Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Dit plan is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet haalbaar

Eilandenboulevard autoluw

Door: Joop Maes
6 mei 2019
Centrum Begroot   |   10 juli 2019 14:00

Het plan ‘Eilandenboulevard autoluw’ is op dit moment in uitvoering en bijna gereed. De gehele herprofilering van de Eilandenboulevard heeft een verlaging van de snelheid tot gevolg onder meer door de ‘rammelstrook’, het verminderen van het aantal rijstroken en het verwijderen van aparte OV halteplaatsen (waardoor bussen nu op de rijbaan halteren). Langs de waterkant is met de wandelpromenade een prettig verblijfsklimaat gerealiseerd. Een nieuwe herprofilering vergt opnieuw een inspraakronde en een nieuw ontwerp. Afgezien van de hoge kosten maakt dit ook dat dit plan niet uitvoerbaar is binnen een redelijk termijn, en daarmee voldoet het helaas niet aan de spelregels van Centrum Begroot.

Maak van de Eilandenboulevard een prettig verblijfsgebied, zoals de bedoeling was van de herinrichting. Doe écht iets aan het verkeer.

Zou het niet mooi zijn als de Eilandenboulevard werkelijk zou worden wat de oorspronkelijke bedoeling was, namelijk een gebied waar het aangenaam toeven is voor bezoekers en bewoners? Aangenaam onder andere doordat er niet meer met auto's en motoren door de straat wordt gejakkerd, zodat lawaaioverlast en de uitstoot van fijnstof eindelijk worden beteugeld.

Want zo staat het al jaren prominent in de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting:
- De Eilandenboulevard wordt getransformeerd van verkeersgebied tot verblijfsgebied, en:
- Er worden maatregelen genomen om de snelheid van het autoverkeer te verlagen.

Maar nu de rijweg klaar is, blijkt dat die maatregelen helemaal niet zijn genomen. Er zijn zelfs, bij de Oosterkerk, verkeerslichten verdwenen. 
En er wordt ook alweer hard gereden, wat makkelijk kan, want er zijn geen obstakels. Gas geven, is de reflex van de gemotoriseerde bestuurder.
Ook de zogenoemde rammelstrook in het midden vormt geen serieuze belemmering. Even een bus passeren die bij de halte is gestopt? Geen probleem.
Er zitten wat flauwe bochtjes in het parcours met een zo lichte verhoging van het wegdek dat het amper te voelen is. Ze zijn bedoeld als hindernis voor de hardrijder, maar ze zijn moeiteloos met 60, 70 km/u te nemen. Wat voor de 'sportieve' motorrijder natuurlijk nog niet genoeg is.

Het voorstel: neem échte maatregelen om de snelheid van het verkeer te verlagen. Maak er een 30 km-zone van, met op regelmatige afstanden deugdelijke drempels, bijvoorbeeld in de vorm van een flink verhoogd plateau met daarop een voetgangersoversteekplaats. 


Argumenten

Argumenten voor

Bert Hamming | 7 mei 2019 13:55

Kruising bij de Oosterkerk zonder stoplichten / dus ook een fietser van rechts voorrang? Zo zou het moeten zijn maar veel automobilisten nemen het recht van de sterkste. Ik ben nu al verschillende keren bijna aangereden.. Daarom op de hele Eilandenboulevard: 30Km/u en effectieve verkeerdrempels!

carolien van dijk | 7 mei 2019 14:07

Ik ben voor omdat:

Er inderdaad veel te hard gereden wordt.
30km/u is een goed voorstel. Dit kan middels verkeersdrempels of middels cameras. Zodat te hoge snelheid beboet kan worden.

Kees Reurekas | 7 mei 2019 21:13

Ik ben voor, want minder en/of langzamer verkeer draagt altijd bij aan de leefbaarheid van een straat, buurt of wijk!

Agnes Laan | 7 mei 2019 22:17

Ik ben voor want een boulevard en hard rijden horen niet bij elkaar. Dus op de hele Eilandenboulevard: 30Km/u en effectieve verkeerdrempels!

Heleen Verschuren | 13 mei 2019 17:41

Ik ben voor want de situatie is nu net als voorheen een snelle weg. En nog onduidelijker dan voorheen, zeker voor fietsers en voetgangers, aan beide kanten van de autoweg en qua oversteken. Het is free space geworden, dat was ook de bedoeling, maar waarin de auto de voorrang neemt.

Wim Pelt | 7 mei 2019 20:07

Het is waanzin dat de stoplichten zijn weggehaald, daar komen zeker ongelukken van

Christine Louter | 7 mei 2019 23:42

Ik ben voor, te hard rijden is gevaarlijk, ongezond en onwenselijk en zeer eenvoudig op te lossen mbv obstakels

Septimia Yvette Huberta Kuhlmann | 8 mei 2019 12:13

30 kilometer per uur in de hele stad !

Lidwien Hilhorst | 8 mei 2019 14:52

Ik ben heel erg voor een 30km zone en voor drempels omdat de eilandenboulevard dan daadwerkelijk autoluw wordt en niet in de laatste plaats gunstig voor het leefklimaat!

Janny Hofman | 8 mei 2019 17:07

Want 30 km is hard genoeg, veiliger en beter voor het mileu ( minder uitstoot van fijnstof). Bovendien vind ik dat de Gemeente zich moet houden aan haar toezeggingen.
Stoplichten? Ja, in dit geval wel !

Loes Koomen | 10 mei 2019 19:21

Er wordt hier nog steeds vaak te hard gereden, terwijl er nu nog werkzaamheden zijn, fietsers op de rijbaan en borden met max 15 km en 30 km. Dus voorgestelde maatregelen zijn echt nodig! En graag 30km binnen de hele ring: duidelijkheid ipv allerlei regels door elkaar gaan beter werken. Wel handhaven.

Marijke van Bodengraven | 13 mei 2019 19:49

er wordt enorm hard gereden, harder dan daarvoor, omdat het nu een rechte baan is zonder stoplichten; dus obstakels opwerpen, camera's installeren en 30 km/uur

anna gevers | 7 mei 2019 12:34

Omdat hard rijden niet strookt met de bedoeling van het plan.
Stoplichten terug invoeren bij de kerk lijkt me een levensreddend plan! Ik ben daar ook al onmogelijk situaties tegen gekomen.
Maar een wachtende bus met de auto omzeilen, moet (blijven) kunnen. Van zinloos wachtende en lopende auto's wordt niemand blij.

G Mulder | 7 mei 2019 14:15

Ben tegen maar dat kun je niet verzenden
In dit formulier, vadaardat er alleen maar “voor” te vinden is.
Tegen, handhaaf eerst de 30km zone die het nu is !
Drempels zijn zeer oncomfortabel voor het verkeer bij lage snelheden, bij hoge snelheden niet. Waarom word er niet gewoon gehandhaafd , snelheidscamera of iets dergelijks.
Waarom moeten de “goeden”leiden onder de “slechten”?
Bussen rijden er (nog) niet en veroorzaakten in het verleden overlast met te hard rijden en constant getoeter.

Joop Maes | 7 mei 2019 15:35

Dit snap ik niet. Hoe harder je rijdt, hoe minder last je hebt van een drempel?

Loes Koomen | 10 mei 2019 19:13

30km is tijdelijk vanwege werkzaamheden. Bedoeling is permanent 30 km

Michel Rafiou Odjo | 8 mei 2019 13:18

M. R. Odjo
Ik ben voor, omdat:
I.v. de veiligheid moet op een boulevard 30 km/u gereden worden.

Angelie Weber | 20 mei 2019 18:13

De auto’s rijden te hard nu. Als er geen snelheidsberking is zijn stoplichten noodzakelijk. Zojuist weer met moeite over gestoken.

michel van wijk | 21 mei 2019 09:01

Ja, onbegrijpelijk dat de 30km zone hier niet direct is toegepast. Alsnog doen ! Bewoners Amsterdam Centrum

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Start Info Inspiratie Plannen