Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot | Jordaan Noord

Stemmen
Loading...


 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Schone en frisse Dwarsstraatjes in de Jordaan

  Gebied:Jordaan Noord
  2500
  Stemmen voor: 966 stemmen
  Kosten:2500
  0
  45439

  Schone en frisse Dwarsstraatjes in de Jordaan


  In 2023 is de BIZ ondernemersvereniging “De Dwarsstraatjes van de Jordaan” opgericht. Met circa 58 ondernemers wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied tussen Bloemgracht en Westerstraat met het kenmerkende zicht op de Westertoren. Omdat het zo intensief gebruikt wordt, wil de BIZ dat de straatjes er goed schoon en fris bij liggen. Nadat de gemeente het vuilnis heeft opgehaald en de straten schoonveegt en -spuit, blijft er veel klein restvuil en rommel achter. De BIZ wil deze laatste restjes vuil verwijderen door middel van het inzetten van een Glutton.
  • Voor de Dwarsstraatjes van de Jordaan wordt voor een jaar lang, een uur in de week een Glutton schoonmaakmachine ingehuurd om de straten schoon te maken.
  • Er wordt een contract afgesloten gesloten met een bedrijf die de machine zal bedienen.
  • Met de inzet van een uur Glutton per week experimenteert de BIZ graag of het gebied nog schoner wordt en frisser blijft. Mocht een uur niet genoeg zijn dan huurt de BIZ de Glutton zo nu en dan op eigen kosten een uur extra in.

  Gebied: Jordaan Noord


  2500
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Oorlogsmonumenten in verzorgde plantsoenen

  Gebied:Jordaan Noord
  16560
  Stemmen voor: 790 stemmen
  Kosten:16560
  0
  45445

  Oorlogsmonumenten in verzorgde plantsoenen


  Gedurende een jaar wordt van donderdag tot en met zondag grofvuil en zwerfafval verwijderd uit het eerste Marnixplantsoen en rondom de containers. Ook wordt de beplanting beter onderhouden.
  • De gemeente zal een deel van de beplanting vervangen in overleg met de bewoners.
  • Met het bedrijf Greenstreets wordt een jaarcontract afgesloten voor het schoonhouden van de omgeving.
  • Regelmatig onderhoud van de beplanting en schoonmaak van de containerplaats geeft een fijne uitstraling aan het plein en heeft invloed op het gedrag van mensen.

  Gebied: Jordaan Noord


  16560
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Buurtdiners in de Jordaan Noord

  Gebied:Jordaan Noord
  9700
  Stemmen voor: 700 stemmen
  Kosten:9700
  0
  45444

  Buurtdiners in de Jordaan Noord


  In 2023 worden tien buurtdiners georganiseerd in de Jordaan Noord, waarbij verschillende keukens voorbij komen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en tegelijkertijd kunnen genieten van een driegangenmaaltijd.
  • Bewoners met een kleine beurs kunnen dankzij het buurtdiner toch een keer 'echt' uit eten en krijgen een meer gangen menu op niveau geserveerd. De diners zijn voor buurtbewoners gratis toegankelijk.
  • Twee professionele chefs verzorgen de maaltijden.
  • Tijdens de buurtdiners kunnen mensen uit de buurt en met verschillende culturen elkaar ontmoeten. Dat is gezellig en vergroot de sociale cohesie in de Jordaan Noord. 

  Gebied: Jordaan Noord


  9700
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Een nieuw hek voor het Marnixplantsoen

  Gebied:Jordaan Noord
  1600
  Stemmen voor: 658 stemmen
  Kosten:1600
  0
  45443

  Een nieuw hek voor het Marnixplantsoen


  Bij het Marnixplantsoen staat een hek en er is een open toegang onder de brievenbus. Honden, hun baasjes en aanleggende bootbezitters kunnen nu zonder veel moeite het plantsoen in. Een nieuw hekwerk verbetert de uitstraling van het plantsoen.
  • Het bestaande hekwerk wordt vervangen door de gemeente. 
  • Het huidige hek is in de loop der tijd definitief geworden en dat doet het oorlogsmonument geen eer aan.

  Gebied: Jordaan Noord


  1600
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Deel van een uitgesteld plan voor een bewonderenswaardig Marnixplein

  Gebied:Jordaan Noord
  1500
  Stemmen voor: 656 stemmen
  Kosten:1500
  0
  45438

  Deel van een uitgesteld plan voor een bewonderenswaardig Marnixplein


  De gemeente vervangt het bestaande hekwerk in het plantsoen op het Marnixplein. Door het plaatsen van een hoger hekwerk kan de aanwezige beplanting hoger groeien. Hierdoor wordt de mogelijkheid om graffiti aan te brengen op het elektriciteitshuisje van het GVB verkleind.
  • Er wordt 1 hek aan de zijde van het oorlogsmonument en 1/3 van het hek tegenover het GVB-huisje verhoogd tegen graffiti.
  • De gemeente zal het hekwerk vervangen.
  • Het plein wordt een aangenaam plein om te zien en te verblijven.

  Gebied: Jordaan Noord


  1500
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Herplaatsen van de wipkip speelplaats Noordermarkt

  Gebied:Jordaan Noord
  5000
  Stemmen voor: 653 stemmen
  Kosten:5000
  0
  45442

  Herplaatsen van de wipkip speelplaats Noordermarkt


  Er wordt een tweede wipkip geplaatst op de kinderspeelplaats Noordermarkt.
  • De al aanwezige wipkip is populair onder de spelende peuters en kleuters op het plein en wordt regelmatig gebruikt. 
  • Er is behoefte aan een extra wipkip, zodat meer kinderen tegelijkertijd van een speeltoestel gebruik kunnen maken.
  • De gemeente zal de wipkip plaatsen.

  Gebied: Jordaan Noord


  5000
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Muurschildering zwembadpas van Kees de jongen

  Gebied:Jordaan Noord
  10532
  Stemmen voor: 652 stemmen
  Kosten:10532
  0
  45440

  Muurschildering zwembadpas van Kees de jongen


  Het aanbrengen van een muurschildering op het Theo Thijssen-museum, Eerste Leliedwarsstraat 16, met een levensgrote Kees de jongen ter ere van de 100e verjaardag van het gelijknamige boek geschreven door Theo Thijssen.
  • Het aanbrengen van een levensgrote muurschildering met als afbeelding de zwembadpas van Kees de jongen getekend door Dick Matena.
  • Het Theo Thijssen museum voert dit plan zelf uit en besteedt het werk uit aan een gerenommeerd schilder.
  • Een levensgrote muurschildering vrolijkt het straatbeeld op. Daarmee kunnen de bewoners en bezoekers zien dat de Jordaan ook in literair opzicht heel bijzonder is.

  Gebied: Jordaan Noord


  10532
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Debattenserie over massatoerisme in de binnenstad

  Gebied:Jordaan Noord
  2856
  Stemmen voor: 579 stemmen
  Kosten:2856
  0
  45441

  Debattenserie over massatoerisme in de binnenstad


  Veel bewoners van de Jordaan ervaren overlast door het oprukkende massatoerisme. De klachten gaan onder meer over geluidsoverlast en het verdwijnen van het sociale netwerk dat bewoners van een stad verbindt. Daarmee staat de Jordaan niet alleen: ook bewoners uit andere buurten in Amsterdam ervaren dat de druk van het toerisme ingrijpt in hun leven en woongenot. In een serie debatten gaan middenstanders, onderzoekers, beleidsmakers en verschillende platformen in de stad die zich met massatoerisme bezig houden, over dit onderwerp met elkaar in gesprek.
  • Er wordt een serie van 4 avonden georganiseerd in bijvoorbeeld de Noorderkerk. Tijdens deze avonden wordt door verschillende belanghebbenden gesproken over de invloed van het massatoerisme in Amsterdam. 
  • De bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.
  • Iedere buurtgenoot moet kunnen meepraten. Het is de bedoeling dat deze reeks mensen samenbrengt om met wederzijds respect tot oplossingen te komen.

  Gebied: Jordaan Noord


  2856
 • Dit plan wordt uitgevoerd

  Ticheltafel: een straatdiner voor bewoners

  Gebied:Jordaan Noord
  3290
  Stemmen voor: 546 stemmen
  Kosten:3290
  0
  45446

  Ticheltafel: een straatdiner voor bewoners


  De Ticheltafel is voor de eerste keer in 2014 georganiseerd. Vooral met het doel om de bewoners uit de buurt met elkaar te verbinden en met elkaar kennis te laten maken. De formule: allemaal aan tafel, eten en drinken, met elkaar praten. De tafels-marktkramen staan in een lange rij in de straat opgesteld. Het eten wordt bereid door professionele koks uit de buurt die dat belangeloos doen. De desserts maken de bewoners zelf.
  • Er wordt jaarlijks een terugkerend straatdiner in de Tichelstraat georganiseerd. De meerwaarde van de Ticheltafel ligt in de herhaling. Ieder jaar vallen er nieuwe buurtbewoners te begroeten. De Ticheltafel heeft al geleid tot nieuwe initiatieven als een Tichelburenapp, straatborrels en gezamenlijke Oud & Nieuwviering.
  • De organisatie van de Ticheltafel is elk jaar in handen van een vijftal bewoners uit de Tichelstraat, op onderdelen bijgestaan door andere straatbewoners. Het Tichelteam zorgt voor de algehele organisatie, voor de feitelijke uitvoering, voor een goede logistiek tijdens de Ticheltafel en voor het opruimen na afloop. Uiteraard zijn er altijd straatbewoners die een helpende hand bieden. 
  • Het accent ligt op ontmoeting, integratie en kennismaking nieuwe bewoners. 

  Gebied: Jordaan Noord


  3290
 • Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Filmproject met de oude en jonge generatie

  Gebied:Jordaan Noord
  4750
  Stemmen voor: 544 stemmen
  Kosten:4750
  0
  45437

  Filmproject met de oude en jonge generatie


  In de omgeving van de Noorderspeeltuin in de Jordaan wordt de oudste generatie verbonden met de jonge generatie. De ouderen en jongeren gaan met elkaar in gesprek over het heden, verleden, de mooie dingen, de vele veranderingen in de stad en hoe de jeugd de toekomst ziet. De mooie en minder mooie tijden worden belicht en zij sluiten af met een compliment of bemoediging naar elkaar.
  • De oudste generatie Amsterdammers, geboren tussen 1940 – 1950, worden op beeld gezet, omdat zij veel hebben meegemaakt in een stad die in rap tempo aan het veranderen is. Twee generaties bij elkaar: de protestgeneratie en generatie Z. 
  • De kinderen, 10-12 jaar oud, stellen vragen aan de ouderen en omgekeerd ook. De sleutel in het hele project is verbinding maken.
  • De initiatiefnemer voert het plan zelf uit en werkt samen met o.a. jongerenorganisatie Dock.
  • Het is waardevol om de oudste generatie Amsterdammers te documenteren en de kinderen kunnen hier ontzettend veel van leren. Vroeger was er geen social media en nu draait alles om social media. Er wordt namelijk nauwelijks meer verbinding gemaakt. 

  Gebied: Jordaan Noord


  4750

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren