Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

TROMPETTERSTEEG - Een creatieve doorgang.

Door: Roos Dessing
27 maart 2023
Projectteam | 14 juni 2023, 09:56

NEE: het plan is niet haalbaar, omdat het onvoldoende is uitgewerkt. Aan verzoeken om meer informatie aan te leveren en het plan nader uit te werken heeft de indiener helaas geen gehoor gegeven. Daarnaast is in de steeg al een muurschildering aangebracht via de BIZ (ondernemersvereniging).

Ons doel is ervoor te zorgen dat de Trompettersteeg een
eye-catcher is voor de buurt met als creatief centrum: Trompettersteeg 1.

Ons doel is ervoor te zorgen dat de Trompettersteeg een
eye-catcher is voor de buurt met als creatief centrum:
Trompettersteeg 1. De nieuwe bestemming van deze locatie
lonkt naar een doorgang waar creativiteit toonaangevend is
en hierbij de overlast in de steeg minimaliseert.
Dit willen we bewerkstelligen door verschillende kunstenaars
uit te nodigen om onder andere muurschilderingen,
verlichting/ lichtinstallaties, planten en overige passende
uitingen toe te voegen om de steeg een verzorgd en
levendig uiterlijk te geven. Daarnaast willen we informatie
verschaffen over culturele evenementen in de wijk, door
samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere culturele
instellingen en initiatieven in de buurt. We willen graag in
gesprek blijven met buurtbewoners, zodat we op de hoogte
zijn van wat er speelt en zo goed mogelijk gehoor kunnen
geven aan de wensen van de betrokkenen.
Om dit alles te bewerkstelligen is het belangrijk dat we
Trompettersteeg 1 in gebruik nemen als creatief centrum.
Waarin wij de locatie huren als een (open) atelier ruimte. Op
deze manier kunnen we daar ons kantoor vestigen voor
creativiteit, ons eigen ambacht beoefenen, alsook aan de
slag met de nieuwe bestemming van de steeg waarbij we
waarborgen dat we begaan blijven met de plek en in nauw
contact staan met alle betrokkenen en omwonenden. De
kunstenaars die een bijdrage leveren aan het uiterlijk van de
steeg zullen in het open atelier ruimte de mogelijkheid
krijgen om hun visie verder toe te lichten en (in overleg met
de betrokkenen) ander werk te exposeren.

- De Wallen heeft mij altijd een enorm betrokken en sterk buurt gevoel
gegeven. Met mijn buren Ian en Salome heb ik vaak gesproken over hun activatie en inzet voor de kunst in de steeg. Het fascineerde mij hoe groot het positive effect
van de muurschilderingen op de doorstroom in de steeg is. Nu dat
Ian en Salome verhuist zijn zie ik het als een eer om dit stokje over te nemen en de uitingen in de steeg fris en inspirerend te houden. 
Buurt: Burgwallen-Oude Zijde

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen argumenten voor

Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren