Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Meer groen en biodiversiteit op de Palmgracht

Door: Marij Veugelers
26 maart 2023
Projectteam | 13 juni 2023, 07:37

NEE: het plan is niet haalbaar. Op deze locatie bevindt zich een strook met bomen die dicht op elkaar staan waardoor er een zwaar wortelpakket in de bodem ligt. Doordat de bomen de meeste voeding opnemen ontstaat er een karige beplanting onder de bomen. Er zal een bomeneffecten-analyse moeten worden uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is deze strook in medebeheer uit te geven. Als dat mogelijk blijkt moeten er met Stadswerken goede afspraken over de beplanting worden gemaakt. De aanvraag inclusief een regenton kan worden ingediend via het medebeheerloket. Een regenton kan alleen geplaatst worden in een bestaande geveltuin met toestemming van de pandeigenaar.

Een vervallen boomperk met nieuwe grond en groen vervangen en aanvullen voor betere groei en biodiversiteit. Goed voor mens en de natuur.

De Palmgracht is een gedempte gracht met een breed openbaar tussendeel. Hierop staan meerdere bankjes en diverse speeltoestellen. En er zijn een paar groenvoorzieningen aangelegd in 2012. Maar het groen behoeft de nodige aandacht. 
 
We willen een aanvraag indienen voor het groenperk ten hoogte van Palmgracht 58-66. Dit perk is vanaf 2012 niet echt tot goede wasdom gekomen. De aangeplante vuurdoorn komt elk jaar niet tot volle groei en bloei door vraat. Er zijn inmiddels veel kale plekken ontstaan.  
 
De laatste jaren proberen enkele bewoners hier doormiddel van onderhoud, bijwateren en bijplanten wat van te maken. Dat gaat echter moeizaam vanwege de grond. Het perk heeft duidelijk een arme en verzadigde grond. Wij willen hier verandering in brengen. 
We merken ook dat dat de buurtbewoners en bezoekers genieten van de kleine ingrepen die we tot nu toe hebben kunnen realiseren (bloembollen, enkele nieuwe planten en struiken).

Plan:
In overleg met de gemeente wordt in dit perk op de Palmgracht bestaand groen grotendeels behouden en wordt extra groen toegevoegd. 
  - Zoals meer verschillende inheemse struiken en planten, goed voor natuur en milieu 
  - Verder creëert het een aangenaam aanzicht van de straat.
De perken worden voorzien van nieuwe vruchtbare grond wat de groei van al het groen ten goede komt. Tevens zal de lossere grond voor een betere waterafvoer zorgen in de binnenstad en hiermee deels het grondwater op peil houden. 

We willen ook graag een regenton.
Met het plaatsten van een regenton (bij de Palmschool is een goede plek) kunnen de buurtbewoners de planten zelf het benodigde water geven in drogere periodes. Naast dat het duurzaam en circulair is, is regenwater gezien de samenstelling van mineralen ook nog het meest voedzame water voor planten. 

Op het moment onderhouden meerdere straatbewoners dit perk al zoveel mogelijk. Maar gezien de grootte van het perk willen zij het groen graag mede met de gemeente aanpakken. 
Een zelfbeheergroep staat in de startblokken. Buurt: Jordaan Noord

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Bart van Woudenberg | 26 maart 2023 20:00

Meer groen is goed voor biodiversiteit

Reageren


marion van woudenberg | 28 maart 2023 18:03

Het is zo belangrijk dat er iets groeiends en vloeiends is.. !

Reageren


Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren