Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Dit plan is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet haalbaar

Buurtontmoeting Oostenburg Noord

Door: Lex Gründeman
7 mei 2019
Centrum Begroot   |   10 juli 2019 14:00

Het idee 'Buurtontmoeting Oostenburg Noord', is helaas niet haalbaar. Oostenburg Noord wordt de komende jaren ontwikkeld. De in het plan genoemde locaties zijn niet in eigendom van de gemeente Amsterdam, waardoor de genoemde deelprojecten niet binnen 1 jaar zijn te realiseren. Wel wordt er nu al samengewerkt met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars aan de ontwikkeling van het terrein.

Op Oostenburg komen 3000 nieuwe bewoners. De plek waar alle bewoners van de Oostelijke Eilanden elkaar weten te vinden en waar kansen liggen voor voor jongeren.


Wat gebeurt er op  Oostenburg?
Op de Oostelijke Eilanden wordt gebouwd op het noordelijk deel van het eiland Oostenburg. Hier komen circa 1.800 woningen met meer dan 3.000 nieuwe bewoners. Het huidige bewonersaantal van 5.500 op de Oostelijke eilanden neemt fors toe tot ongeveer 8.500 á 9.000 mensen. 

De vraag is, hoe deze 3.000 nieuwe bewoners gaan ‘landen’ in de bestaande buurt, hoe zij zich er prettig gaan voelen en hoe zij gaan participeren. Het is evenzo de vraag hoe bewoners van de omringende buurten zich welkom gaan voelen in de nieuwe buurt en ook gebruik kunnen maken van de vernieuwing. Kortom: het gaat om wederkerigheid tussen de bestaande en de nieuwe bewoners. 

Stadsuitbreiding op zo’n grote schaal in een bestaande woonomgeving is uniek. Wat betekent dat voor de woon-en leefomgeving in een buurt met een geheel eigen ziel?  Dit roept bijzondere vragen en passende maatregelen op. De kernvraag is hoe je oud en nieuw aan elkaar weet te binden. Hoe bevorder je de samenhang op de Oostelijke Eilanden?

Onze droom en visie
Oostenburg Noord wordt binnen de omliggende buurten een plek waar nieuwe en huidige bewoners elkaar weten te vinden, waar gezamenlijk gewoond, gewerkt en geleefd wordt in een prettige, schone en veilige omgeving. 

Het is onze visie dat mensen elkaar in het dagelijks leven het makkelijkst ontmoeten op plaatsen waar een mix is van doelgerichte activiteiten en ontspanning. De combinatie van een bibliotheek met een horecavoorziening is een beproefd voorbeeld van een ontmoetingsplek in een buurt.

Wat willen we?
Wij vinden het belangrijk dat het buurtgevoel dat van oudsher bestaat op Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg ook gaat leven bij de vele nieuwe bewoners die op Oostenburg Noord gaan wonen. 

Onze inzet
1.      Ruimte voor ontmoeting, leren en maken
Eén ontmoetingscentrum waar je elkaar op een vanzelfsprekende manier tegenkomt en makkelijk aan de praat raakt.  Je kunt er iets doen, maken, leren, lezen, muziek maken, samen spelen, cultuur beleven met een sociaal café als Haarlemmerolie. Wat hier gebeurt is aanvullend aan de buurtactiviteiten die op de Eilanden plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld in de Witte Boei, de Oosterkerk en het inloophuis Czaar 51. Hetzelfde geldt voor nieuwe buurtruimtes die op Oostenburg gerealiseerd worden door de groepswoning voor ouderen Noorderzon en het Leven Lief Huis voor oudere kunstenaars. De Van Gendthallen liggen centraal op de Oostelijke Eilanden. Dat maakt het een geschikte plek voor een ontmoetingscentrum.

2.      Publieke ruimte voor feesten en beleving
Een plein voor buurtevenementen op een wat grotere schaal. Het vieren van feestdagen uit landen van buurtgenoten, themamarkten en muziekfestivals dragen op een feestelijke manier bij aan buurtontmoeting en beleving. De middenruimte van de Werkspoorhalis daarvoor bij uitstek een geschikte plaats.

3.      Perspectief voor jongeren
Oostenburg Noord zet alle mogelijkheden in op het gebied van wonen, werken en leren om het toekomstperspectief voor jongeren uit de omliggende buurten te vergroten.
·      Door van de nieuw te bouwen jongerenwoningen een deel te bestemmen voor jongeren uit de buurt. Voor kwetsbare jongeren willen wij samen met Stadgenoot begeleid wonen tot stand brengen.  
·      Door leer- en stagemogelijkheden te realiseren onder auspiciën van de Hogeschool van Amsterdam en ROC’s in samenwerking met de (nieuwe) bedrijven, onder andere in de Van Gendthallen.
·      Door ondersteuning naar werk aan jongeren te bieden in een jongerenbedrijf met een sociale onderneming die diensten en activiteiten voor bewoners gaat leveren.
 
Hoe doen we dat?
Wij nodigen zowel ontwikkelaars en investeerders als verhuurders, bedrijven en exploitanten uit om mee te doen. We gaan samen met alle partijen, zoeken naar een locatie, een verdienmodel waarin rendabele en onrendabele activiteiten elkaar in evenwicht houden en een exploitatievorm die daarbij past. 

Oproep
Wij roepen buurtbewoners en alle partijen op om samen met ons actief te werken aan een leefbare nieuwe buurt op Oostenburg. Doe mee en blijf op de hoogte! Neem contact op via ons mailadres stelplaats3@gmail.com 


Argumenten

Argumenten voor

Aart Nolen | 8 mei 2019 20:05

Dit plan geeft perspectief op een geweldige impuls voor Oostenburg, de Oostelijke Eilanden maar ook de Czaar Peterbuurt. Er komen meer dan 3000 nieuwe bewoners in onze buurt. Behalve dat dit plan voorziet dat we iedereen leren kennen, wordt er ook gewerkt aan een sociale onderneming om werkzaamheden in het gebied te gaan doen en diensten aan te bieden. Jongeren die willen maar ook volwassen die nu nog niet werken en dat ook willen kunnen straks hier zinvol en prettig aan de slag en leren!

Cecilia Bengtsson | 8 mei 2019 21:15

Een plek vol positieve mogelijkheiden. Laat ons daar iets moois van maken. Leven gaat niet alleen om wonen, maar alles daar rondom heen ook. De eilanden hebben culturele plekken nodig.

M Bervoets | 9 mei 2019 08:00

Het is heel belangrijk om de oostelijke eilanden als een gebied te verbinden. We weten niet wat ons te wachten staan met zoveel nieuwe bewoners. Wij maken samen de buurt leefbaar en willen dat behouden. Samen klaar staan voor elkaar, elkaar groeten en naar elkaar omkijken.

Rob van Dijk | 8 mei 2019 16:04

Dit is een plan dat vooruit kijkt. Het maakt gebruikt van de nieuwe kansen op de Eilanden om de huidige situatie te verbeteren. Heel belangrijk is dat de ontwikkelaars van Oostenburg Noord ook hun medewerking willen geven. Dit gaat de hele buurt vooruit helpen.

Cees Pronk | 9 mei 2019 14:44

Eindelijk iets dat de buurt nodig heeft en niet iets waar de project ontwikkelaars mee zouden komen

José Mooren | 9 mei 2019 08:24

Ik vind de buurt waar ik al sinds 2005 woon absoluut niet verbonden met elkaar. Er is veel te weinig saamhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar.

Eddy Appels | 16 mei 2019 11:23

Unieke mogelijkheid om de plannen voor Oostenburg-noord nog te beïnvloeden. Als de bewoners niet de vinger aan de pols houden verdwijnt het unieke industriële karakter van deze buurt en ontstaat er een woonbuurt zonder ontmoetingscentra en activiteitenkaders. Terwijl dit terrein ongekende mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning in een industriële erfgoedomgeving biedt.

Mira Kley | 18 mei 2019 17:43

Ik ben voor omdat ik vind dat er meer openbare ruimten moeten komen voor wijkbewoners en hun creatieve activiteiten.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Start Info Inspiratie Plannen