van Merijn Bolink geplaatst, de banken zijn onderdeel van het parcours speelse kunstwerken KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu.
  • Op deze plek trotseerde leerlingen in de Tweede wereld oorlog een muur die hen scheidde. Op de Falckstraat versloegen ze samen pestkoppen.
  • De bank wordt ter nagedachtenis geplaatst en de informatie hierover is per QR code te scannen.
  • Buurtbewoners, werknemers en bezoekers Amsterdam Centrum kunnen hier samenkomen voor een praatje.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Oost


  48000
 • Een groene oase in de stad

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  50000
  50000
  0
  35395

  Een groene oase in de stad


  Een renovatie van de binnentuin bij het pand “De Woondiversiteit” maakt het een groene ontmoetingsplek voor bewoners en mensen uit de buurt.
  • Samen met de buurtbewoners kan er groente en fruit worden verbouwd in de tuin in houten bakken of een kas.
  • De binnentuin wordt een ontmoetingsplek en verbetert de sociale cohesie tussen bewoners van De Woondiversiteit en buurtbewoners. Looppaden, kunstobjecten en zitplekken helpen hierbij.
  • Samen met de gemeente en de pandeigenaar wordt bekeken welke ingrepen er allemaal mogelijk zijn om de binnentuin te transformeren.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  50000
 • Parklint van de Nieuwmarkt naar de Kromboomssloot

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  50000
  50000
  0
  35140

  Parklint van de Nieuwmarkt naar de Kromboomssloot


  Het Keizersplein wordt zoveel mogelijk vergroend en via een groenlint wordt dit doorgetrokken naar de Kromboomssloot. Het groen verbetert het aanzien van de buurt en helpt tegen geluidsoverlast.
  • Er wordt een aantrekkelijke wandelroute van de Nieuwmarkt naar de Kromboomssloot gecreëerd door de realisatie van een groener plein en een groenlint.
  • Er is veel geluidsoverlast door de akoestiek op het Keizersplein. De aanleg van groen heeft een dempende werking en kan geluidsoverlast terugbrengen.
  • Het wordt een plek waar zowel bewoners als toeristen elkaar kunnen ontmoeten in een groene omgeving. Het groen wordt onderhouden door bewoners samen.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  50000
 • Het Straat Warenhuis Amsterdam Centrum

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  50000
  50000
  0
  35141

  Het Straat Warenhuis Amsterdam Centrum


  Beleef, Ontmoet, Proef & Geniet van alles wat de lokale zelfstandige winkeliers en ambachten uit de buurt te bieden hebben
  • Eén dag flaneren op een plek van ontmoeting, proeven en samen genieten van een unieke winkelbeleving en de ambachten in de buurt.
  • Op verschillende plekken in het centrum staan stalletjes van gelijke grote waar je kennis maakt met de lokale zelfstandige winkeliers en ambachten uit de buurt, hun diensten en koopwaren.
  • Deelname aan Het Straat Warenhuis Amsterdam Centrum is geheel GRATIS voor lokale zelfstandige winkeliers met het keurmerk De Goede Zaak Amsterdam en ambachten in de buurt.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  50000
 • Groenmarkt op de Czaar Peterstraat

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  8000
  8000
  0
  35397

  Groenmarkt op de Czaar Peterstraat


  Een eenmalige groenmarkt op de Czaar Peterstraat om buurtbewoners een kans te bieden om te leren hoe ze hun tuin kunnen onderhouden zodat de buurt groener wordt.
  • Een groenmarkt waar bewoners kunnen worden ingelicht over het onderhouden van groen, zowel binnen als buiten.
  • Een mogelijkheid om met professionals en buurtbewoners informatie uit te wisselen.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  8000
 • Oostenburg Brigade

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  17500
  17500
  0
  35143

  Oostenburg Brigade


  De Oostenburg Brigade helpt jongeren van de Oostelijke Eilanden met een banencarrousel bij het vinden van werk bij de nieuwe bedrijven en woningen op Oostenburg.
  • De Oostenburg Brigade organiseert samen met anderen een banencarrousel in de Witte Boei. Jongeren krijgen zo nodig opleiding en begeleiding naar werk.
  • Het banencarrousel biedt jongeren een kans op een baan en verbindt de nieuwe bedrijven en bewoners met de bestaande buurten.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  17500
 • Muziek voor en mét ouderen

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  27000
  27000
  0
  35147

  Muziek voor en mét ouderen


  Wij brengen serenades muziek naar ouderen. De mensen luisteren vanaf hun balkon en een stukje open raam.
  • Met ons project “L’Amour est un Oiseau” krijgen ouderen een concert “aan huis” in het zorgcentrum waar zij wonen.
  • Het luisteren naar herkenbare muziek brengt bij dementerende mensen oude herinneringen terug, daarnaast genieten zij intens van de sfeer en saamhorigheid.
  • We werken samen met Jong geleerd; een project waar kinderen van basisscholen bij een verzorgingstehuis in de buurt langsgaan om kinderliedjes van vroeger en nu te zingen.
  • Ouderen voelen zich vaak eenzaam en op deze manier kunnen wij hen tijdelijk uit hun isolement halen.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  27000
 • Groen Rondje Oosterdok

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  50000
  50000
  0
  35150

  Groen Rondje Oosterdok


  Bio-diversiteit in onze “ achtertuin “, bloemen, kruiden en fruit, slim watergebruik, zitjes en in een App alles onderbouwd en uitgediept.
  • Door samen te planten, zorgen, oogsten, delen, leren we onze buurtgenoten kennen en stralen we uit dat er plezier en aandacht is voor en in de buurt.
  • Dit jaar gaan we voor de vergroening van de 100 m lange rode muur aan de westzijde bij Nemo. Hier kunnen we test en proef opstellingen aanbrengen aangaande slim water gebruik.
  • Uitbreiding met een bloemen zelf-pluk-perk, fijne zitjes rond meer bakken, een speelplek, robuust en stevig van Stadshout.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  50000
 • Zie jij ze vliegen!? Vogels kijken in de stad

  Overig | Centrum Algemeen
  10000
  10000
  0
  35407

  Zie jij ze vliegen!? Vogels kijken in de stad


  Informatieborden over de verschillende vogels in de stad ophangen op scholen kinderdagverblijven en in parken zodat kinderen in contact komen met de natuur.
  • Kinderen komen door het spotten van vogels meer in aanraking van de natuur.
  • Het spotten van vogels verbindt jong en oud.
  • Doordat kinderen meer op vogels letten, raken ze meer geïnteresseerd in de natuur en willen deze ook beschermen.

  Thema: Overig
  Gebied: Centrum Algemeen


  10000
 • Madelievenplein: Natuurlijk verbinden van mens & natuur

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  22750
  22750
  0
  35922

  Madelievenplein: Natuurlijk verbinden van mens & natuur


  Het Madelievenplein wordt getransformeerd van dump- en parkeerplaats tot groene oase ten bate van bewoners en de natuur.
  • Buurtbewoners brengen de huidige situatie en de mogelijkheden in kaart (samenhang soort grond, planten, insecten, vogels, afwatering, wie doet mee etc.)
  • Buurtbewoners kunnen zo zelf meedoen aan het project waarmee bewustzijn en samenhang ontstaat.
  • Ieder seizoen wordt er een groen evenement georganiseerd in samenwerking met de buurt. Zo wordt de Jordaan verbonden.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  22750
 • Van dood asfalt naar levend groen

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  17500
  17500
  0
  35156

  Van dood asfalt naar levend groen


  Aan de Westerdoksdijk kan van een geasfalteerd gebied een pluktuin worden gemaakt. Goed voor de biodiversiteit, luchtkwaliteit, regenwateropvang en saamhorigheid.
  • De Westerdoksdijk is een drukke weg die voor veel overlast zorgt. Een pluktuin biedt ruimte en verlichting en zorgt dat de straat aantrekkelijker wordt.
  • De pluktuin wordt een plek voor de alle inwoners uit de buurt, jong en oud. Gezamenlijk wordt de tuin onderhouden.
  • Buurtbewoners realiseren dit samen met de BSO.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  17500
 • De Wijkbezorger komt terug

  Overig | Centrum Algemeen
  25000
  25000
  0
  35157

  De Wijkbezorger komt terug


  Burgerinitiatief Parcls wil iedere wijk weer een eigen bezorger geven, die alle pakketjes op de fiets gratis thuisbezorgt op een vaste dag in de week.
  • Er worden momenteel onnodig veel ritjes gedaan door koeriers in de stad. Door pakketjes vanaf een centraalpunt per wijk met de fiets te bezorgen op een vaste dag wordt CO2 uitstoot verminderd.
  • De straten worden ontlast omdat er minder ritjes nodig zijn.
  • Parcls wil een vaste bezorger die uit de buurt komt. Deze bezorger kent de buurt met al haar bewoners en de bewoners kennen de bezorger.
  • De pakketjes worden op een vaste dag bezorgd.

  Thema: Overig
  Gebied: Centrum Algemeen


  25000
 • Boekenruilkast Feduzziplein Weteringbuurt

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Oost
  3000
  3000
  0
  35158

  Boekenruilkast Feduzziplein Weteringbuurt


  Bij de vergroening van het Feduzziplein worden twee boekenruilkasten geplaatst tegen een tuingereedschapskist.
  • Er hebben al succesvolle boekenruilevenementen plaatsgevonden bij de Kruidentuin aan het Weteringplantsoen, en de gedachte is om daar nu een permanente plek voor in te richten.
  • De boekenkast is voor buurtbewoners en iedereen die langsloopt, en wordt beheerd door buurtgenoten, in samenhang met de ploeg die het plantsoen en de Kruidentuin beheert.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Oost


  3000
 • De bloemetjes buiten zetten op het Prinseneiland

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  3700
  3700
  0
  35926

  De bloemetjes buiten zetten op het Prinseneiland


  Opknappen van de bestaande bloembakken en het groen, aanleg duurzame afwatering met waterton, gezamenlijk planten en vieren.
  • Elk jaar zorgen de bewoners van het Prinseneiland er voor dat de bloembakken gevuld worden met planten. De bakken hebben onderhoud nodig en er is en waterton nodig.
  • De bloembakken zorgen ervoor dat buurtbewoners elkaar ontmoeten en zorgen voor een aangename omgeving om in te ontspannen.
  • Als de bakken zijn opgeknapt en gevuld, wordt dit feestelijk gevierd met de buurt op een borrel met catering van lokale horeca.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  3700
 • Opknapbeurt Bredero pleintje aan de Nieuwmarkt

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  20000
  20000
  0
  35161

  Opknapbeurt Bredero pleintje aan de Nieuwmarkt


  Een opknapbeurt voor het plein rondom het standbeeld van Bredero. Door alle rommel wordt het pleintje nu aan het zicht onttrokken.
  • Maak hier, net als aan de zuidkant van de Nieuwmarkt, weer een pleintje van voor bewoners en bezoekers van de buurt.
  • Alle informatie via een eigentijds informatiesysteem, zodat bezoekers via hun smartphone in woord en beeld kennis kunnen nemen van alles over Bredero en de historische plek.
  • Bloembakken erbij tegen inrijdende auto’s, zoals op het grote Nieuwmarktplein.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  20000
 • Straatfeest voor de Goudsbloem

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum West
  7700
  7700
  0
  35174

  Straatfeest voor de Goudsbloem


  Een straatfeest in de Goudsbloemstraat wanneer de Coronacrisis voorbij is zodat de buurtbewoners weer samen kunnen komen.
  • De Goudsbloemstraat is een diverse straat met veel verbinding tussen de bewoners. 
  • Een vorig straatfeest liet zien dat dit een manier is om voor nog meer sociale cohesie te zorgen.
  • Na de Coronacrisis zijn bewoners toe aan positiviteit en een kans om elkaar ook fysiek tegen te komen.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum West


  7700
 • Goed wonen en winkelen (Czaar Peterkwartier)

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  50000
  50000
  0
  35947

  Goed wonen en winkelen (Czaar Peterkwartier)


  Het plan en de activiteiten dragen bij om van het Czaar Peter kwartier aan een duurzame, leefbare en economische eerlijke wijk te maken.
  • Bewoners en winkeliers zijn bezig om met elkaar (als common) ervoor te zorgen dat de straten en andere openbare ruimtes veilig, groen en aangenaam zijn en dat er leuke, nuttige winkels zijn.
  • Er moet op een verantwoorde en duurzame manier meer bezoekers naar de straat worden getrokken, zonder dat de wijk het slachtoffer wordt van gentrificatie.
  • Om dit te bereiken willen we gezamenlijk een 'goed leef' plan opstellen hoe we een wijk kunnen krijgen die zoveel mogelijk energieneutraal is en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk heeft.
  • Een efficiënte en circulaire afvalverwerking en groene energie zijn twee speerpunten van dit plan.
  • Ook zijn er in 2019 al 23 agendapunten vastgesteld waarop de buurt kan verbeteren. Dit is al goedgekeurd door bewoners en de BIZ, maar een financiering ontbreekt.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  50000
 • Jongerenwacht

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum West
  25000
  25000
  0
  35954

  Jongerenwacht


  Een jongerenwacht in de Jordaan om de buurt veilig en schoon te houden.
  • Jongeren tussen de 15 en 18 vormen een team die samen op straat zorgen voor een veiligere en schonere buurt.
  • Samen met de jongeren doen we kennis op in de praktijk. Jongeren die zich in het werk thuis voelen en het leuk vinden maken zo een mooie stap naar een toekomstige baan als hulpverlener. 
  • Verder zullen wij op meldingen van buurtbewoners (dit kan zowel telefonisch als face-tot-face) afgaan en deze proberen op te lossen. 

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum West


  25000
 • Opknapbeurt speeltuin Olifantswerf en Leeuwenwerf

  Openbare Ruimte en Verkeer | Oostelijke Eilanden
  50000
  50000
  0
  35454

  Opknapbeurt speeltuin Olifantswerf en Leeuwenwerf


  Een nieuw hek rondom de speelplekken op de Olifantswerf en Leeuwenwerf en een opknapbeurt van de bestaande speeltoestellen moeten ervoor zorgen dat het fijne plekken worden voor kinderen om te spelen.
  • Een renovatie van de speeltoestellen is nodig en er moeten een aantal picknicktafels worden geplaatst.
  • De veldjes moeten een ontmoetingsplek worden voor kinderen en ouders om de verbinding van bewoners uit de buurt te verhogen.
  • Een laag hekwerk rondom de speelveldjes om aan te geven dat het geen hondenuitlaat plek is.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  50000
 • Schaduw in speeltuin Funenpark

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  10000
  10000
  0
  35971

  Schaduw in speeltuin Funenpark


  De meeste speeltuinen, zoals die in het Funenpark, hebben geen schaduw. Dat is voor ouders zowel als voor kinderen in toenemende mate een probleem op warme dagen.
  • Er kunnen in de zomer schaduwdoeken worden opgehangen bij de speeltuin om meer schaduw te creëren.
  • De schaduwdoeken maken het spelen in de zon voor kinderen veiliger.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  10000
 • Gezond bewegen 55+ in de Witte Boei en Boomspijker

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  10000
  10000
  0
  35978

  Gezond bewegen 55+ in de Witte Boei en Boomspijker


  Sport voor ouderen (55+) wordt gemist in de buurt, met deze bewegingslessen voor 55 plussers kan ook deze groep gezond bewegen.
  • Ouderen ervaren moeilijkheden mee te komen in normale sportprogramma’s waardoor hun gezondheid achteruit gaat. Daarom het initiatief om in buurtcentra speciaal voor 55+ sport te faciliteren.
  • Het lesmateriaal is op muziek en de oefeningen zijn een combinatie van Yoga, Ci Gong , Tai Chi, en Afrikaanse bewegingen. Dus 'Fusion Gezond Bewegen'.
  • De samenstelling van de oefeningen is divers en van verschillende achtergronden. Iedereen is welkom om mee te doen wat de verbinding in de buurt bevordert.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  10000
 • Zomer in de Beurs

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  45000
  45000
  0
  35982

  Zomer in de Beurs


  De Beurs van Berlage organiseert in juli en augustus voor Amsterdam gratis culturele- en publieksevenementen.
  • Door het organiseren van evenementen wil de beurs van Berlage wat terug doen voor de stad en een ontmoetingscentrum zijn voor de bewoners van de stad.
  • Als een van de grootste locaties van Amsterdam kunnen wij door de ruimte ook een veilig plek bieden om samen te komen.
  • Kleinere locaties en ondernemers uit de buurt, denk aan de theaters, krijgen de kans om de grote ruimte in de Beurs van Berlage te gebruiken voor hun initiatieven.
  • Dit alles draagt vanzelfsprekend bij aan de leefbaarheid en binding tussen de bewoners van alle leeftijden en is voor iedereen.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  45000
 • Groen Uilenburg - tegen verloedering

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  10000
  10000
  0
  35987

  Groen Uilenburg - tegen verloedering


  Een tijdelijke groenvoorziening op het voormalige terrein Publieke Werken in afwachting van ouderen huisvesting.
  • Er is nu te weinig groen in de buurt. Een parkje is nodig ter ontspanning zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
  • De geplande ouderenhuisvesting laat op zich wachten daarom willen we er tijdelijk groen plaatsen, dit groen kan in verplaatsbare bakken worden geplaatst.
  • Deze grauwe plek wordt vervangen door een veilige en groene leefomgeving voor de buurt en wordt onderhouden door buurtbewoners samen.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  10000
 • Homeless Art by Brilliant People

  Kunst en Cultuur | Centrum Algemeen
  20000
  20000
  0
  35989

  Homeless Art by Brilliant People


  Kunstproject voor dak- en thuislozen met expositie en museumshop om hen de kans te geven zich te ontwikkelen als kunstenaar en economisch perspectief te bieden.
  • Het project ‘Dakloze kunst’ wil de artiest in wording niet alleen een professioneel gezicht geven, maar ook een kans bieden om op kleine schaal economisch zelfredzaam te zijn.
  • Een week lang een expositie waarbij alle Amsterdammers welkom zijn en waarbij de makers de galerie hosten zodat kennis kan worden gemaakt met de kunstenaars.
  • De werksessies en expositie vinden plaats in Vrij Paleis. Een creatieve community in het centrum van Amsterdam, achter de Dam, in de Paleisstraat 107.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Algemeen


  20000
 • Veilig spelen & ontmoeten in de Sint Nicolaasstraat

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum West
  4000
  4000
  0
  35995

  Veilig spelen & ontmoeten in de Sint Nicolaasstraat


  We willen van onze straat een veilige en gezellige (speel)straat maken door duidelijker aan te geven dat onze straat voetgangersgebied is.
  • Er wordt nog te veel scooter gereden door deze voetgangersstraat waardoor het geen veilige omgeving is voor kinderen om te spelen.
  • Nu is er slechts een slecht zichtbaar bord bij de ingang van de Sint Nicolaasstraat. De eerste stap naar het veiliger en gezelliger maken van de straat is een betere bebording of bestickering.
  • Om scooterrijders ervan bewust te maken dat het een voetgangersgebied is, willen we een info sticker aan het begin van de straat en een sticker die duidelijk maakt dat kinderen spelen in de straat.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum West


  4000
 • Jong ontmoet oud met voedselfiets

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  44500
  44500
  0
  35996

  Jong ontmoet oud met voedselfiets


  Met dit project willen we een verbinding leggen tussen ondernemers in de horeca, jongeren, ouderen, de voedselbank en het Leger des Heils.
  • Jongeren halen na bij horeca voedsel op dat overblijft. Een deel van deze opbrengsten worden gebracht naar de voedselbank en/of Leger des Heils. Het andere deel wordt bezorgd bij oudere in de buurt.
  • Enorm veel ouderen zijn eenzaam en sluiten zich op in hun woning en bejaardentehuis. Wij willen iets betekenen voor deze ouderen.
  • Er is een plan van aanpak om de horeca, ouderen en maatschappelijke instanties te betrekken bij het plan.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  44500
 • Watertappunten in het Funen

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  20000
  20000
  0
  35999

  Watertappunten in het Funen


  Een watertappunt voor alle kinderen, honden, inwoners en mensen die wandelen in het Funen in het kader van de strijd tegen obesitas.
  • We stellen voor watertappunten te ontwerpen en te plaatsen in het Funenpark.
  • De afgelopen zomers hebben we extreme hitte meegemaakt. De schaduw van de bomen en de toegang tot water vergemakkelijken het leven van de Amsterdammers op dit moment enorm.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  20000
 • Tof in de Kattenburgerhof

  Groen en Duurzaamheid | Oostelijke Eilanden
  5000
  5000
  0
  36000

  Tof in de Kattenburgerhof


  De Kattenburgerhof is een plek waar bestelauto’s en scooters hard doorheen scheuren, wat zorgt voor onveilige situaties. Door hier bloembakken te plaatsen wordt het verkeer gedwongen om de buitenbocht langs het plantsoen te nemen, langs de deuren van de bergingen. Dit zorgt voor meer veiligheid.
  • De plantenbakken helpen de verkeersveiligheid hier te verbeteren.
  • Door samen met buurtbewoners de planten te onderhouden zorgen de bakken voor verbinding tussen bewoners.
  • De optie om een blinde muur met tegelwand te vergroenen kan het milieu verbeteren.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  5000
 • Bijenkorven en biodiversiteit in De Halve Wereld

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  3000
  3000
  0
  35233

  Bijenkorven en biodiversiteit in De Halve Wereld


  Met twee bijenkorven, insectenhotels en meer inheemse bloemdragende planten wordt er bijgedragen aan een diervriendelijkere binnenstad.
  • De biodiversiteit is aan het dalen. Er worden zowel minder soorten vogels als insecten waargenomen. Meer voedsel en huisvesting voor insecten heeft hier een positief effect op.
  • Voor de bijenkasten is contact gelegd met imkers in de buurt die ons op weg kunnen helpen en we hebben een enthousiaste insectenkenner en leerling-imker binnen onze bewonersvereniging.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  3000
 • Muziek en kunst op het dakterras

  Kunst en Cultuur | Centrum Algemeen
  22500
  22500
  0
  36002

  Muziek en kunst op het dakterras


  Als VvE beschikken we over een mooi dakterras met als achtergrond de Nicolaas Basiliek. In de zomermaanden worden er culturele activiteiten georganiseerd voor de bewoners.
  • Eens in de maand wordt er voor bewoners en buurtgenoten op het dakterras een culturele activiteit georganiseerd om elkaar te leren kennen.
  • We hebben een culturele commissie die artiesten benadert om op te treden. Dit kan muziek zijn (jazz, opera, wereldmuziek, klassiek e.d.), maar ook theater, of andere performance art.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Algemeen


  22500
 • Speelplein Hortus Plantsoen

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  15000
  15000
  0
  36004

  Speelplein Hortus Plantsoen


  Het kinderrijke en levendige Hortus Plantsoen schreeuwt om een speelplein voor jonge kinderen.
  • Aan het Hortusplantsoen wonen veel jonge gezinnen waarvan de kinderen graag een speeltoestel zouden hebben op het plantsoen.
  • Een speeltoestel met spelende kinderen maakt de buurt levendig en schept een band en dat is precies wat deze ietwat individualistische en vergrijsde buurt nodig heeft.
  • Het voorstel is om een houten behendigheidsparcours met evenwichtsbalk en een wiebelbrug neer te zetten voor kinderen van 3 tot 8. Dit wordt afgestemd met de gemeente.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  15000
 • Plantenbakken in Mouthaansteeg

  Groen en Duurzaamheid | Haarlemmerhouttuinen
  1000
  1000
  0
  36005

  Plantenbakken in Mouthaansteeg


  plantenbakken plaatsen in de Mouthaansteeg voor meer groen en kleur en het voorkomen rotzooi/fietsen.
  • Plantenbakken plaatsen met als doel overlast en rommel tegen te gaan in de Mouthaansteeg en het een fijne ontmoetingsplek te maken voor buurtbewoners.
  • Er is sinds dit jaar al een geveltuin en deze zorgt voor verbinding tussen bewoners. Denk aan overleg over planten en verzorging, maar ook spontane gesprekken.
  • De plantenbakken mogen de doorgang van voetgangers niet verhinderen. Daarom hebben rechtshoekige plantenbakken onze voorkeur.
  • De bewoners van de Mouthaansteeg gaan zorgen voor de het onderhoud van de planten en de bakken.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Haarlemmerhouttuinen


  1000
 • Socialere Kazernebuurt door tafels en bloemen

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Oost
  6000
  6000
  0
  36006

  Socialere Kazernebuurt door tafels en bloemen


  Acht nieuwe picknicktafels op het Wilhelmina Blombergplein zorgen ervoor dat het plein een ontmoetingsplek wordt voor de bewoners van de Kazernebuurt.
  • Met acht stevige picknicktafels en een aantal mooie bloembakken op het Wilhelmina Blombergplein zal het plein kleurrijker worden en zal het plein een ontmoetingsplek worden.
  • Het maakt de buurt waar veel hoogbouw is gezelliger voor buurtbewoners en geeft bewoners die geen balkon of buiten hebben een kans elkaar toch buiten te ontmoeten.
  • De potentie van het plein als ontmoetingsplek wordt nu niet benut.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Oost


  6000
 • Burendag Utrechtsestraat en omgeving

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Oost
  15000
  15000
  0
  35239

  Burendag Utrechtsestraat en omgeving


  Een gezellige burendag voor bewoners en ondernemers van Utrechtsestraat en omgeving. Georganiseerd door de buurt en de ondernemers.
  • Een burendag met eten, drinken en live muziek om voor verbinding tussen de ondernemers en bewoners van de Utrechtsestraat en directe omgeving te zorgen.
  • Mogelijk op 26 november tijdens nationale burendag.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Oost


  15000
 • Weg parkeerplaats, welkom groen

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  7500
  7500
  0
  36008

  Weg parkeerplaats, welkom groen


  De bewoners van Amstel 300, 306, 308 en het hoekpand Utrechtsedwarsstraat willen gezamenlijk de buurt te vergroenen door parkeerplekken te transformeren tot groen.
  • Drie parkeerplaatsen langs de Amstel worden getransformeerd tot groene plekken met bloemen in plaats van steen.
  • Bewoners onderhouden het groen samen wat zorgt voor meer verbinding tussen bewoners.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  7500
 • De Amsterdam Leeft ! Parade

  Kunst en Cultuur | Centrum Algemeen
  19500
  19500
  0
  35756

  De Amsterdam Leeft ! Parade


  Een parade door het centrum om alle bewoners, bedrijven en Amsterdammers te verbinden. Met het motto van onze stad als thema: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig.
  • Als we eindelijk weer naar buiten mogen gaan we dat met alle Amsterdammers vieren met de bruisende “Amsterdam Leeft Parade”.
  • De parade eindigt op een van de centrale pleinen in het Centrum met een swingende finale.
  • Er doen 25 a 35 Amsterdamse artiesten mee. Deze zijn al geselecteerd.
  • Het project is praktisch uitvoerbaar als er weer activiteiten en evenementen mogen worden uitgevoerd maar met 1,5 meter tussen artiesten en publiek en artiesten onderling.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Algemeen


  19500
 • Het is er al, je moet het alleen laten zien

  Overig | Centrum West
  30000
  30000
  0
  36012

  Het is er al, je moet het alleen laten zien


  Een plan waarmee we het Wallengebied weer een echte buurt willen laten zijn en we dit willen tonen aan de Amsterdammer.
  • We streven ernaar om het imago van het Wallengebied te keren via cultuur, ondernemerschap en diversiteit.
  • De buurt moet van toeristentrekpleister worden getransformeerd naar historisch hart.
  • Er is een vijf-stappenplan gemaakt waarin wordt beschreven hoe we onderzoeken wat er gewaardeerd wordt in de buurt en hoe dit zichtbaarder kan worden gemaakt voor alle Amsterdammers.
  • Het plan is gemaakt door de bewoners van het wallengebied waardoor het draagvlak geniet en weergeeft wat de bewoners zelf willen.

  Thema: Overig
  Gebied: Centrum West


  30000
 • Lichtkunstwerk Nieuwe Westerdokstraat

  Kunst en Cultuur | Haarlemmerhouttuinen
  20000
  20000
  0
  35251

  Lichtkunstwerk Nieuwe Westerdokstraat


  Het aanbrengen van een lichtkunstwerk, dat door bewoners gestuurd kan worden, langs de (vooral 's avonds) onveilige zijde van de flat om overlast tegen te gaan.
  • Een lichtlijn van LED-lampen, die alle acht trappenhuizen met elkaar verbindt. Dit kunstwerk zorgt voor meer licht op straat.
  • Per trappenhuis kan een deel van de verlichting worden 'gestuurd', zodat regelmatig een nieuw beeld ontstaat en bewoners zich betrokken gaan voelen bij het kunstwerk, en dus de straat.
  • Het kunstwerk zorgt voor veiligheid in de straat.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Haarlemmerhouttuinen


  20000
 • De geluidsbarrières van Amsterdam

  Kunst en Cultuur | Centrum Algemeen
  20000
  20000
  0
  36022

  De geluidsbarrières van Amsterdam


  Geluiden uit het oude Amsterdam worden gereconstrueerd om een auditief beeld van Amsterdam te geven die wordt gepresenteerd met een geluidswandeling.
  • De audio-landschappen zullen geïnspireerd zijn door getuigenissen van bewoners van Amsterdam in zowel het heden als het verleden.
  • De audiowandeling is bedoeld om de inwoners van Amsterdam een nieuwe (audio)beleving te geven van het geluid van hun wijk. Onze stijl is speels en volwassen, maar ook zeer toegankelijk voor jongeren

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Algemeen


  20000
 • De Groene Kolk

  Groen en Duurzaamheid | Centrum West
  50000
  50000
  0
  36025

  De Groene Kolk


  De groene kolk wordt getransformeerd tot een groen stadsparkje zodat het meer een plek voor de buurt wordt en er meer rust komt.
  • Op de Kolk wordt waar mogelijk groen geplant en getransformeerd naar een plek waar buurtbewoners kunnen ontspannen en kinderen kunnen spelen.
  • We gaan een poging doen om een gezamenlijk terras te creëren voor de horeca die er nu is, zij zouden voortaan een gezamenlijk terras moeten delen.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum West


  50000
 • Een historisch laagje in de Czaar Peter Passage

  Kunst en Cultuur | Centrum Oost
  40000
  40000
  0
  35516

  Een historisch laagje in de Czaar Peter Passage


  Er komen historische schilderingen over de scheepvaart en de haven op de verwaarloosde muren van de Czaar Peter passage.
  • De passage leent zich als voetgangers-, fiets- en tramtoegang uitstekend als uithangbord om te herinneren aan de rijke historie van scheepsbouw en havenindustrie in de buurt.
  • De huidige grimmige doorgang is aan een opfrissing toe.
  • Kunstenaars uit de buurt kunnen de schildering aanbrengen, en buurtbewoners kunnen meedenken over welke onderdelen van de geschiedenis van de buurt leuk zijn om af te beelden en te verwerken.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum Oost


  40000
 • Lichtjestocht Oostelijke Eilanden

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  3000
  3000
  0
  36031

  Lichtjestocht Oostelijke Eilanden


  Een lichtjestocht om samen dierbaren te gedenken. Ervaringen delen door muziek, verhalen, symbolische dans, ontmoeting met hapje en drankje.
  • We zullen bij de Oosterkerk verzamelen om daar op een lichtje de naam van onze dierbare op een hartje te schrijven en het aan te steken.
  • Met onze lichtjes lopen we een tocht over de vijf Oostelijke eilanden. Het is belangrijk dat de route door heel onze buurt loopt, zodat het echt een lichtjestocht van ons samen is.
  • Bij terugkeer in de Oosterkerk zal er een kort programma zijn met muziek, verhalen, symbolische dans, poëzie en zandkunst. Na afloop ontmoeten wij elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  3000
 • Jeu de boules baan Funenpark

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  4000
  4000
  0
  36033

  Jeu de boules baan Funenpark


  Een jeu de boulesbaan in het Funenpark zodat gebruikers, jong en oud, met elkaar verbonden worden.
  • Een jeu de boulesbaan werkt verbindend. Zowel jong en oud kan het spel spelen en het spel geeft geen overlast voor omwonenden.
  • Na een bodemonderzoek zijn er alleen grind en balken nodig voor de omheining en een tafeltje om aan te zitten.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  4000
 • De Groene Czaar Peter Passage

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Oost
  50000
  50000
  0
  35269

  De Groene Czaar Peter Passage


  Het aanbrengen van groen aan de wanden van de passage is een duurzame verrijking van de Amsterdamse leefomgeving en zorgt voor een aantrekkelijke toegang tot de Czaar Peterstraat.
  • Het groen kan worden aangebracht op de reeds bestaande roosters aan de wand die nu geen functie hebben.
  • Het groen wordt onderhouden door bewoners en de ondernemersvereniging, wat tot meer verbinding in de buurt leiden.
  • Deze passage is de voordeur van de Czaar Peterbuurt en geeft elke dag doorgang aan de tram en duizenden voetgangers, fietsers.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Oost


  50000
 • Groene gevels in de Halve Wereld

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Algemeen
  50000
  50000
  0
  35781

  Groene gevels in de Halve Wereld


  Groene gevels dragen bij aan een groene en klimaatbewuste binnenstad en geven het complex de Halve Wereld een fijne uitstraling.
  • Al jaren doen de jaren 80 gevels van het Halve Wereld complex saai en grijs aan. Waar mogelijk proberen bewoners dit al met groen op te fleuren, maar dit kunnen we helaas niet overal zelf.
  • Vooral de gevel aan het Waterlooplein en aan het Jonas Daniël Meijerplein kunnen wel wat groen gebruiken. Vandaar dat een groene gevel geïnstalleerd door een gespecialiseerd bedrijf uitkomst biedt.
  • In het kader van klimaatverandering is een groene gevel een van de oplossingen die ingezet kan worden bij bijvoorbeeld extreme temperaturen of regenval.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Algemeen


  50000
 • Opknapbeurt parkje Rapenburg/Nieuwegrachtje

  Openbare Ruimte en Verkeer | Centrum Oost
  50000
  50000
  0
  35784

  Opknapbeurt parkje Rapenburg/Nieuwegrachtje


  Het parkje heeft een opknapbeurt nodig zodat het verwaarloosde parkje weer een rust-, ontmoetings-, speelplaats wordt voor buurtbewoners, kinderen en bezoekers van het stadsdeel.
  • Het straatmeubilair moet nodig opgeknapt worden; de bestrating is nog verder achteruit gegaan en de entree vanaf de Foeliestraat doet ‘unheimisch’ aan.
  • Wat is nodig? De bestrating verbeteren, nieuwe speeltoestellen plaatsen, onderhoud aan beplanting, opschonen entree Foeliestraat en repareren hekwerk.
  • Nu al wordt het pleintje goed gebruikt door buurtbewoners. Met gewenste aanpassingen zal het welbevinden van de gebruikers aanzienlijk toenemen.

  Thema: Openbare Ruimte en Verkeer
  Gebied: Centrum Oost


  50000
 • Kersttheatertour Oostelijke Eilanden

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  15000
  15000
  0
  36043

  Kersttheatertour Oostelijke Eilanden


  De Kersttheatertour is een verrassende wandeling over de Oostelijke Eilanden langs elf scenes waarin een modern kerstverhaal tot leven komt.
  • De Oostelijke Eilanden vormen het decor van dit straattheater, dat zich ook voor een deel binnen in karakteristieke locaties afspeelt.
  • De Kersttheatertour Oostelijke Eilanden vindt plaats op zaterdag 21 december tussen 16.30-20.30 uur. Mensen kunnen zich van tevoren inschrijven.
  • Het project start in september met een projectteam en verschillende taakgroepen voor alle aspecten van het project. In oktober starten de repetities onder leiding van een professionele regisseur.
  • De Kersttheatertour is voor iedereen toegankelijk. Via publicaties in kranten, een website en sociale media worden mensen op de hoogte gehouden en kunnen ze zich aanmelden.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  15000
 • Top Tieners - 1011 - plek voor jeugd 11-15 jaar

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Oost
  2500
  2500
  0
  35297

  Top Tieners - 1011 - plek voor jeugd 11-15 jaar


  Professionele activiteiten op projectbasis, voor en door kinderen 11-15 jaar ter stimulering en bevordering van saamhorigheid en ontwikkeling.
  • Er zijn nu te weinig activiteiten voor kinderen van 11 tot 15 jaar waardoor ze buiten de boot dreigen te vallen en minder de mogelijkheid hebben om in de buurt te spelen.
  • Er zijn projecten onder professionele begeleiding nodig om deze kinderen ook te betrekken. Denk aan skaten, koken, huiswerkbegeleiding, etc.
  • De projecten worden samen met de kinderen ontwikkeld. Hoe dit precies vorm krijgt heeft dus heel erg te maken met de input van de doelgroep.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Oost


  2500
 • Korendag Oostelijke Eilanden

  Buurthuizen en Ontmoeting | Oostelijke Eilanden
  14000
  14000
  0
  35299

  Korendag Oostelijke Eilanden


  Een Paradiso Korendag op locatie met koren uit de buurt in De Oosterkerk en De Witte Boei. Horeca en kinderactiviteit op het plein.
  • Op het Wittenburgerplein zal voor deze dag horeca worden gerealiseerd. Ook zijn er activiteiten speciaal voor kinderen zijn zoals een springkussen, poffertjes bakken of schminken.
  • In twee zalen zullen deze middag 12 koren optreden. Verder wordt gestreefd naar een zo afwisselend mogelijk programma met zoveel mogelijk koren uit de buurt en aangrenzende buurten.
  • Tijdens de Korendag kunnen buurtbewoners elkaar op een positieve en laagdrempelige manier ontmoeten.
  • Organisatie is in handen van Paradiso/producent en buurtbewoner Anneriek Bekhuis. Zij organiseerde afgelopen jaar zowel de Paradiso Korendagen als een Korendag op locatie in Ru Paré.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Oostelijke Eilanden


  14000
 • ACCU's Muziek Karavaan

  Buurthuizen en Ontmoeting | Centrum Algemeen
  5000
  5000
  0
  35560

  ACCU's Muziek Karavaan


  Het doel van ACCU's Muziek Karavaan is om door kleine live optredens vrolijkheid en gezelligheid (terug) te brengen in de wijken in het centrum en bewoners elkaar te laten ontmoeten.
  • ACCU's Muziek Karavaan zorgt voor ontmoeting tussen buurtbewoners.
  • ACCU’s Muziek Karavaan brengt vrolijkheid (terug) in wijken in het Centrum met live muziek.
  • 10 optredens met de muziekkaravaan op diverse plekken in Amsterdam Centrum.
  • Ook voor kinderen is dit leuk en leerzaam omdat we altijd een aantal instrumenten mee nemen waarop ze mee mogen spelen.

  Thema: Buurthuizen en Ontmoeting
  Gebied: Centrum Algemeen


  5000
 • Red Light Street Art

  Kunst en Cultuur | Centrum West
  8000
  8000
  0
  35305

  Red Light Street Art


  Het veranderen van probleemplekken (muren/rolluiken die zijn beklad met graffiti) d.m.v. prachtige street art passend bij het gebied.
  • De kunstwerken gaan verloedering van de buurt tegen door de buurt mooier te maken.
  • Het leidt tot positieve gedragsbeïnvloeding door een boodschap te verwerken in de kunstwerken. Centrale thema’s zijn diversiteit, tolerantie en respect.
  • Street art trekt een andere doelgroep naar het gebied: de art lovers. Eventueel ook een ‘street art route’ organiseren/ online zetten.
  • Het verrijkt de buurt met kunstwerken passend bij (de geschiedenis en de kenmerken van) de buurt.

  Thema: Kunst en Cultuur
  Gebied: Centrum West


  8000
 • 2020: 20 groene parkjes in het Centrum erbij!

  Groen en Duurzaamheid | Centrum Algemeen
  40000
  40000
  0
  35071

  2020: 20 groene parkjes in het Centrum erbij!


  Groene opsteker voor alle centrumbewoners: in 2020 minimaal 20 stadsparken erbij op de meest zichtbare daken van de stad: die van woonboten!
  • Groene daken zijn als een extra bomen in: ze geven een prachtig uitzicht, verminderen hittestress, filteren op neushoogte fijnstof en CO2 af uit de lucht en stimuleren de biodiversiteit.
  • De eerste 20 boten die zich melden bij Grachten van Smaragd krijgen een startpremie voor de helft van de aanlegkosten, met een maximum van € 2.000, plus gratis begeleiding van Grachten van Smaragd.
  • Centrum krijgt meer groen zonder dat ten koste gaat van enige andere ruimtevraag. Daarnaast het is ‘gratis’ openbaar groen, omdat bewoners het zelf onderhouden.

  Thema: Groen en Duurzaamheid
  Gebied: Centrum Algemeen


  40000

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte



Cancel