Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot

Inspiratie

Inspiratie: We Live Here!

Eén van de grootste uitdagingen is om de binnenstad leefbaar te houden. Zo kwam een aantal bewoners met een plan om bezoekers bewust te maken van het feit dat er ook gewoond wordt op de Wallen. Hieruit is de bewustwordingscampagne ‘We Live Here’ ontstaan. Op ramen en deuren zijn portretten te zien van bewoners uit de buurt. Zo zien bezoekers dat het Wallengebied ook een woonbuurt is zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Heb jij een goed idee om je eigen buurt te verbeteren? Dien dan je plan in bij Centrum Begroot!

Inspiratie: Touwtrekken

Ken jij je buren? Wij zijn op zoek naar goede ideeën om de verbinding tussen buurtbewoners onderling te versterken. Zo is door bewoners van de Oostelijke Eilanden een touwtrek wedstrijd georganiseerd tussen de Eilanders. Heb jij ook een origineel idee? Wij zijn benieuwd naar jullie plannen om je buren beter te leren kennen.

Inspiratie: Kruidenpluktuin

In de binnenstad is de druk op de openbare ruimte groot, maar toch hebben bewoners ruimte gevonden om kruiden te verbouwen en te oogsten midden in de stad. De kruidenpluktuin op het Weteringcircuit is door het buurtinitiatief Wetering Groen aangelegd. Wil jij ook meer natuur in jouw buurt? Bijvoorbeeld in de vorm van een wormen- of bijenhotel of een moestuin voor en door de buurt? Wij zijn op zoek naar nieuwe ideeën en locaties om de binnenstad groener te maken!

Wat gebeurt er al in Centrum?

De Ruijtergaard

Ruijtergaard is een initiatief van bewoners en bedrijven die meer en eetbaar groen wilden aan Ruijterkade en een boomgaard wilden realiseren. In 2018 zijn er twaalf moestuinbakken en een wormenhotel verspreid in het gebied richting het Marineterrein waarin fruitbomen, kruiden en eetbare bloemen zijn geplant. De bakken zijn van duurzaam hout, het waterbuffersysteem van een bedrijf op het Marineterrein en de biologische compost komt uit 't Gein.

Speeltoestel Herenmarkt

In de zomer van 2013 was het speeltoestel van de Herenmarkt aan vervanging toe. Omwonenden gaven aan dat zij graag een houten toestel terug wilden, maar de locatie leende zich echter niet voor een houten speeltoestel. Door de begroeiing op het plein komt er te weinig licht en lucht bij een houten toestel om te kunnen drogen na regen, en het stadsdeel vond het daarom financieel niet te verantwoorden een houten toestel aan te schaffen. De bewoners hebben gevraagd of zij de verkorte afschrijvingstermijn konden afkopen. Door middel van crowdfunding actie hebben bewoners zelf een bijdrage geleverd aan het plaatsen van een houten speeltoestel.

Verhalenfestival Jordaan

Het verhalenfestival Jordaan is in 2014 gestart door een aantal buurtgenoten in de Noord-Jordaan, een zeer geliefde woonbuurt. Er wonen nog steeds veel geboren en getogen Jordanezen, maar ook nieuwe generaties en mensen van buiten. Ondanks het breed gedeelde Jordaangevoel, vindt het sociaal contact vooral binnen plaats en maar weinig tussen verschillende bewonersgroepen. Het verhalenfestival wil een bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk buurtgevoel door oude en nieuwe verhalen uit de buurt op te halen en daar met en door bewoners voorstellingen van te maken die worden opgevoerd in huiskamers. De optredens worden afgesloten met een buurtdiner en er wordt een boekje gemaakt met de verhalen en voorstellingen.
Foto: Jan Knol
Start Info Inspiratie Plannen