Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2021

Vorige editie: Centrum Begroot 2019

Vanaf 9 september 2019 konden bewoners uit Centrum het budget verdelen en zo bepalen welke plannen in 2019 en 2020 worden gerealiseerd. In totaal werden 12 plannen gekozen voor het budget van € 250.000,-.

Bekijk op deze pagina de voortgang van de uitvoering van de plannen.

De 12 gekozen plannen voor Centrum Begroot 2019

Loading...

 • Marnixplein meer plein

 • Grachten van Smaragd: Alle woonboten een groen dak

 • Boombankjes aan de grachten

 • AED: red je levens mee!

 • Groene daken voor de Flesseman

 • Hoftuin Zomerfeest 2020

 • 100 Boomparken voor Centrum

 • Pentagon: zeven groene entreedaken

 • Containertuintjes verspreid door het centrum

 • Straatboekenkast in oude telefooncel

 • Meer groen en bloemen om de Herengracht

 • Tegels eruit, groen erin!

10331

Marnixplein meer plein

Marnixplein meer plein

Het creëren van een klein plantsoen op het stenen driehoekje in het midden van de T-kruising bij het Marnixplein.
 • Het plaatsen van lage plantenbakken.
 • Hierdoor steken fietsers niet meer diagonaal over op de kruising.
 • Draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Een bewoner wilde graag dat er groen in cortenstalen bakken werd geplaatst op het Marnixplein. De gemeente heeft de bakken in het voorjaar van 2020 geplaatst.

10326

Grachten van Smaragd: Alle woonboten een groen dak

Grachten van Smaragd: Alle woonboten een groen dak

Een groene boost voor het hele centrum. Tien sedumparkjes op de meest zichtbare daken van de stad: tien woonbootdaken van grijs naar groen ter inspiratie voor allen! Start de groene woonbootgolf en verbeter uw uitzicht. Woonbootbewoners, win de startpremie van €2.000. Stem nu op Grachten van Smaragd!
 • Beter uitzicht voor het hele centrum.
 • Minder geluidshinder.
 • Afvangst fijnstof op neushoogte.
 • Meer verkoeling, meer biodiversiteit.
 • Stem op Grachten van Smaragd!
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Grachten van Smaragd: alle woonboten een groen dak voor de 750 ste verjaardag van Amsterdam in 2025. De Stichting Grachten van Smaragd helpt woonbootbewoners bij het vergroenen van de woonboot door hen met raad en daad bij te staan en door een startpremie aan te bieden voor de aanleg van een groen dak. Met een bijdrage van Centrum Bergroot zijn er in 2020 10 groene daken aangelegd.

10323

Boombankjes aan de grachten

Boombankjes aan de grachten

Het plaatsen van halfronde houten bankjes om de bomen langs de grachten. Deze zijn verankerd aan de boom. Buurtbewoners worden geactiveerd om mee te doen.
 • Langs de grachten zijn weinig zitplaatsen om met uitzicht op de gracht even van de zon te genieten.
 • Door het plaatsen van bankjes ontstaan rustplekjes voor minder mobiele mensen.
 • Ontmoetingsplekjes met een tuintjesgevoel voor buurtbewoners.
 • Het aantal is afhankelijk van de kosten en ze komen verspreid te staan op verschillende geschikte plekken.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Het plan voor het plaatsen van boombankjes aan de grachten is gedeeltelijk uitgevoerd. Er zijn twee geschikte locaties voor de bankjes gevonden door de planindienster. Een voorwaarde was namelijk dat de plaatsing niet mocht leiden tot weerstand in de buurt. U kunt de boombankjes terugvinden op het Singel tussen nummer 340 en 370. Er in nog budget beschikbaar voor enkele bankjes.

10305

AED: red je levens mee!

AED: red je levens mee!

Aanschaf van twee AED’s voor bij de Witte Boei en speeltuin Wittenburg. Daar redden we levens mee!
 • De vrijwilligers van de speeltuinen hebben BHV training gehad.
 • Elke seconde telt! Hoe sneller de AED ingezet wordt, hoe groter de overlevingskans.
 • Twee AED’s inclusief buitenkast die voor de hele buurt beschikbaar zijn.
 • Maakt de buurt een stukje veiliger!
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Er zijn begin 2020 twee AED’s geplaatst, één bij De Witte Boei en één bij Speeltuin Wittenburg.

10276

Groene daken voor de Flesseman

Groene daken voor de Flesseman

In de Flesseman leven ouderen en jongeren naast elkaar, maar helaas wel in een totaal versteende omgeving. Groene natuurdaken zullen de buurt opfleuren en de bewoners goed doen!
 • Twee geurige natuurdaken in hartje Amsterdam.
 • De daken kleuren het dagelijks leven van bewoners.
 • Minder hittestress en wateroverlast in de buurt.
 • Diversiteit aan planten, goed voor vogels en insecten.
 • Zichtbaar vanuit het complex voor de buurt.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Het is helaas niet gelukt om dit plan uit te voeren. Spijtig genoeg is er zowel door de indieners van het plan als door het stadsdeel bij de haalbaarheidstoets over het hoofd gezien dat er eerst toestemming van de eigenaar nodig was om dit plan te kunnen realiseren. De eigenaar heeft helaas geen toestemming gegeven voor de uitvoering van dit plan.

10263

Hoftuin Zomerfeest 2020

Hoftuin Zomerfeest 2020

Het vriendelijkste zomerfestival van Amsterdam. Kijk met andere ogen naar je stadsdeel. Zing met een dakloze, eet met een vluchteling, ruil kleding met je buurt. Wat kan je doen voor de stad en vice versa?
 • In hartje Amsterdam presenteren we een caleidoscoop aan verrassende ontmoetingen, ontdekkingen en te doen… Voor alle leeftijden!
 • Een verbindend feest voor de buurt en daarbuiten waar veel verschillende groepen uit de stad samenkomen.
 • Maak kennis met wat er allemaal aan initiatieven zijn op het gebied van burenhulp, ongedocumenteerde migranten, Amsterdammers met een laag inkomen, daklozen en meer.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Helaas kon het Hoftuin zomerfeest 2020 niet doorgaan vanwege corona. We hopen dat we in 2021 alsnog een bijdrage kunnen leveren aan het feest.

10255

100 Boomparken voor Centrum

100 Boomparken voor Centrum

Boomperk? Boompark! Samen met bewoners toveren we 100 saaie boomperkjes in Amsterdam Centrum om tot gezellige, groene boomparken die goed zijn voor de biodiversiteit in de stad.
 • Rond 100 bomen worden samen met bewoners planten en bloemen geplant.
 • Bewoners kunnen hun straat opgeven.
 • Centrum wordt mooier en groener en het regenwater loopt beter weg.
 • Boomparken is een initiatief van Gezonde Stad, een stichting die Amsterdam gezond en duurzaam wil maken.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Stichting ‘De Gezonde stad’ heeft samen met de gemeente aan een lijst gewerkt van geschikte boomspiegels. Vanwege het UNESCO erfgoed in onze binnenstad heeft dit proces enige tijd in beslag genomen. De geschikte plekken zijn voornamelijk te vinden op de Oostelijke Eilanden en bij het Westerdok. Bij deze plekken zijn bewoners gevonden die zich hebben aangemeld om een boomparkje te beheren. De aanleg van de boomparkjes staat gepland in het voorjaar van 2021.

10234

Pentagon: zeven groene entreedaken

Pentagon: zeven groene entreedaken

Het vergroenen en verduurzamen van zeven entreedaken bij het Pentagon pleintje.
 • De entreedaken laten bedekken met Sedum.
 • Verbetering van het uitzicht op het Pentagon pleintje en de leefbaarheid.
 • Positieve effecten zoals schonere lucht, absorberen van regenwater, verlengen levensduur van het dak, bevorderen van biodiversiteit en nog veel meer! 
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

Een bewoner van het Pentagon heeft het plan ingediend om op de entreedaken van het Pentagon in de Nieuwmarktbuurt een sedumdak aan te leggen. Met dank aan Stadgenoot is dit gelukt. De omgevingsvergunning is hiervoor eind 2020 afgegeven en het sedumdak is in maart 2021 aangelegd.

10221

Containertuintjes verspreid door het centrum

Containertuintjes verspreid door het centrum

Een groenere, schonere buurt met containertuintjes. Samen met de inwoners komen we tot geschikte locaties, plantenkeuze, onderhoud en andere ideeën voor een zo groot mogelijke positieve impact.
 • Tuintjes rond containers zorgen voor minder rommel omdat er minder ruimte is om afval bij te plaatsen.
 • Ze zorgen voor een positievere binding met de afvalplek.
 • Bewoners adopteren (samen) de tuintjes.
 • Duurzame en geteste, hufterproof bak die eenvoudig over de container heen geplaatst kan worden (de CityGard).
 • Vergroening van het Centrum zonder dat er meer ruimte in beslag wordt genomen.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

In 2020 is een proef uitgevoerd met containertuintjes in Amsterdam, om alle benodigde onderdelen, beheer, techniek en kosten, in beeld te brengen. CityGard ( de winnaar van het budget van Centrum Begroot) was bij deze proef betrokken. De proef wordt geëvalueerd. We hopen in 2021 met het budget van Centrum Begroot alsnog de nieuwe containertuintjes te kunnen aanleggen.

10216

Straatboekenkast in oude telefooncel

Straatboekenkast in oude telefooncel

Een straatboekenkast in een telefooncel, bestand tegen weer en wind en vandalisme.
 • De huidige straatboekenkast in de Boomstraat is een groot succes maar moet nu ieder jaar worden vervangen.
 • Voor de buurt, veel mensen halen en brengen boeken en er wordt met elkaar gebabbeld.
 • Behoud van een historische, oude telefooncel.
 • Neemt weinig ruimte in, sociaal, leuk, goedkoop en informatief!
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

De planindienster heeft eigenhandig een oude telefooncel op de kop getikt die zij heeft laten renoveren. In de telefooncel zijn boekenplanken en verlichting aangebracht en er zijn zonnepanelen op geplaatst. Voor de telefooncel moest een vergunning worden aangevraagd, waardoor het proces iets langer duurde. Maar het resultaat mag er zijn! Op 16 september 2020 is de telefooncel feestelijk onthuld.

10215

Meer groen en bloemen om de Herengracht

Meer groen en bloemen om de Herengracht

Het plaatsen van een bloemen- en kruidentuin op de Herengracht (to nr. 14).
 • Het aantrekkelijker maken van de Herengracht door een fleurige en vrolijk uitziende bloemen- en kruidentuin.
 • Hierdoor ook een minder versteende omgeving en minder foutgeparkeerde fietsen en scooters.
 • Het bevordert de biodiversiteit en trekt nuttige insecten aan.
 • Verzorging van de tuin wordt gedaan door de bewoners zelf.
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

De planindiener heeft een ontwerp gemaakt voor meer groen aan de gracht. De uitvoering stond gepland in augustus 2020. Er worden echter werkzaamheden uitgevoerd en op de locatie van het plan is een tijdelijke bouwkeet en een tijdelijk mobiel toilet vergund tot 30 april 2021. De aanleg van het groen kan pas uitgevoerd worden als de andere werkzaamheden zijn afgelopen. We hopen in 2021 het groen aan te kunnen leggen.

10209

Tegels eruit, groen erin!

Tegels eruit, groen erin!

De buurt versteent en groen verdwijnt. Daardoor wordt de stad steeds warmer met meer fijnstof, meer regenwaterproblemen en minder vogels, vlinders en bijen. Ons plan maakt (binnen)tuinen weer groen en rainproof. Daarmee komt de balans een beetje terug. Dat is goed voor bewoners, ecologie én stad.
 • Tegels eruit, groen erin! voert gratis tegels af voor Centrumbewoners (max. 4 m3 per huis).
 • Bewoners krijgen potaarde (max 4 m3 per huis).
 • Gratis plantjes en bomen (max. aantal).
 • Gratis tuin informatie en ontwerp sessies.
 • Gratis tuinrealisatie hulp (vrijwilligers).
Team Centrum Begroot | 22 mrt. 2021, 12:54

In 2020 is het gelukt om rond de 25 tuinen aan te pakken. Er zijn inmiddels duizenden tegels verwijderd en honderden vierkante meters tuin toegevoegd (ont-tegeld), tonnen gezonde grond toegevoegd en enkele bomen geplant. Het is goed gelukt om in het centrum meer groen toe te voegen in binnentuinen en de stad dus weer een beetje meer klimaatbestendig te maken. Vanwege corona is er wel wat vertraging ontstaan in de uitvoering, dus het project loopt ook door in 2021.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel