Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot | Oostelijke eilanden / Kadijken

Stemmen
Loading...


 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Een maatje voor de gezelligheid

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  20000
  Stemmen voor: 903 stemmen
  Kosten:20000
  0
  45453

  Een maatje voor de gezelligheid


  Sommige buurtbewoners, gezinnen of alleenstaanden, voelen zich eenzaam en verkeren in een sociaal isolement. Deze bewoners hebben vaak geen of weinig betekenisvolle sociale contacten. Zij worden via dit plan gekoppeld aan een maatje in de wijk. Het maatje kan een buurtgenoot zijn of een vrijwilliger van Curinesa. Samen met het maatje worden diverse activiteiten ondernomen.
  • De geselecteerde buurtbewoners ontvangen een gratis 'strippenkaart' met een geldbedrag, waarmee ze kunnen deelnemen aan activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: een bezoek aan een restaurant, museum of bioscoop, het bijwonen van een muziekconcert, het ontvangen van een kappers-/schoonheidsbehandeling, een uitje naar de dierentuin, het maken van een wandeling, etc. De bedragen van de activiteit waaraan is deelgenomen, worden afgestempeld op de strippenkaart. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats bij buurtondernemingen. Er wordt geprobeerd om per deelnemer gemiddeld 3 activiteiten te bekostigen. 
  • Stichting Curinesa is al ruim 13 jaar actief op de Oostelijke Eilanden, waardoor zij veel buurtbewoners persoonlijk kennen. Ook hebben zij met de jaren een groot netwerk opgebouwd en wordt er intensief samengewerkt met verschillende buurtorganisaties. Bij de werving van deelnemers voor Maatje voor de Gezelligheid wordt er nauw samengewerkt met o.a. Dock, de buurtteams en het Buurtcomité Oostelijke Eilanden. Daardoor is er een goed beeld van de doelgroep en worden de mensen bereikt die eenzaam zijn/en of in een sociaal isolement verkeren. 
  • Doordat buurtbewoners in contact worden gebracht met anderen, komen zij uit hun sociaal isolement. Dit plan levert een positieve bijdrage aan de saamhorigheid en de verbinding tussen buurtbewoners en buurtondernemingen. Resultaat is dat deelnemers weer het gevoel krijgen dat ze er toe doen en deel uitmaken van de maatschappij. Doordat mensen in beweging komen, kunnen zij vervolgstappen zetten. Denk daarbij aan het bezoeken van een buurthuis, deelnemen aan buurtactiviteiten, het verrichten van (vrijwilligers)werk, scholing, etc. 

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  20000
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Water voor medebeheertuinen

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  10000
  Stemmen voor: 892 stemmen
  Kosten:10000
  0
  45454

  Water voor medebeheertuinen


  Door betrokken bewoners wordt de tuin op het Windroosplein goed onderhouden en is er een groene, beschutte en verkoelende oase ontstaan waar veel mensen even op een van de bankjes komen zitten genieten. In droge periodes wordt water gegeven met leidingwater via een tuinslang. De wens is om het watergeven duurzamer en eenvoudiger te maken. Daarom willen bewoners een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop het regenwater van omliggende gebouwen opgeslagen kan worden voor later gebruik in de tuin.
  • Het doel van het onderzoek is om het watergeven duurzamer en eenvoudiger te maken. Duurzamer door het water op te slaan in periodes waarin het veel regent en dit later te gebruiken in periodes van droogte. Eenvoudiger door het bouwen van een vaste sproeivoorziening zonder dat er gesjouwd wordt met tuinslangen en er gebruik gemaakt wordt van kabelgoten. 
  • Het koesteren van groen op een duurzame manier is belangrijk in een stedelijke omgeving. Voor de stad betekent het meer verkoeling in warme tijden en minder regenwater dat in het riool belandt.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  10000
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Groenmarktfestival Oostelijke Eilanden

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  7840
  Stemmen voor: 851 stemmen
  Kosten:7840
  0
  45459

  Groenmarktfestival Oostelijke Eilanden


  Er wordt een groenmarktfestival georganiseerd, waarin een groenmarkt op de Oostelijke Eilanden centraal staat. Deze groenmarkt, naar een idee van Björn Muller, Erna Leussink en Atef Abdalla, vormt een verbindende route langs het Marineterrein, de Eilandenboulevard en de Czaar Peterbuurt. Een groenweek met tal van activiteiten voor jong en oud vormt de aanloop naar het groenfestival. Het verschaffen van informatie over het groen, wordt gecombineerd met het te koop aanbieden van allerlei planten, het recyclen van materialen en kunst, passend entertainment en buurtbewoners en ondernemers die naar buiten treden. Alles met inachtneming van het centrale thema: groen.
  • Er wordt een informatieve, gezellige markt met een vergroenings- en duurzaamheidsdoelstelling georganiseerd. Een groenweek met tal van activiteiten voor jong en oud vormt de aanloop naar het groenfestival. 
  • De organisatie ligt in handen van Stichting Huis van Verbinding in samenwerking met Bureau Marineterrein, Dock, Sciandri, Czaar Peterkwartier en andere buurtorganisaties, buurtbewoners en ondernemers.
  • Er ontstaat verbinding in de buurt, doordat buurtorganisaties, buurtbewoners en ondernemers samenwerken en samen de buurt mooier en groener maken. Er wordt bewustwording gecreëerd over groen om de overlevingskans/levensduur van groen te vergroten en bewuste aankopen te bewerkstelligen. Hiermee wordt tevens het onnodig sterven van planten verminderd. 

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  7840
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Meer groene woonboten op de Oostelijke eilanden/Kadijken

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  8750
  Stemmen voor: 783 stemmen
  Kosten:8750
  0
  45452

  Meer groene woonboten op de Oostelijke eilanden/Kadijken


  Grachten van Smaragd helpt waterbewoners van hun dak een tuin te maken. Met dit plan worden 2 tuinen op de meest zichtbare daken van de stad gemaakt: die van woonboten.
  • Sinds 2015 hebben ruim 260 woonboten een groen dak gekregen, mede dankzij winnende plannen via Centrum Begroot. Het doel is om 750 woonboten te vergroenen in 2025, wanneer de stad 750 jaar bestaat.
  • Groene daken helpen tegen hittestress, filteren fijnstof en C02 af, dragen bij aan biodiversiteit en geven bewoners en voorbijgangers een prettiger uitzicht. Centrum krijgt meer groen zonder dat dit ten koste gaat van enige andere ruimtevraag.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  8750
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Muurschildering 'Oud' Oostenburg

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  8722
  Stemmen voor: 726 stemmen
  Kosten:8722
  0
  45461

  Muurschildering 'Oud' Oostenburg


  Op het pand op de kruising van de Compagniestraat en het Boulevardpad wordt een muurschildering aangebracht.
  • Een nog samen te stellen buurtcomité kiest de definitieve afbeelding van de muurschildering.
  • Het buurtcomité brengt het plan in de VVE vergadering. In samenwerking met een kunstenaar worden 3 ontwerpen voorgelegd aan het buurtcomité waarna het winnende ontwerp bekendgemaakt wordt.
  • Een muurschildering biedt de buurtbewoners een mooi uitzicht en geeft een verzorgde uitstraling aan het pand.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  8722
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  De derde Allerzielen Parade op de Oostelijke Eilanden

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  2000
  Stemmen voor: 674 stemmen
  Kosten:2000
  0
  45456

  De derde Allerzielen Parade op de Oostelijke Eilanden


  Voor de derde keer wordt een Allerzielen Parade georganiseerd die bijdraagt aan een positieve verbondenheid van bewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijken.
  • Op 3 november 2023 wordt er een bijzondere, ingetogen en sfeervolle parade georganiseerd, waarbij overleden dierbaren worden herdacht. Het is een moment van liefdevolle aandacht en bezinning voor alle overleden dierbaren, middels een verlichte parade en sfeervolle muziek. 
  • Dit plan wordt uitgevoerd door Stichting ACCU, de ACCUfanfare & stichting Pretvormer. Mogelijk in samenwerking met het Huis van Verbinding en Hart voor de Buurt.
  • Tijdens de parade is aandacht voor het verlies, het verdriet en de mooie herinneringen aan overleden dierbaren. Tegelijkertijd wordt het leven gevierd. 

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  2000
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Buurtontbijt bij stadsbakkerij As

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  5155
  Stemmen voor: 631 stemmen
  Kosten:5155
  0
  45463

  Buurtontbijt bij stadsbakkerij As


  In samenwerking met stadsbakkerij As wordt de buurt uitgenodigd voor een ontbijt aan een lange tafel.
  • Er wordt een ontbijt georganiseerd voor 100 buurtbewoners.
  • Buurtgenoten gaan samen aan tafel om elkaar (weer) te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  5155
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Kom kijken, kom zitten, kom eten en….kom ook!

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  10500
  Stemmen voor: 537 stemmen
  Kosten:10500
  0
  45458

  Kom kijken, kom zitten, kom eten en….kom ook!


  Met dit plan worden diverse activiteiten voor de buurt georganiseerd. De activiteiten bestaan uit: 1) het organiseren van 10 keer een buurtontbijt in wisselende buurthorecagelegenheden, 2) het houden van een buurtdiner, 3) het geven van twee lessen 'Leren Tuinieren in bakken en geveltuintjes' voor bewoners uit en rond de Czaar Peterstraat. Verder zal de activiteit genaamd 'Koffie Tijd/In Search for the Best' op de 10 eerste zondagen van de maand in de Czaar Peterstraat 215 plaatsvinden. Buurtbewoners kunnen hier binnenlopen en hun ideeën om de buurt te verbeteren te bespreken. Tot slot wordt een website gebouwd om de activiteiten voor de buurt te tonen en er wordt een documentaire gemaakt over de bovenstaande activiteiten.
  • Naast de beschreven activiteiten worden er ritten met de ‘Heen en weer taxi’ aangeboden aan buurtbewoners die deelnemen aan de bovengenoemde activiteiten. Ook zal de Grijsgroen bus, een non profit touringcar bedrijf, gedurende 1 dag langs een aantal projecten in de stad rijden. Daarbij wordt een lunch aangeboden. Buurtbewoners kunnen zich voor deze rit inschrijven. 
  • Er ontstaat een samenwerking met Stichting Van Gendt Hallen, Het Oranje Fonds én met 12 krachtige Verbinders.
  • De wens bestaat om activiteiten te organiseren voor de buurt waar bewoners en ondernemers plezier in hebben. De activiteiten steken duurzaam in elkaar en worden met diverse Krachtige Buurtverbinders gerealiseerd.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  10500
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Filmproject met de oude en jonge generatie

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  5000
  Stemmen voor: 509 stemmen
  Kosten:5000
  0
  45462

  Filmproject met de oude en jonge generatie


  Op Wittenburg/de Oostelijke Eilanden wordt de oudste generatie verbonden met de jonge generatie. De ouderen en jongeren gaan met elkaar in gesprek over het heden, verleden, de mooie dingen, de vele veranderingen in de stad en hoe de jeugd de toekomst ziet. De mooie en minder mooie tijden worden belicht en zij sluiten af met een compliment of bemoediging naar elkaar.
  • De oudste generatie Amsterdammers, geboren tussen 1940 – 1950, worden op beeld gezet, omdat zij veel hebben meegemaakt in een stad die in rap tempo aan het veranderen is. Twee generaties bij elkaar: de protestgeneratie en generatie Z. 
  • De kinderen, 10-12 jaar oud, stellen vragen aan de ouderen en omgekeerd ook. De sleutel in het hele project is verbinding maken.
  • De initiatiefnemer voert het plan zelf uit en werkt samen met o.a. jongerenorganisatie Dock.
  • Het is waardevol om de oudste generatie Amsterdammers te documenteren en de kinderen kunnen hier ontzettend veel van leren. Vroeger was er geen social media en nu draait alles om social media. Er wordt namelijk nauwelijks meer verbinding gemaakt. 

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  5000
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Vrouwenfeesten en workshops op de Oostelijke Eilanden

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  5000
  Stemmen voor: 461 stemmen
  Kosten:5000
  0
  45460

  Vrouwenfeesten en workshops op de Oostelijke Eilanden


  Het Vrouwenhuis is ontstaan vanuit actieve buurvrouwen op Kattenburg, die verschillende feestelijke bijeenkomsten organiseerden voor vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Vrouwen hebben elkaar leren kennen door samen te zijn, samen te eten, te dansen en het leven te vieren. Naast het creëren van gezelligheid is het belangrijk voor de sociale cohesie én veiligheid om vrouwen te verbinden en samen een buurvrouwennetwerk te vormen. Vrouwen kunnen elkaar bijstaan en helpen bij persoonlijke en allerlei praktische problemen. Juist in deze wijk, waar weinig tot geen sociale bedrijvigheid is, is het essentieel om op deze wijze de sociale veiligheid te vergroten.
  • Er worden vanuit het Vrouwenhuis vrouwenfeesten en workshops, zoals mindfulness, self-empowerment, opvoedingsondersteuning, etc. georganiseerd om het vrouw-zijn te vieren en vrouwen in hun eigen kracht te versterken. Het plan is bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden en vanuit alle verschillende culturele achtergronden.
  • Stichting Huis van Verbinding benadert in samenwerking met andere buurtorganisaties, vrouwen uit het team van het vrouwenhuis, vrouwen uit de buurt en het vrouwennetwerk Amsterdam, alle vrouwen om hen te enthousiasmeren om samen te komen tijdens inspirerende bijeenkomsten waar zij elkaar kunnen leren kennen, bekrachtigen en steunen. 
  • Door vrouwen van de Oostelijke Eilanden te helpen zich te verbinden zal de sociale cohesie en de sociale veiligheid toenemen. Dit buurvrouwennetwerk zal een positief verschil maken voor de sfeer op de Oostelijke Eilanden.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  5000
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  ABFF OnTour bij Huis van de Buurt De Witte Boei

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  3780
  Stemmen voor: 306 stemmen
  Kosten:3780
  0
  45455

  ABFF OnTour bij Huis van de Buurt De Witte Boei


  ABFF OnTour staat voor een thematische filmavond in stadsdeel Centrum gericht op het maken van lokale impact. Te zien zijn een selectie van films die zijn vertoond op een van de Amsterdamse BuurtFilmFestivals. De films zijn afgestemd op lokale thema’s van de buurt. De filmkeuze en de thema’s worden in overleg met de (bewoners-)organisatie bepaald. In samenspraak worden voor de discussie deskundigen betrokken. De regie van de discussie ligt in handen van een ervaren dagvoorzitter.
  • Bewoners bekijken films afgestemd op hun buurt en lokale, actuele thema’s. Daarna volgt een discussie met elkaar en met deskundigen.
  • In oktober of november 2023 worden de films vertoond in het Huis van de buurt De Witte Boei.
  • Naast de vertoning van films is er ruimte voor gesprekken en podiumoptredens. Tevens wordt met deze ABFF-OnTour inspiratie opgedaan voor het maken van een eigen film. Daarom worden tijdens deze bijeenkomsten deelnemers en publiek geworven voor de ABFF-FilmLabs en de achtste editie van het festival in 2024.
  • Bewoners zien inspirerende films, ontmoeten elkaar en filmmakers. Deze filmavonden bieden inhoudelijke verdieping en de gelegenheid tot het uitwisselen van verhalen rond thema’s als: samen en zelfredzaamheid, zelfbeheer van de openbare ruimte, verbinding over verschillende perspectieven heen, versterken van eigen regie, jongeren en werkloosheid.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  3780
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Groene muur op Kattenburg

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  54545
  Stemmen voor: 273 stemmen
  Kosten:54545
  0
  45451

  Groene muur op Kattenburg


  Er wordt een groene wand met beplanting geplaatst op de muur van het pand op de kruising van de Kattenburgerkruisstraat en het Kattenburgerhof. Een watergeefsysteem dat de planten gezond houdt, maakt deel uit van de installatie.
  • Op het Marineterrein zal het groenwandsysteem 'Muuras' worden geplaatst. Muuras is ontwikkeld bij het AMS Institute. 
  • In overleg met de VVE wordt een groene muur geplaatst door een ervaren bedrijf. Met de VVE worden afspraken gemaakt over het onderhoud.
  • Groene muren bieden een leefgebied voor planten, vlinders en bijen en maken de straat mooier.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  54545
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Het Jij-Wij Buurtschilderij

  Gebied:Oostelijke eilanden/ Kadijken
  11833
  Stemmen voor: 99 stemmen
  Kosten:11833
  0
  45457

  Het Jij-Wij Buurtschilderij


  Er wordt een digitaal platform gecreëerd waarop diverse bewoners zichzelf 14 dagen lang kunnen manifesteren in beeld en/of tekst.
  • Er worden op een LED scherm 26 wisselende schilderijen getoond, aangevuld met alle up to date nieuws van de Oostelijke Eilanden. Het scherm wordt geplaatst in een openbaar toegankelijke binnenlocatie.
  • De uitvoering van het plan wordt verzorgd door Stichting Fairy Fresh & Friends. 'De Podium Toeter' redigeert en realiseert de aangemelde bijdragen. 
  • Op een creatieve manier blijven buurtgenoten op de hoogte van het nieuws en van activiteiten die in de buurt worden georganiseerd.

  Gebied: Oostelijke eilanden/ Kadijken


  11833

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren