Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Dit plan kreeg minder dan 50 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan kreeg minder dan 50 likes

TraFo Zeeburgerpad-Centrum

Door: Thomas van Montfort
8 mei 2019
Centrum Begroot   |   10 juli 2019 14:00

Om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets had een plan 50 likes nodig. Er zijn voor Centrum Begroot 53 plannen ingediend die minder dan 50 likes kregen. Dit plan is daar één van en daarom is het - helaas - afgevallen.

Werkgroep TRAnsFOrmatie Zeeburgerpad-Centrum tot woonwerkgebied 75/25 om SAMEN iets MOOIS te maken waar alle belanghebbenden zich in kunnen vinden.

  • Al 20 jaar wordt er naar mogelijkheden gezocht om aan het historische industriegebied tussen molen De Gooyer en het spoor Amsterdam-Utrecht woningbouw te realiseren. Met de Structuurvisie Amsterdam 2040 is daar schot ingekomen door het Ruimtelijk Functioneel Kader 'Toekomst van het Zeeburgerpad-Centrum' en vervolgens een Stedenbouwkundig Plan van Eisen dat de SPvE 2003 moet opvolgen na stemming in de gemeenteraad.  
  • De Werkgroep Zeeburgerpad-Centrum Transformatie (WZC TraFo) moet binnen 1 jaar op basis van de diverse zienswijzen op de nieuwe SPvE de visies van álle belanghebbenden op de concrete invulling ervan in een Plan van Aanpak met een breed draagvlak stroomlijnen.
  • De werkgroep bestaat uit een kernteam van initiatiefnemers cq. hun vertegenwoordigers en actieve buren die voorstellen namens hun achterban of op persoonlijke titel inbrengen. Zij worden voor hun in nader overleg te verdelen taken bezoldigd omdat thans blijkt dat de nodige inbreng van omwonenden en kleine bedrijven vergeleken bij de grotere spelers anders in het geding zal komen. De werkgroepleden worden ondersteund door hun respectievelijke burengroepen die we door bijeenkomsten en correspondentie sinds de workshop 'Toekomst van het Zeeburgerpad-Centrum' in De Witte Boei 15 september 2016 op inspirerende wijze hebben zien groeien. Zonder eigen informatievoorziening en goede bundeling van voorstellen vrezen wij in de 'hete fase' verlies van ongeorganiseerde inbreng en problemen met de uitvoering van bouwprojecten wanneer vooraf teveel onduidelijk is. Om de werkgroep en de burengroepen heen is een netwerk van specialisten beschikbaar.
  • Van beroep projectleider en opleider en als bewoner/ondernemer 20 jaar coördinator van de Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum (BZC) wil ik dit plan gaarne op me nemen omdat ik veel ervaring met innovatieve projecten en co-creatie heb en kennis van zaken wat betreft de roerige ontwikkeling van het Zeeburgerpad-Centrum en de gezamenlijke inspanningen. 
  • We hebben hier de unieke kans om mede te bepalen waar we straks tegenaan kijken en wat de toevoeging van belevingswaarde aan onze omgeving kan zijn, we kunnen aan de stad een groene parel van duurzaamheid toevoegen waar utrecht U tegen zegt, variërend van 75% energieneutraal waar de gemeente naar streeft, 100% wat als informeel convenant wordt gezien of zelfs energieproducerend door alternatieve energievormen en hergebruik van zoveel mogelijk vormen van afval, dan kan het zelfs een laboratorium voor de toekomst van onze steden worden - de hi-tec groene oase. Maar dat is aan ons want volgens het RFK staat het eenieder vrij om op zijn of haar perceel te doen of te laten wat het SPvE toestaat. Hoe sneller en hoe duidelijker we elkaar daartussenin kunnen vinden, hoe bevredigender de transitie van het Zeeburgerpad-Centrum voor allen zal verlopen die het betreft, toch?


Argumenten

Argumenten voor

SJ Munnik | 15 mei 2019 15:04

Erg voor samenwerking want op die manier leer je niet alleen te reageren vanuit een ‘tegen’ maar vanuit verlangen naar kwaliteit voor leven als burger wonend in Amsterdam. Dit is geen taal met juridische argumenten maar een taal die iets zegt over zingeving, ethiek, esthetiek en democratie.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Start Info Inspiratie Plannen