Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Stadshart Top: samenwerken aan de Oude Binnenstad!

Door: Elena Simons
13 maart 2023
Projectteam | 14 jun. 2023, 09:55

JA: Het plan is als haalbaar en uitvoerbaar beoordeeld. Het plan levert een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in de buurt omdat bewoners en ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Er wordt op deze manier verbinding tot stand gebracht tussen buren en men kijkt samen naar wat men graag ziet in de buurt Het is goed dat de gemeente hier ook bij aangehaakt.

Bewoners, bedrijven, gemeente, maatschappelijke en culturele instellingen maken samen de Oude Binnenstad.

Samenwerken aan de Oude Binnenstad, dat doen we bij de Stadshart Top. Sinds maart 2021 zijn er jaarlijks acht Toppen, waarvan een Grooote Top.

Iedereen die zich actief verhoudt tot onze buurt (Nieuwmarktbuurt+Wallen) is uitgenodigd: bewoners, bedrijven, de gemeente, culturele en maatschappelijke instellingen, vastgoedpartijen, etc. Elk van ons heeft een unieke bijdrage. Met de optelsom kunnen we prachtige dingen voor elkaar krijgen.

Bij de Top gaan we aan de slag met onderwerpen als afval, toerisme, eenzaamheid, winkelaanbod en veiligheid. We bedenken plannen en werken samen om die waar te maken.

Voorbeelden zijn het Buurtfestival, een doosje tegen fatale eenzaamheid, een gedragscampagne voor bezoekers... en nog veel meer.

Van harte uitgenodigd voor de volgende Top op 18 april 16-18 uur over Toerisme & Aanbod. Meld je hier aan.
 
Voor de Toppen in 2023/2024 hopen we op jouw steun om deze te kunnen organiseren, inclusief de Grooote Top (hele dag) op 13 september in de Oude Kerk. Bedankt!
 
 
NB. Dit plan staat ook vermeld bij Burgwallen-Oude Zijde, aangezien de bijeenkomsten in beide gebieden plaatsvinden. We hopen in elk gebied de helft van het benodigd budget te krijgen.
Buurt: Lastage/Nieuwmarkt

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen argumenten voor

Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren