Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Dit plan is geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd

Wilde Weelde op Kattenburger- en Marinierskade

Door: thelma neleman
13 mei 2019
Centrum Begroot   |   10 juli 2019 14:00

Op Centrum Begroot zijn veel verschillende, leuke plannen ingediend. Alle haalbare plannen, de plannen die bijdragen aan een verbinding tussen buurtbewoners of de leefbaarheid van de buurt verbeteren, zijn voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Omdat de stadsdeelcommissie het aantal haalbare plannen te overzien vindt en de keuze aan de bewoners wil laten, gaan alle 53 haalbare plannen door naar de stemfase. De plannen die doorgaan naar de stemfase zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal € 200.000 te realiseren binnen de termijn van 1 jaar.

de grasberm tussen het voetpad en het water veranderen in een berm met wilde planten. Dit lost meteen het jaarlijks terugkerend probleem van de grasaren op.

Het wandelpad langs de Kattenburgervaart en Dijksgracht Oost wordt veel gebruikt. Bij heftige regenval staat het gedeeltelijk onder water en is niet beloopbaar. De berm langs het water bevat voornamelijk raaigras en veroorzaakt elk jaar door zijn kruiparen o.a. schade aan hondenpoten. Maaien helpt niet echt, het zaait zich ook uit naar de Wittenburgerkade. Voorstel: harde bovenlaag verwijderen/losmaken, nieuwe grond aanbrengen, regenwaterafvoer herstellen, inzaaien met een wilde bermplantenmengsel door/in overleg met omwonenden. 
 


Argumenten

Argumenten voor

Riet Schennink | 13 mei 2019 12:07

Ik ben voor wilde natuur in de stad

G.T. Dekker | 14 mei 2019 09:45

Ik sluit mij aan bij Riet Schennink

G.T. Dekker | 14 mei 2019 09:45

Ik sluit mij aan bij Riet Schennink

Charlot le Roy | 14 mei 2019 19:50

Ik ben voor want ik ben voor wilde natuur

Tom Roes | 16 mei 2019 18:29

Momenteel is het een dor, verwilderd stukje kade, met weinig nut voor dieren en mensen. leuk als het een mooie, weelderige berm wordt voor insecten en vogels.

Fransje Bannenberg | 17 mei 2019 22:44

Meteen voor gestemd, want dit kan meteen ook een heel fijn voorbeeld zijn voor veel meer plekken en natuur in de stad.

Net zoals mij plan geschikt is voor reiniging van grachten en waterplekken in Amsterdam en ruimte weer geeft aan natuur, planten en dieren.
🌿http://www.centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/113

P.T. Roest | 14 mei 2019 09:50

De berm het verdient om serieus genomen te worden

thelma neleman | 14 mei 2019 12:34

Al jaren is de berm een probleem, met dit plan creëer je een win-winsituatie.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Start Info Inspiratie Plannen