Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2021

Vorige editie: Centrum Begroot 2020

Vanaf 22 juli 2020 konden bewoners uit Centrum het budget van € 500.000,- verdelen en zo bepalen welke plannen in 2020 en 2021 worden gerealiseerd. In totaal werden 28 plannen gekozen voor het budget van € 500.000,-.

Bekijk op deze pagina de voortgang van de uitvoering van de plannen.

De 28 gekozen plannen voor Centrum Begroot 2020

Loading...

35854

Vergroening van de Czaar Peterbuurt

Vergroening van de Czaar Peterbuurt

De Czaar Peter buurt is geweldige knusse buurt. Wij als bewoners missen alleen nog groen en natuur, bijvoorbeeld in de vorm van geveltuinen.
 • Groen brengt buren bij elkaar, mensen komen vaker buiten en het leid vaak ook tot minder zwerfafval.
 • De vergroeningsplannen verbeteren het milieu in de Czaar Peterbuurt en gezamenlijk onderhoud versterkt verbindingen tussen buurtgenoten. 
 • Er wordt een 'groenwacht' samengesteld in de buurt die het groen gaat onderhouden.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Dit plan is ingediend namens de bewonerscommissie Blanken/Czaar Peterstraat. De planindiener heeft aangegeven wat meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van het plan. We verwachten snel verder te kunnen met dit plan.

35352

Drijvende Tuinen Oostelijke Eilanden

Drijvende Tuinen Oostelijke Eilanden

In de traditie van Jasper Grootveld worden er samen met bewoners in de Oostelijke Eilanden drijvende tuinen gebouwd van gerecycled afval om op een duurzame manier de buurt te vergroenen.
 • De drijvende tuinen worden gezien als maatschappelijk, ecologisch en cultureel erfgoed van Amsterdam. 
 • De kennis over het bouwen van drijvende tuinen wordt met een nieuwe generatie kunstenaars en de buurtbewoners gedeeld.
 • De locatie en de grootte van de nieuw te bouwen drijvende tuinen kan mede door de bewoners worden bepaald.
 • Het wordt een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij de groenvoorziening op een actieve wijze door de buurtbewoners zal worden onderhouden.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De planindiener is samen met bewoners bezig om de drijvende tuinen te fabriceren. Hiervoor hebben zij een loods gevonden om de werkzaamheden in uit te voeren. Het stadsdeel en Waternet zijn in overleg met de planindiener. In deze gesprekken kijken we samen wat er mogelijk is binnen de regelgeving en zoeken we naar een geschikte uitvoering van het plan en een geschikte locatie. De planindiener heeft zelf heel actief de buurt betrokken bij het zoeken naar een locatie.

35101

De Schoonheid van Bethanië

De Schoonheid van Bethanië

Er worden plantenbakken op de hoek Bethaniënstraat – Kloveniersburgwal geplaatst, zodat het gebied verfraaid wordt voor bewoners en ten bate van vogels en insecten.
 • Eén (of meerdere) grote plantenbak(ken) van robuust, plak- en kladbestendig materiaal met sterke beplanting die makkelijk te onderhouden is en een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit.
 • De plantenbakken worden onderhouden en beheerd door buurtbewoners. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in het gebied.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Er is een afspraak gepland met de planindieners en de gebiedsbeheerder van de gemeente om de mogelijkheden op locatie door te spreken. Daarna kan er een offerte worden opgevraagd voor het project en kunnen de bakken worden geplaatst.

35358

Uitbreiding Plukbos

Uitbreiding Plukbos

Het Plukbos moet in stand blijven en verder groeien, zodat de buurt ook komende jaren kan genieten van deze gemeenschappelijke eetbare tuin.
 • Om er voor te zorgen dat de buurt op de hoogte blijft van alle initiatieven en gezamenlijke activiteiten is een website en een mededelingenbord nodig.
 • Er moet geïnvesteerd worden in bouwkundige tekeningen en een vergunningaanvraag voor een kas.
 • Er is een onafhankelijk bodemonderzoek nodig: niet iedereen is ervan overtuigd dat het veilig is om de producten van de grond te consumeren.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Er is contact geweest met de planindiener. Afgesproken is dat er externe partijen worden gezocht om de werkzaamheden uit te voeren.

35104

De Amsterdamse Waterspelen

De Amsterdamse Waterspelen

Een watersport en -spelfestijn dat wordt georganiseerd met en door de bewoners van de Oostelijke Eilanden voor alle Amsterdammers.
 • De Amsterdamse Waterspelen hebben primair als doel om Amsterdammers gratis en op een ongedwongen manier in contact te brengen met vele watersporten.
 • Daarnaast willen wij de saamhorigheid onder de bewoners van de Oostelijke Eilanden vergroten. Buurtbewoners werken op elk vlak en het hele jaar door mee binnen de organisatie.
 • De Amsterdamse Waterspelen moeten de bewoners van de Oostelijke Eilanden het gevoel geven dat het prachtige Marineterrein Amsterdam onderdeel is van hun buurt.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De planindienster heeft de begroting en de uitgaven van 2020 inzichtelijk gemaakt. De 20.000 euro van Centrum Begroot is gebruikt om de begroting van de Waterspelen van 2020 sluitend te maken.

35369

De Haarlemmerbuurt verhaalt

De Haarlemmerbuurt verhaalt

De verhalen uit de Haarlemmerbuurt vastleggen en delen met buurtbewoners door in groepen verhalen te vertellen. Hiermee leren bewoners elkaar en de geschiedenis kennen.
 • De cohesie versterken tussen bewoners onderling en tussen bewoners en ondernemers.
 • De verhalenvertellers (merendeel bewoners) zitten een hele dag bij een ondernemer in de winkel waardoor ook een band ontstaat.
 • Op het Haarlemmerplein willen we verhalenvertellers installeren zodat het een zichtbaar evenement wordt wat ook aantrekkingskracht zal hebben in de buurt.
 • Belangstellenden gaan in groepen langs bij de verhalenvertellers om ze te leren kennen en vragen te kunnen stellen.
 • Er worden ongeveer 50 verhalen verzameld die een goed beeld geven van de Haarlemmerbuurt.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De BIZ Haarlemmerbuurt heeft het geld ontvangen en is van start gegaan met het organiseren van het project. Zij hebben al contact gelegd met een schrijfster voor de verhalen en een filmer over het verfilmen van de portretten. Er wordt verwacht dat het evenement in augustus of september kan plaatsvinden.

35370

Fleurige plantenbakken in de Jodenbreestraat

Fleurige plantenbakken in de Jodenbreestraat

Rondom twintig bomen in de Jodenbreestraat worden plantenbakken geplaatst om de straat op te vrolijken.
 • De plantenbakken helpen tegen wild geparkeerde fietsen tegen de bomen en het zwerfafval.
 • De afmeting van de plantenbak komt overeen met het huidige stalen plateau van het perkje waar de boom in geplant is, hier zal de plantenbak dus op geplaatst worden.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de planindiener en de BIZ. Afgesproken is dat de planindiener de maten van de plantenbakken gaat opnemen en daarna wordt er met het bedrijf die de bakken gaat plaatsen een afspraak gemaakt. Die zal een offerte maken en daarna kunnen de plantenbakken worden geplaatst.

35118

Een veilig en plezierig Amstelveld

Een veilig en plezierig Amstelveld

De veiligheid en diversiteit van het Amstelveld verbeteren door losliggende tegels weg te werken en het weggehaalde speeltoestel terug te brengen.
 • Er is nu 1 glijbaan waarvan de veilige rubberen tegels los liggen. Ervaring leert dat er mensen van diverse leeftijden struikelen over de losliggende opvangrubbers.
 • Het aantal speeltoestellen is niet in verhouding tot het aantal spelende kinderen. De verwijderde “wipkip” moet daarom terug worden gebracht.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Samen met de planindiener is ter plaatse gekeken naar de mogelijkheden voor speeltoestellen. De speeltoestellen zijn besteld en in maart geplaatst.

35374

Vrouwenhuis Oostelijke eilanden

Vrouwenhuis Oostelijke eilanden

Feestelijke inspiratie-events waarin positieve verbondenheid van vrouwen op de Oostelijke eilanden centraal staat.
 • Door vrouwen te helpen zich met elkaar te verbinden neemt de sociale cohesie en de sociale veiligheid toe wordt de de positie van de vrouw op de Oostelijke eilanden verbeterd.
 • We gaan feestelijke bijeenkomsten combineren met trainingen en workshops op het gebied van mindfulness, self-empowerment, lichaamsbewustzijn, opvoedingsondersteuning, etc.
 • Alle evenementen worden georganiseerd door buurtbewoners onder leiding van de groep ‘hart voor de buurt’.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De planindienster heeft samenwerking gezocht met DOCK en de Oosterkerk. Zij gaan samen de verbinding tussen vrouwen op de Oostelijke eilanden, van allerlei verschillende achtergronden, verbeteren en versterken. Ze gaan feestelijke bijeenkomsten combineren met trainingen en workshops op het gebied van mindfulness, self-empowerment, lichaamsbewustzijn, opvoedingsondersteuning etc. Zodra bijeenkomsten weer mogelijk zijn wordt er een start gemaakt.

35377

Maak de Spuistraat duurzaam

Maak de Spuistraat duurzaam

In de Spuistraat voeren we een project uit samen met bewoners om de straat te vergroenen en te verduurzamen.
 • Het doel is om concrete oplossingen te bieden aan alledaagse uitdagingen om duurzaam te leven en wonen in hartje centrum.
 • Samen met buurtbewoners en ondernemers gaan we tijdens creatieve sessies aan de slag met het vormgeven en ontwikkelen van een groene Spuistraat! 
 • Dit idee is een initiatief van het Green Light District. Samen met verschillende partners gaan we aan de slag om de binnenstad te verduurzamen.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De Gezonde Stad is van start gegaan met dit project. Er zijn contacten gelegd met koplopers in de straat, waaronder verschillende bewoners en de BIZ-vereniging. Binnenkort wordt een flyer verspreid in de buurt die bewoners oproept om mee te doen in het vergroenen van Spuistraat. In een online sessie zal worden opgehaald welke wensen er leven en op basis daarvan wordt een groenontwerp gemaakt.

35129

Stadsdorp pop-up

Stadsdorp pop-up

Een ontmoetingsplaats in een lege winkel in de Haarlemmerbuurt om sociale cohesie te bevorderen als verlengstuk van de buurtshow.
 • Een ontmoetingsplaats in een lege winkel in de Haarlemmerbuurt om sociale cohesie te bevorderen als verlengstuk van de buurtshow.
 • Financiële bijdrage voor de buurttalkshow in de Roode Bioscoop eens in de twee maanden.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Vanwege de beperkende coronaregels is er nog geen pop-up buurtkamer geopend. Het is momenteel immers niet mogelijk om met meerdere mensen samen te komen. De indieners benutten de tijd daarom voor voorbereidende werkzaamheden, waaronder het zoeken naar een geschikte ruimte.

35140

Parklint van de Nieuwmarkt naar de Kromboomssloot

Parklint van de Nieuwmarkt naar de Kromboomssloot

Het Keizersplein wordt zoveel mogelijk vergroend en via een groenlint wordt dit doorgetrokken naar de Kromboomssloot. Het groen verbetert het aanzien van de buurt en helpt tegen geluidsoverlast.
 • Er wordt een aantrekkelijke wandelroute van de Nieuwmarkt naar de Kromboomssloot gecreëerd door de realisatie van een groener plein en een groenlint.
 • Er is veel geluidsoverlast door de akoestiek op het Keizersplein. De aanleg van groen heeft een dempende werking en kan geluidsoverlast terugbrengen.
 • Het wordt een plek waar zowel bewoners als toeristen elkaar kunnen ontmoeten in een groene omgeving. Het groen wordt onderhouden door bewoners samen.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De gemeente is in contact met de planindienster om samen een ontwerp te maken. De gemeente zoekt intern uit wat de mogelijkheden zijn om het plan hier te kunnen realiseren.

35397

Groenmarkt op de Czaar Peterstraat

Groenmarkt op de Czaar Peterstraat

Een eenmalige groenmarkt op de Czaar Peterstraat om buurtbewoners een kans te bieden om te leren hoe ze hun tuin kunnen onderhouden zodat de buurt groener wordt.
 • Een groenmarkt waar bewoners kunnen worden ingelicht over het onderhouden van groen, zowel binnen als buiten.
 • Een mogelijkheid om met professionals en buurtbewoners informatie uit te wisselen.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De planindiener heeft contact gezocht met de BIZ van de Czaar Peterstraat en die wil graag aanhaken bij dit project. Momenteel is het helaas nog niet mogelijk om een leuke markt te organiseren waar veel mensen op af komen. Daarom is afgesproken dat de markt pas plaatsvindt wanneer de coronaregels zijn versoepeld. Maar wat in het vat zit verzuurt niet!

35407

Zie jij ze vliegen!? Vogels kijken in de stad

Zie jij ze vliegen!? Vogels kijken in de stad

Informatieborden over de verschillende vogels in de stad ophangen op scholen kinderdagverblijven en in parken zodat kinderen in contact komen met de natuur.
 • Kinderen komen door het spotten van vogels meer in aanraking van de natuur.
 • Het spotten van vogels verbindt jong en oud.
 • Doordat kinderen meer op vogels letten, raken ze meer geïnteresseerd in de natuur en willen deze ook beschermen.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Er zijn al enkele geschikte locaties gevonden waarvoor borden zijn besteld en in productie zijn genomen. Deze zullen binnenkort geplaatst worden. Ondertussen zoekt de planindienster verder naar nog meer geschikte locaties.

35156

Van dood asfalt naar levend groen

Van dood asfalt naar levend groen

Aan de Westerdoksdijk kan van een geasfalteerd gebied een pluktuin worden gemaakt. Goed voor de biodiversiteit, luchtkwaliteit, regenwateropvang en saamhorigheid.
 • De Westerdoksdijk is een drukke weg die voor veel overlast zorgt. Een pluktuin biedt ruimte en verlichting en zorgt dat de straat aantrekkelijker wordt.
 • De pluktuin wordt een plek voor de alle inwoners uit de buurt, jong en oud. Gezamenlijk wordt de tuin onderhouden.
 • Buurtbewoners realiseren dit samen met de BSO.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De planindieners zijn druk bezig met het maken van het ontwerp. Zodra daar overeenstemming over is gaan we het plan zo snel mogelijk uitvoeren.

35158

Boekenruilkast Feduzziplein Weteringbuurt

Boekenruilkast Feduzziplein Weteringbuurt

Bij de vergroening van het Feduzziplein worden twee boekenruilkasten geplaatst tegen een tuingereedschapskist.
 • Er hebben al succesvolle boekenruilevenementen plaatsgevonden bij de Kruidentuin aan het Weteringplantsoen, en de gedachte is om daar nu een permanente plek voor in te richten.
 • De boekenkast is voor buurtbewoners en iedereen die langsloopt, en wordt beheerd door buurtgenoten, in samenhang met de ploeg die het plantsoen en de Kruidentuin beheert.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Momenteel is de boekenkast in productie, dus we hopen dat we deze binnenkort kunnen bewonderen op het Feduzziplein.

35926

De bloemetjes buiten zetten op het Prinseneiland

De bloemetjes buiten zetten op het Prinseneiland

Opknappen van de bestaande bloembakken en het groen, aanleg duurzame afwatering met waterton, gezamenlijk planten en vieren.
 • Elk jaar zorgen de bewoners van het Prinseneiland er voor dat de bloembakken gevuld worden met planten. De bakken hebben onderhoud nodig en er is en waterton nodig.
 • De bloembakken zorgen ervoor dat buurtbewoners elkaar ontmoeten en zorgen voor een aangename omgeving om in te ontspannen.
 • Als de bakken zijn opgeknapt en gevuld, wordt dit feestelijk gevierd met de buurt op een borrel met catering van lokale horeca.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Het plan is afgestemd met de indiener. Er wordt met de groenaannemer een afspraak gemaakt voor de plaatsing van de bakken. Daarnaast wordt er een zelfbeheercontract afgesloten met de bewoners.

35454

Opknapbeurt speeltuin Olifantswerf en Leeuwenwerf

Opknapbeurt speeltuin Olifantswerf en Leeuwenwerf

Een nieuw hek rondom de speelplekken op de Olifantswerf en Leeuwenwerf en een opknapbeurt van de bestaande speeltoestellen moeten ervoor zorgen dat het fijne plekken worden voor kinderen om te spelen.
 • Een renovatie van de speeltoestellen is nodig en er moeten een aantal picknicktafels worden geplaatst.
 • De veldjes moeten een ontmoetingsplek worden voor kinderen en ouders om de verbinding van bewoners uit de buurt te verhogen.
 • Een laag hekwerk rondom de speelveldjes om aan te geven dat het geen hondenuitlaat plek is.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Er is contact met de planindienster over haar plan om een hek te plaatsen om beide veldjes bij de Olifantswerf en Leeuwenwerf. Ter plaatse hebben wij de wensen besproken. De gemeente is aan zet om de plaatsing van het hek in gang te zetten.

35978

Gezond bewegen 55+ in de Witte Boei en Boomspijker

Gezond bewegen 55+ in de Witte Boei en Boomspijker

Sport voor ouderen (55+) wordt gemist in de buurt, met deze bewegingslessen voor 55 plussers kan ook deze groep gezond bewegen.
 • Ouderen ervaren moeilijkheden mee te komen in normale sportprogramma’s waardoor hun gezondheid achteruit gaat. Daarom het initiatief om in buurtcentra speciaal voor 55+ sport te faciliteren.
 • Het lesmateriaal is op muziek en de oefeningen zijn een combinatie van Yoga, Ci Gong , Tai Chi, en Afrikaanse bewegingen. Dus 'Fusion Gezond Bewegen'.
 • De samenstelling van de oefeningen is divers en van verschillende achtergronden. Iedereen is welkom om mee te doen wat de verbinding in de buurt bevordert.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Er is contact met de planindienster en de docent over dit plan. Het voornemen is om de bewegingslessen voor senioren één uur in de week in de Boomspijker te laten plaatsvinden en één uur in de week bij De Witte Boei. DOCK biedt de zalen gratis aan voor deze activiteiten. De docente heeft een lespakket gemaakt en dit kan starten zodra de coronabeperkingen zijn opgeheven.

35987

Groen Uilenburg - tegen verloedering

Groen Uilenburg - tegen verloedering

Een tijdelijke groenvoorziening op het voormalige terrein Publieke Werken in afwachting van ouderen huisvesting.
 • Er is nu te weinig groen in de buurt. Een parkje is nodig ter ontspanning zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • De geplande ouderenhuisvesting laat op zich wachten daarom willen we er tijdelijk groen plaatsen, dit groen kan in verplaatsbare bakken worden geplaatst.
 • Deze grauwe plek wordt vervangen door een veilige en groene leefomgeving voor de buurt en wordt onderhouden door buurtbewoners samen.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen Gemeentelijk Vastgoed (eigenaar van de grond) en de projectleiders van de gemeente over de verbouwing van het naastgelegen Liander gebouw. Helaas zitten de plannen van Liander en de plannen voor de burentuin elkaar in de weg. Wij werken nu samen met de planindienster een alternatief groenplan uit op een andere locatie, het pleintje voor het gebouw van Liander.

36000

Tof in de Kattenburgerhof

Tof in de Kattenburgerhof

De Kattenburgerhof is een plek waar bestelauto’s en scooters hard doorheen scheuren, wat zorgt voor onveilige situaties. Door hier bloembakken te plaatsen wordt het verkeer gedwongen om de buitenbocht langs het plantsoen te nemen, langs de deuren van de bergingen. Dit zorgt voor meer veiligheid.
 • De plantenbakken helpen de verkeersveiligheid hier te verbeteren.
 • Door samen met buurtbewoners de planten te onderhouden zorgen de bakken voor verbinding tussen bewoners.
 • De optie om een blinde muur met tegelwand te vergroenen kan het milieu verbeteren.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De planindiener heeft het plan verder uitgewerkt samen met andere bewoners. Er is nu een voorstel gemaakt. De gemeente kijkt momenteel samen met de planindiener naar de mogelijkheden.

35233

Bijenkorven en biodiversiteit in De Halve Wereld

Bijenkorven en biodiversiteit in De Halve Wereld

Met twee bijenkorven, insectenhotels en meer inheemse bloemdragende planten wordt er bijgedragen aan een diervriendelijkere binnenstad.
 • De biodiversiteit is aan het dalen. Er worden zowel minder soorten vogels als insecten waargenomen. Meer voedsel en huisvesting voor insecten heeft hier een positief effect op.
 • Voor de bijenkasten is contact gelegd met imkers in de buurt die ons op weg kunnen helpen en we hebben een enthousiaste insectenkenner en leerling-imker binnen onze bewonersvereniging.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Na overleg met ecologen is besloten geen nieuw bijenvolk te introduceren omdat er al te veel bijenvolken in Amsterdam zijn. In plaats daarvan worden verschillende nestkasten voor vogels en vleermuizen geplaatst, samen met planten en bloemen die aantrekkelijk zijn voor de bestaande bijenvolken. Dit plan wordt tezamen uitgevoerd met het andere winnende plan van De Halve Wereld voor groene gevels.

36005

Plantenbakken in Mouthaansteeg

Plantenbakken in Mouthaansteeg

plantenbakken plaatsen in de Mouthaansteeg voor meer groen en kleur en het voorkomen rotzooi/fietsen.
 • Plantenbakken plaatsen met als doel overlast en rommel tegen te gaan in de Mouthaansteeg en het een fijne ontmoetingsplek te maken voor buurtbewoners.
 • Er is sinds dit jaar al een geveltuin en deze zorgt voor verbinding tussen bewoners. Denk aan overleg over planten en verzorging, maar ook spontane gesprekken.
 • De plantenbakken mogen de doorgang van voetgangers niet verhinderen. Daarom hebben rechtshoekige plantenbakken onze voorkeur.
 • De bewoners van de Mouthaansteeg gaan zorgen voor de het onderhoud van de planten en de bakken.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Samen met de planindienster hebben wij gekeken naar de mogelijkheden in de steeg. De offerte voor de plaatsing van twee plantenbakken is goedgekeurd. Er wordt nu een zelfbeheercontract gemaakt voor de bewoners en daarna wordt een afspraak gemaakt voor de plaatsing van de bakken. We verwachten dat de bakken in het voorjaar worden geplaatst.

36008

Weg parkeerplaats, welkom groen

Weg parkeerplaats, welkom groen

De bewoners van Amstel 300, 306, 308 en het hoekpand Utrechtsedwarsstraat willen gezamenlijk de buurt te vergroenen door parkeerplekken te transformeren tot groen.
 • Drie parkeerplaatsen langs de Amstel worden getransformeerd tot groene plekken met bloemen in plaats van steen.
 • Bewoners onderhouden het groen samen wat zorgt voor meer verbinding tussen bewoners.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De bewoners hebben een ontwerp gemaakt voor de groenstroken ter hoogte van Amstel 300. Deze wordt momenteel afgestemd met de ontwerpers van de openbare ruimte van de gemeente.

35251

Lichtkunstwerk Nieuwe Westerdokstraat

Lichtkunstwerk Nieuwe Westerdokstraat

Het aanbrengen van een lichtkunstwerk, dat door bewoners gestuurd kan worden, langs de (vooral 's avonds) onveilige zijde van de flat om overlast tegen te gaan.
 • Een lichtlijn van LED-lampen, die alle acht trappenhuizen met elkaar verbindt. Dit kunstwerk zorgt voor meer licht op straat.
 • Per trappenhuis kan een deel van de verlichting worden 'gestuurd', zodat regelmatig een nieuw beeld ontstaat en bewoners zich betrokken gaan voelen bij het kunstwerk, en dus de straat.
 • Het kunstwerk zorgt voor veiligheid in de straat.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

De planindienster heeft inmiddels een paar offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven die het plan kunnen uitvoeren. Een expert van de gemeente heeft meegekeken met deze offertes. Er is een bedrijf gekozen die het plan gaat uitvoeren. De uitvoering van het lichtkunstwerk kan dus binnenkort van start gaan.

35781

Groene gevels in de Halve Wereld

Groene gevels in de Halve Wereld

Groene gevels dragen bij aan een groene en klimaatbewuste binnenstad en geven het complex de Halve Wereld een fijne uitstraling.
 • Al jaren doen de jaren 80 gevels van het Halve Wereld complex saai en grijs aan. Waar mogelijk proberen bewoners dit al met groen op te fleuren, maar dit kunnen we helaas niet overal zelf.
 • Vooral de gevel aan het Waterlooplein en aan het Jonas Daniël Meijerplein kunnen wel wat groen gebruiken. Vandaar dat een groene gevel geïnstalleerd door een gespecialiseerd bedrijf uitkomst biedt.
 • In het kader van klimaatverandering is een groene gevel een van de oplossingen die ingezet kan worden bij bijvoorbeeld extreme temperaturen of regenval.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Een tuinarchitect heeft een ontwerp gemaakt voor vergroening van verschillende gevels van panden van De Halve Wereld. Momenteel zoekt de VvE naar een geschikte partij voor uitvoering en onderhoud van dit plan. De VvE wil met de groene gevels aansluiten op de vergroeningsambities van Knowledge Mile Park.

35297

Top Tieners - 1011 - plek voor jeugd 11-15 jaar

Top Tieners - 1011 - plek voor jeugd 11-15 jaar

Professionele activiteiten op projectbasis, voor en door kinderen 11-15 jaar ter stimulering en bevordering van saamhorigheid en ontwikkeling.
 • Er zijn nu te weinig activiteiten voor kinderen van 11 tot 15 jaar waardoor ze buiten de boot dreigen te vallen en minder de mogelijkheid hebben om in de buurt te spelen.
 • Er zijn projecten onder professionele begeleiding nodig om deze kinderen ook te betrekken. Denk aan skaten, koken, huiswerkbegeleiding, etc. 
 • De projecten worden samen met de kinderen ontwikkeld. Hoe dit precies vorm krijgt heeft dus heel erg te maken met de input van de doelgroep.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

Het geld is overgeschreven naar DOCK zodat de planindienster vanuit daar de activiteiten kan organiseren. Er hebben al enkele leuke activiteiten plaatsgevonden, zoals een graffity workshop en een BMX clinic.

35071

2020: 20 groene parkjes in het Centrum erbij!

2020: 20 groene parkjes in het Centrum erbij!

Groene opsteker voor alle centrumbewoners: in 2020 minimaal 20 stadsparken erbij op de meest zichtbare daken van de stad: die van woonboten!
 • Groene daken zijn als een extra bomen in: ze geven een prachtig uitzicht, verminderen hittestress, filteren op neushoogte fijnstof en CO2 af uit de lucht en stimuleren de biodiversiteit.
 • De eerste 20 boten die zich melden bij Grachten van Smaragd krijgen een startpremie voor de helft van de aanlegkosten, met een maximum van € 2.000, plus gratis begeleiding van Grachten van Smaragd.
 • Centrum krijgt meer groen zonder dat ten koste gaat van enige andere ruimtevraag. Daarnaast het is ‘gratis’ openbaar groen, omdat bewoners het zelf onderhouden.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 13:58

In 2020 heeft de stichting Grachten van Smaragd al 10 woonboten een groen dak bezorgd. In 2021 komen er nog 20 bij. De eerste aanmeldingen hiervoor zijn al binnen. We kijken uit naar nog meer groene daken op woonboten!

Login om verder te gaan
refresh

Cancel