Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Dit plan is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet haalbaar

Een veilige Hoogte Kadijk

Door: Roel Pieters
14 mei 2019
Centrum Begroot   |   10 juli 2019 14:00

Het plan om de trottoirs te verbreden ten koste van parkeerplaatsen, is niet haalbaar binnen Centrum Begroot. Het voorstel gaat om een herinrichting van de Hoogte Kadijk dat in overleg met bewoners moet worden uitgewerkt. Dit project zal niet binnen de termijn van 1 jaar en niet binnen het budget van € 200.000 kunnen worden uitgevoerd, en is daarom niet haalbaar.

Een veilige Hoogte Kadijk voor fietsers en voetgangers.

De Hoogte Kadijk is een smalle straat die gebruikt wordt als doorgaande route voor autoverkeer en een belangrijke verkeersader is voor fietsers. Omdat er (op sommige plekken aan 2 kanten zelfs) geparkeerd kan worden is de ruimte voor de verkeersdeelnemers erg smal. Het meest hebben hier de 2 zwakste groepen verkeersdeelnemers onder te lijden:
-Voetgangers: De stoep is op sommige plekken absurd smal. Met een kinderwagen is het haast ondoenlijk op sommige stukken en als je wat slechter ter been bent is kan het een flinke uitdaging zijn door deze straat te lopen.
-Fietsers: omdat de rijweg zo smal is is het passeren van een fietser en een auto elke keer een risico.Veel automobilisten houden hier gelukkig rekening mee maar velen ook niet. Het komt te vaak voor dat je als fietser naar de stoep gedwongen wordt omdat simpelweg de ruimte om elkaar te passeren ontbreekt.

Hier is een simpele oplossing voor. Te veel ruimte wordt ingenomen door geparkeerde auto's. Als deze ruimte gebruikt wordt voor verbreding van trottoirs en (een beetje) de rijweg wordt het voor iedereen een stuk fijner en veiliger. Auto's kunnen ook geparkeerd worden in parkeergarage Markenhoven met behoud van vergunning.


Argumenten

Argumenten voor

Fons Heijnsbroek | 15 mei 2019 10:06

De stoepen zijn inderdaad plaatselijk onbegaanbaar, zeker voor mensen met rollator.. En vaak nemen de fietsers / brommers de stoep omdat de weg dicht zit.
Dus zowel voor fietsers als voetgangers moet er verbeterd worden.

Jan Pieter Nepveu | 15 mei 2019 22:21

De straat wordt volledig ingenomen door geparkeerde en rijdende auto's. Dat is onaangenaam voor het merendeel van de passanten (langzaam verkeer) en het lijkt me ook niet prettig voor de bewoners.

marie-laurence eichholtz | 15 mei 2019 16:20

als regelmatig door deze straat fietsende stadsgenoot vind ik het hoog nodig dat er maatregelen worden getroffen, zodat wij niet geblokkeerd worden door autoverkeer. Dan zullen de stoepfietsers hopelijk zich ook gaan gedragen.

Peter de Bourgraaf | 21 mei 2019 23:19

Citaat politie “er is nog geen ongeluk gebeurd” is kul. Niet dat er grote ongelukken gebeuren. Feit is dat de verkeersregels op de Kadijk (30km/h) stelselmatig worden overtreden en de handhaving en politiepreventie gelijk zijn aan nul. Snelheidsovertredingen vinden veelvuldig en met grof geweld plaats; 70 of 80 km/h is geen uitzondering. Dit zorgt voor een permanent gevoel van onrust en onveiligheid. Ik gaf ca. 30 meldingen door aan wijkagent cq. gebiedsmakelaar. Dank voor huisbezoek politie 1/5

marc warning | 24 mei 2019 22:42

de straat is onveilig, want te smal door parkeergelegenheid aan beide zijden.
als fietser ben je afhankelijk van de beleefdheid van de autobestuurder en dat is geen goede veiligheidsvoorwaarde.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Peter Dijk | 14 mei 2019 09:11

Voetgangers zijn er niet veel die over de hkd lopen; fietsers nemen zelf voorrang en ruimte in; er kan ook wel eens rekening worden gehouden met automobilisten die hier wonen en hun auto moeten parkeren. Markenhoven is voor dat je het weet vol.
Niet elke straat hoeft omgebouwd te worden als boulevard. Tegen dus.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Start Info Inspiratie Plannen